Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

In december 2019 tekende D. Trump de zogenaamde Caesar wet (Caesar Syria Civilian Protection Act) zogenaamd om het volk te beschermen tegen de martelingen van de regering. Inzake gruwelijke martelingen van gevangenen, vooral in de vele geheime gevangenissen, staan de VS aan de top. Het gaat ook helemaal niet om de bescherming van het volk, integendeel. Met deze wet worden Syrië en iedereen, die hoe dan ook Syrië helpt, zwaar gestraft. Het gaat er om het volk uit te hongeren, zoals in 1990 met Irak gebeurde. Deze wet wil met cynische arrogantie eigen terrorisme goedkeuren. Vooral willen de VS de bondgenoten van Syrië treffen:  Rusland, Iran, China. Deze illegale en criminele wet hoort onder de “National Defense Authorisation Act” en gold vanaf deze week, 17 juni. Er zijn hier en daar al kleinere betogingen geweest tegen de regering omwille van de slechte economische toestand, naast grote betogingen tegen de VS en het terrorisme.  De inflatie is groot, hoewel zowel regering als ondernemers overeengekomen zijn deze af te remmen. De regering wil ook de basisproducten  (voeding, kleding) blijven verzekeren. De voorziening van brood wordt moeilijker, terwijl zelfs in volle oorlog de regering de prijs van het brood laag kon houden.

Nvdr: Vrijwilligers van de Syrische Rode Halve Maan in samenwerking met het Internationale Rode Kruis slaagden erin gezien de stijgende nood aan brood het gebouw van een broodfabriek in Daraa te restaureren en een nieuwe productielijn te installeren.

Iedere steun vanuit Libanon is weggevallen omdat de banken gesloten zijn en het Libanese volk nu erger lijdt dan het Syrische volk. De VS en Turkije blijven met hun terroristen de oogst in het N. afstoken en aanslagen plegen. Er is geen geld voor de zo dringende heropbouw. Turkije heeft in het gebied dat het controleert al het Syrische geld vervangen door het Turkse en zo in feite N Syrië al geannexeerd.

Nvdr: Aan het woord een zgz. minister van economie in de terroristenenclave Idlib. Let wel, de overschakeling naar de Turkse munt is al langer bezig. Ambtenarenlonen worden immers al geruime tijd in Turkse lira uitbetaald, onderwijs wordt meer en meer in het Turks gegeven, zgz. “universiteiten” (of dat wat ervoor moet doorgaan…) en media idem dito.

Tenslotte moet Syrië nog ‘n 40 % van zijn grondgebied bevrijden maar blijft wel herhalen dat dit een prioriteit is, ook de Golan. Hiertegen hebben een vijftal terroristengroepen (‘n 30.000 man) een nieuw verbond gesloten “Fatboutou” (weest vastberaden). Het is niet waarschijnlijk dat de Syrische bondgenoten zullen buigen voor de draconische Amerikaanse wet. Rusland heeft zijn luchtmachtbasis en zijn bases in Hassake en Hmeimim al mogen uitbreiden. China is reeds geëngageerd in heropbouwprojecten. Hoe Iran de VS boycot getrotseerd heeft door 5 olietankers naar Venezuela te sturen hebben we zopas gezien. De VS kunnen veel vernietigen maar ze zijn lang niet meer de enige wereldspelers, al  willen ze rechter, jury én tegelijk beul spelen van de hele wereld.  Elijah Magnier meent dat deze wet eerder een uiting is van zwakheid van de VS: “De VS Caesar wet wil het Syrische volk en land onderwerpen en onderdrukken zoals Washington probeerde te doen met Iran en Venezuela, wat geheel mislukte. Deze politiek kan niet meer werken omdat het bondgenootschap Rusland-China-Iran belangrijk geworden is voor vele landen van het M.O. De invloed van dit bondgenootschap breidt zich nu uit tot de Caraïbische zee. De Caesar wet zal zich tegen henzelf richten: ‘Wie vergif bereidt, eindigt met het zelf in te nemen” (…)

De Syrische gynaecoloog Reem Arnouk stuurt dit getuigenis van een moedige Syrische vrouw.  In 2014, toen de terroristen in Aleppo het water hadden afgesloten,  overleefde ze dank zij het regenwater van het balkon, maar ze ging niet vluchten: “Als kind was ik heel erg gehecht aan de Kerk, aan Christus en de Maagd Maria. Het geloof in God was sterk en diep geworteld in mijn ziel. Nu is God, me dunkt, Syrië geworden, Christus is iedere soldaat van ons  leger, levend, martelaar of gewond. De Maagd Maria is iedere Syrische moeder die het leven schonk aan de helden die hun land beschermen. Dat is mijn geloof.“Hieraan zal ik vasthouden tot mijn laatste adem, zoals ik gedaan heb in Aleppo toen we slechts één straat verwijderd waren van de koppensnellers van al Nousra”. (… )

*******

P.S. Inmiddels is er een Franse versie beschikbaar van mijn wekelijkse berichten. Wie deze wenst te ontvangen mag zijn email opgeven.

