Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Beleven we nu de “donkere tijd”, die Gilbert Keith Chesterton (+ 1936) voorzag? Hij voorspelde de ineenstorting van onze beschaving met de afbraak van zijn morele, religieuze en culturele pijlers. “Mensen kijken enthousiast naar de toekomst omdat ze bang zijn naar het verleden te kijken” schreef hij. Gaan we nu deze zwarte periode in?

Deze vraag stelt zich Dale Ahlquist, stichter van de Chesterton Society, Chesterton Schools en Chesterton Academies. Chesterton had zeker een profetische visie. Hij was niet alleen een grote Engelse letterkundige maar vooral een originele verdediger van de waardigheid van de mens en werd een van de aanstekelijke overtuigde katholieken die met humor en creativiteit het authentieke geloof verdedigde. In duistere tijden hebben we meer dan ooit een creatieve geloofsbeleving nodig. Een van de voornaamste oorzaken waarom de Europese Unie  een diepe identiteitscrisis doormaakt en er voorlopig niet uitgeraakt, is dat ze niet durft terugkijken en bang is om haar echte wortels te erkennen.

Een Poolse verpleegster, Irena Stanislawa Sendler* bood zich in 1942 in het getto van Warschau aan als loodgieter en slotenmaker. Met haar grote gereedschapskist en kar wist zij 2.500 joodse kinderen te redden. Met het geblaf van haar hond zorgde ze er voor dat bij de controle de kinderen niet werden opgemerkt. Ze werd gearresteerd en gemarteld. Haar armen en benen werden gebroken opdat ze de namen van de kinderen zou geven, wat ze niet deed. Die namen had ze in wekflessen in haar tuin verborgen. Een SS’er kon omgekocht worden om haar op weg naar haar executie tegen de grond te slaan en achter te laten. Zo kon ze ondergronds verder leven met een andere naam. Ze stierf in 2008 op 98 jarige leeftijd.

*Nvdr: hierbij een korte beschrijving van Sendlers leven. Klik hier voor een film van ‘1’36”.

Op maandag 15 april 2019, het begin van de Goede Week, stond de Notre-Dame te Parijs in lichte laaie. Was het een ongeval of geplande aanslag? In elk geval, waren er geen Paasvieringen mogelijk in dit nationaal heiligdom, het symbool van de incarnatie van het christelijk geloof van Frankrijk en in feite zelfs van Europa. Een video van ruim anderhalf uur toont de verbluffende eensgezindheid van de restauratiewerken als moedig getuigenis van een grote groep mensen die een bijzonder creatief antwoord geven op deze catastrofe:

Tegelijk ontstond uit deze brand  een beweging van pelgrimeren met een O.L.Vrouw beeld doorheen Frankrijk, in de vorm van een M: Van Lourdes naar Pontmain, Rue du Bac (Parijs), Pellevoisin en La Salette (www.mdemarie.fr;

Met Pasen 2020 was de aanslag nog veel erger. Wereldwijd werden alle kerken verplicht gesloten en bleven dicht nog lang nadat musea, dierentuinen… open mochten.  Ongeval of geplande aanslag? Mao, Stalin, Hitler konden niet eens dromen van een dergelijke aanslag op wereldvlak tegen wat voor het christelijk geloof het heiligste is.

Worden onze uiterlijke mogelijkheden van geloofsbeleving drastisch afgesneden, het moet een uitnodiging zijn voor een des te sterkere innerlijke beleving van het christelijk geloof. In de eerste eeuwen ging de Kerk ondergronds om zich te beschermen tegen een almachtig Romeinse Rijk. Toen het Romeinse Rijk instortte, bleef het Kruis overeind en de Kerk herrees. Deze Kerk heeft vervolgens alle Europese landen en organisaties zien geboren worden en zal ze ook zien sterven.  Weliswaar is de Kerk menselijk en aards, getekend door gebreken, fouten en zonden, maar ze is ook goddelijk en eeuwig omdat Jezus haar zijn Geest gegeven heeft voor altijd.