P. Daniel

Flitsen uit het leven van de gemeenschap

Het hoogfeest van Sacramentsdag (13e eeuw)  werd pas in de 18e eeuw ingevoerd in de  Grieks-melchitische-katholieke liturgie en als nieuw feest samengesteld door de bekende dichter, pater Nicolaas Sayegh, algemene overste van de orde van St. Jan van Choeiri  en patriarch Maximos Hakim. Zij gaven het feest meteen een octaaf.  Zo werd deze donderdag tevens het einde van de Pinkstertijd. De Latijnse liturgie toonde deze zondag hoe de primitieve Kerk aan haar evangelisatie begon. Jezus had 12 ‘getuigen’ uitgekozen “om bij Hem te zijn”. Nu zendt Hij hen uit. Hij vraagt niet dat ze eerst een cursus volgen van management, marketing, propagandatechnieken, kapitaalbeheer of wat ook. Ze moeten alleen maar innig met Hem verbonden blijven en in concentrische cirkels te werk gaan, te beginnen op de plaats waar ze nu leven. Zo geeft Hij hen zijn macht om duivelse geesten uit te drijven, zieken te genezen en Gods liefde voor alle mensen te verkondigen. Ook dat is nu nog de taak de Kerk in onze tijd. Er is zoveel leed, pijn, verwarring, droefheid, ontgoocheling en ontmoediging in onze samenleving. De ware genezing en bevrijding is Gods liefde in Christus, nl. Zijn Rijk in plaats van de totalitaire terreur van welk dwangmatig opgelegd rijk van mensen ook.

De paar duizenden planken zijn  uiteindelijk geschilderd (2 X) en gevernist. De kersen moeten nog verder geplukt worden. Ze zijn voor onmiddellijke consumptie, om uit te delen, voor confituur, voor likeur en met de steeltjes wordt thee gezet. Ze worden ook gedroogd om te bewaren en later te kunnen ‘mee’delen aan Libanon. Dinsdag en donderdag was de grens tussen Libanon en Syrië even open voor Syriërs die hun familie willen bezoeken, maar ze moeten dan  eerst veertien dagen afgezonderd blijven. Voor gewoon verkeer moet dus nog even gewacht worden. Deze week kwam een Russische student uit de Oeral met ons meeleven. Vanuit de universiteit van Moskou, de afdeling voor oosterse theologie, kwam hij naar Seydnaya om de Syrisch-orthodoxe liturgie te leren in het St Ephrem klooster te Ma’arrat-Saydnaya.  Hij heeft een cyclus afgerond en wacht om op verlof te kunnen gaan naar Rusland. Voor sommigen van ons was dit een gelegenheid om wat eenvoudige Russische uitdrukkingen te leren. Hij zelf was fier op de vele oude én nieuwe monastieke stichtingen in het christelijke Rusland, waar hij op een avond voor de gemeenschap boeiend  over vertelde.  Er zijn nu 537 kloosters. Sommigen hebben honderd of honderden monialen of monniken (zoals het Serafim zuster klooster in Divejevo en het monnikenklooster van Valam) en er zijn kleine. Ook vertelde hij uitvoerig over het klooster van St Ephrem in Saydnaya, waar een 35-tal leden zijn, 11 priesterstudenten, waarvan 3 uit Irak. Ook de abt is Irakees. Zij hebben hun eigen theologische opleiding en daarnaast zelfs een eigen universiteit.

Van Lissabon tot Vladivostok

Amerika en de NAVO – en zelfs nagenoeg alle westerse democratieën – schijnen niet te kunnen bestaan zonden een geduchte vijand. De aanslagen van 9/11 in 2001 werden door de VS dankbaar aangegrepen om zeven landen te gaan bombarderen, zogenaamd om eigen veiligheid. Bij die 7 landen waren wel Syrië en Irak maar niet Saoedi-Arabië waar de meeste terroristen vandaan kwamen. En de NAVO blijft Rusland afschilderen als de grootste bedreiging voor Europa alsof Poetin op het puntje van zijn stoel zit om Oost-Europa binnen  te vallen. Knettergek, maar voorlopig werkt het nog even, zodat de NAVO de militaire uitgaven kan opdrijven en massale oorlogsoefeningen kan houden aan de grens met Rusland. Dit is nog steeds de politiek van de Amerikaanse pausen Paul Wolfowitz en Zbigniew Brzezinski: iedere mogelijke rivaal de kop indrukken. Omwille van de “nationale veiligheid” zijn hiervoor alle middelen gerechtvaardigd: een regeringswissel forceren om er een eigen marionet voor in de plaats te zetten, een militaire inval plegen, met terroristengroepen het land vernietigen en opsplitsen in regio’s die elkaar bevechten, met sancties en embargo’s de burgerbevolking wurgen… Al wat niet in deze lijn ligt wordt door de “internationale gemeenschap”  onwettig verklaard.

De grote Engelse econoom Fr. Schumacher (+ 1977) met zijn schitterende visie “small is beautiful” en het inzicht dat zaken best op mensenmaat worden gehouden, ontdekte al dat de hele westers economie op een barbaars principe berust: de concurrentie. Hij heeft zelf ook bedrijfjes opgericht die met elkaar samenwerkten in plaats van elkaar te beconcurreren. En het resultaat was verbluffend. Alle bedrijfjes werden er beter van en de arbeiders waren gelukkig. Hij is ook de man van de “intermediaire” technologie voor Afrika. In arme landen hebben ze onze laatste technologische snufjes niet nodig maar iets veel minder, veel praktischer, veel eenvoudiger, dat ze met eigen middelen kunnen hanteren. Ik heb zelf ooit in een dorp in Zaïre bij onze missionarissen een kapotte tractor zien staan. De rijke opbrengst van de excellente koffie van het hele dorp was niet genoeg om het vervangstuk te betalen dat nodig was voor die tractor! Dat is het eindresultaat van de westerse economie, aangedreven door concurrentie: het maakt mensen tot onderdrukkers of slaven. “Concurrentie” wordt aangedreven door het slechtste in de mens, nl. de drijfveer om de grootste, sterkste te zijn. Dit wakkert de jaloezie aan, leidt tot geweld dat helaas niet zelden eindigt met moord. Het is in een notendop de zwarte bladzijde van de hele mensheid.

Sommigen zien in de Brexit een kans voor Europa: “Wat er ook mag gebeuren, met Brexit krijgt de EU een historische kans om zijn betrekkingen met Rusland te normaliseren en een eengemaakte continentale markt op te richten. De Britten waren altijd meer verbonden met de VS dan met het Euraziatisch continent. En zij hebben Rusland altijd zo ver mogelijk op afstand gehouden” (aldus onze gezaghebbende  Nederlandse journalist en vriend Eric van de Beek).

Laten we het barbaarse oorlogsgestook van de VS en van de NAVO krachtig afwijzen en normale betrekking aanknopen met het Europese Rusland  om meer aan te sluiten bij het Eurazië dan de altijd en overal oorlog voerende VS. Inderdaad mogen we waakzaam zijn en er  op toezien dat Rusland en China niet te machtig worden in ons eigen huis. Hun invloed in Syrië is alvast geruststellend. Zij respecteren het internationaal recht, de soevereiniteit en de territoriale integriteit, wat brutaal met voeten getreden wordt door de VS en NAVO. Rusland en China hebben zelf de onderlinge concurrentie in Centraal Azië opgegeven en willen de politieke, economische en culturele eigenheid van de afzonderlijke staten respecteren. En om helemaal bevrijd te worden van de Angelsaksische overheersing mag er gerust nog een Nexit, Frexit en Bexit volgen. Hiermee zou meteen de systematische en fanatieke afbraak van de menselijke en christelijke waarden wat afgeremd kunnen worden. Ook hiervoor kunnen we van het huidige Rusland veel leren. Terwijl westerse leiders als onnozele schapen aanwezig zijn bij de zoveelste regenboog parade, is Poetin aanwezig bij de inauguratie van een iconostase van de zoveelste nieuwe kerk. Laten we ons Europese huis herstellen, het Europa van Lissabon tot Vladivostok, het Europa van de hl. Benedictus en de hl. Vladimir.

En dit nog

Uitdrukkelijk wil ik allen danken die mij overvloedig deze informatie sturen, waaruit ik bij voorkeur het Nederlandstalige kies. Vooral ben ik hen zeer dankbaar die mijn bericht telkens illustreren met interessante video’s en bijkomende informatie. Hartelijk dank!