P. Daniel

Flitsen

Deze zondag geeft het Evangelie  ons drie goede raadgevingen. Vooreerst: “weest niet bang!” Het komt in de Bijbel zo dikwijls voor als er dagen in het jaar zijn. We leven nu in een fel opgedreven angst voor de dood, terwijl het sterven bij ons leven  hoort.   Zoals we ’s avonds afscheid nemen van de dag zullen we eens afscheid nemen van ons leven. Er sterven nu helaas meer mensen van angst dan van een virus. Er sterven ook onnodig veel meer mensen vanwege de overheid, omdat een goedkoop geneesmiddel verboden wordt. Het vertrouwen op   Gods liefde en op de goedheid van de schepping is het meest gezond makend medicament, zonder bijwerkingen. Vervolgens zegt Jezus: “je bent meer waard dan een zwerm mussen”. Je bent de moeite van het bemind worden waard en God houdt van u, hou ook van jezelf, aanvaard je zelf zoals je bent, met je kwaliteiten  en gebreken. Blijf uw leven richten op Hem die je schiep en op Christus die je verloste. En tenslotte: “Getuig van Jezus Christus, getuig van de Waarheid”. We leven in een wereld waar leugen, onrecht, lelijkheid, boosheid, ontwrichtingen overvloedig aanwezig zijn. Regeringen, media, universiteiten, internationale organisaties liegen. Ze weten dat ze liegen. Ze weten dat wij weten dat ze liegen. En ze blijven verder liegen, bedriegen en ontwrichten. Wees niet bang tegen de stroom in te getuigen van de ene waarheid, schoonheid en goedheid  van Jezus Christus en zijn Evangelie. De twee martelaren, bisschop John Fischer en kanselier Thomas More**, die we maandag vierden, mogen onze voorsprekers zijn. Deze twee rijke persoonlijkheden, die aanvankelijk in hoog aanzien stonden bij het koninklijk hof wilden de  grillen van koning Hendrik VIII in Engeland niet steunen, werden gevangen gezet en uiteindelijk in 1535 onthoofd. Hun vastberaden trouw blijft een sterke stimulans voor christelijke autoriteiten in onze tijd.

**Herdenking in St. Patrick-kerk te Carlsbad, Californië

Met het feest van het hl. Hart hadden we deze week weer een extra zondag die we o.m. gebruikten om een flinke wandeling te maken. Het is hier een rotswoestijn en heel erg heuvelig. Vanop een heuvel zie je het dal tot aan de volgende heuvel. Zondag ontdekten we twee heuvels verder van ons klooster een ruïne van een erg grote boerderij. De herder die we daar aantroffen vertelde ons dat het eigendom van zijn vader is er dat er een bron is nog van uit de tijd van de Romeinen. De boerderij is nu omgeven door een wijngaard waarin ook vijgen- en granaatappelbomen staan, een ‘natuurlijke’ combinatie voor deze streek.

Inmiddels is de abrikozenoogst begonnen. Ook de abrikozen zijn voor onmiddellijk gebruik, om uit te delen, voor confituur,  om te drogen,  te bewaren en te verkopen.

De schizofrenie van het wereldbestuur

De wijze waarop het Syrische volk door de “internationale gemeenschap” eensgezind en deskundig steeds meer wordt gewurgd, toont hoe de westerse leiders hun egoïstische plannen voor de vernietiging van het volk en het land kunnen verbergen achter de prachtigste uithangborden van mensenrechten en humanitaire hulp. En er is geen enkele internationale organisatie die enige rechtvaardigheid of menswaardigheid kan garanderen. Integendeel. Voor hen is het steeds zwaarder wordende lijden van het Syrische volk de schuld van de Syrische president, zijn regering, zijn leger en hun bondgenoten. Deze mantra blijven de media ook trouw herhalen. Vandaar dat iedere wereldburger opgeroepen wordt om deze “schuldigen” deskundig te straffen door het land te helpen vernietigen, het volk uit te moorden, op de vlucht te jagen of uit te hongeren. Dat dit alles gewoon een voorwendsel is voor de westerse mogendheden om de grondstoffen te stelen en hun wil op te leggen, komt zelfs niet ter sprake. Het is waar, het wordt steeds moeilijker in Syrië, de munt is spectaculair gedevalueerd. Er is enige spanning onder de allawieten zelf, omdat Bachar al-Assad de corruptie wil aanpakken. Er is echter geen enkele reden om te blijven spreken over een “burgeroorlog” want die is er nooit geweest . Er is ook geen enkele uitvlucht om niet te spreken van een “Syrische regering”. Is er niet veel meer reden om te spreken van het Nederlandse en Belgische “regime”? En ja, er zijn hier en daar al kleine betogingen geweest tegen de verslechterde toestand, wat in de gewone media uitgebreid onderlijnd wordt. Dat er vorige week en deze week massabetogingen waren in Homs en al Boekamal (Deir Ezzor) als protest tegen de VS en hun terroristen, zal niet getoond worden. Trouwens, onze journalisten zouden te veel werk hebben om de portretten van de president en de Syrische vlaggen uit te wissen. Hoe burgers van Al-Qamishli weer een VS konvooi van 8 wagens tegen hielden en openlijk een Amerikaanse vlag verbrandden, zal ook verzwegen worden. Evenmin zullen de beelden van de massamanifestatie van donderdag op het al Tahrir plein in Quneitra te zien zijn, waardoor het volk duidelijk maakt dat de Golan terug onder Syrisch bestuur moet komen. De Syriërs weten zeer goed wie hun land vernietigen en wie hen beschermen.

De Syrische permanente vertegenwoordiger bij de VN, dr. Bachar al-Jaafari heeft in zijn  recente toespraak herinnerd aan de aanklacht die hij ingediend heeft tegen de VS, VK, Frankrijk en Turkije omdat zij al negen jaar terroristen uit de hele wereld ronselen, steunen, bewapenen, militaire acties uitvoeren, petroleum, gas, oogst, oudheidkundige schatten stelen of vernietigen en dan telkens zwaardere sancties opleggen. Alles tegen het internationaal recht en tegen het charter van de VN in. Bovendien zijn de VS, VK, Frankrijk lidstaten van de VN die zich garant stellen voor de internationale veiligheid, respect voor de soevereiniteit, vrede en rechtvaardigheid! Er is in hun houding zelfs geen greintje menselijkheid meer. Erdogan bezet N Syrië, Israël de Golan en de VS zorgen voor de steun aan de terroristen. “Wanneer de VS openlijk 200.000 barrel (vat ruwe olie van ongeveer 159 lit.) petroleum par dag stelen uit de Syrische bronnen en bovendien nog 400.000 ton katoen, 5.000.000 stuks vee, duizenden hectaren graanvelden in brand steken, er groot op gaan dat ze Syrië in stukken kunnen breken, bewust de nationale munt devalueren, economische dwangmaatregelen opleggen om het Syrische volk te verstikken, gedeelten van Syrië bezetten en hun Turkse bondgenoot die een ander groot deel bezet, beschermen en wanneer dan mijn collega, de permanente vertegenwoordiger van de VS bij de VN zegt dat zijn regering zich zorgen  maakt over de slechter wordende levensomstandigheden van de Syrische burgers, die hij toeschrijft aan ‘het regime’…” zijn dat geen symptomen van een schizofrenie, zo vraagt al-Jaafari? (…)

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan.

Ondertussen maken onze media zich zorgen over het groot aantal Belgische terroristen die terugkeren uit Syrië, maar niemand vraagt zich af hoe ze daar gekomen zijn. Gedurende negen jaar heeft ons land samen met het hele westen terroristen gesteund en nu zouden ze die gaan bestrijden? Als je een land wil helpen, doe je dit samen met en niet tegen de wettige regering, anders sta je aan de kant van de terroristen. Indien ons land zich als een echte schurkenstaat gedraagt door met vier F 16’s Syrië, een soeverein land dat hen niets misdaan heeft, te gaan bombarderen, tegen ieder internationaal recht en menselijkheid in, hoe kan het dan afzonderlijke burgers berechten op grond van gelijkaardig terrorisme? Als Syrië of Rusland onze F 16’s uit de lucht schiet, wat hun plicht is, wat dan? En deze schizofrene Belgische politiek is maar een kleine afspiegeling van de westerse politiek. inmiddels is de COVID-19 die tot heden erg beperkt bleef in Syrië, zich geleidelijk aan het uitbreiden… maar dat zal voor wereldheersers zonder wet of geweten geen zorg zijn, integendeel.

En dit nog