Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

Syrië zal nooit een kolonie van het westen worden, een vazal van het Angelsaksisch imperium of een slaaf van VS-Israël-NAVO-Golfstaten.

Daarom zal het westen Syrië blijven uitmoorden en vernietigen.

Hierover is  internationaal een brede eensgezindheid gevormd en werden alle middelen aangewend om dit te realiseren: een nooit eerder geziene monstercoalitie met een overweldigende militaire overmacht, miljarden dollars,  centra van uitgelezen geheime diensten van Amerika, Israël, Engeland, Turkije, Golfstaten. In 2003 kwam Colin Powell de Syrische president tot onderwerping dwingen. Tevergeefs. Toen werd de huidige oorlog al voorbereid. Assad vroeg de hulp van Iran en later van Rusland. De inmiddels vermoorde Iraanse generaal Qassem Soleimani wist Poetin te overtuigen. De beperkte maar zeer efficiënte tussenkomst van Rusland deed de kansen in september 2015 keren. De Verenigde Arabische Emiraten wilden nog bemiddelen met een fantastisch voorstel: de westerse coalitie zou onmiddellijk de oorlog beëindigen en zelfs de kosten op zich nemen voor de reconstructie van Syrië op voorwaarde dat Assad er voor zorgt dat Hezbollah, Iran en Rusland uit het Midden-Oosten verdwijnen. Het blijven de naïeve wensdromen van het westen in dienst van de zionisten. Rusland en Iran zullen het Midden Oosten niet verlaten en steeds trouwere bondgenoten worden van Syrië. De voormalige eerste minister van Qatar, Hama bin Jassem heeft ooit in een helder moment verklaard: “De prooi is ontsnapt aan de valstrik die we gespannen  hebben en het is tijd om de werkelijkheid van onze mislukking te erkennen”. Dat kan en wil het westen niet. En toch, de Amerikaanse overheersing en intimidatie lopen ten einde. De Amerikaanse Adelaar krijgt het steeds moeilijker om stand te houden tegen de Russische Beer en de Chinese Draak en zelfs tegen Iran. Tot heden verlieten de VS troepen nooit een land dat ze in hun machten probeerden te krijgen. Generaal Kenneth Mckinsey, hoofd van de Central Command heeft nu gezegd dat de VS troepen niet in Syrië zullen blijven, al heeft hij geen vertrekdatum aangekondigd.

De dollar is nu dank zij de sancties en de boycot nog slechts 3.100 Syrische Pond waard (voorheen 4 à 500 SP!), al kan verhouding iets verbeteren.  Nadat een militaire vernietiging van Syrië ondanks alle mogelijkheden mislukte,  doen VS en EU er nu alles aan om het Syrische volk uit te hongeren en hiermee protesten uit te lokken, terwijl het land vóór de oorlog 20% meer voedsel produceerde dan het nodig had en medicamenten naar tientallen landen uitvoerde.   Deze acties zijn illegaal en crimineel. Het systematisch afstoken van oogstvelden in Hassaka door VS en Turkije gaat verder en is nu opgelopen tot 16.000 hectaren.

Hoe moeilijk de toestand ook wordt, de eensgezinde weerstand van de Syrische president, de regering, het leger en het volk tegen het buitenlands terrorisme, groeit er alleen maar door, terwijl de aanwezigheid van Rusland, Hezbollah en Iran sterker zal worden dan ooit voorheen. Onze politici blijven juist nu in de corona crisis onverminderd en blindelings het  vernietigingsplan voor Syrië van 2011 verkondigen en ook steunen, zoals blijkt uit de wil om eventueel met F 16’s Syrië te komen bombarderen. En de verantwoording lezen we in een artikeltje gisteren in onze “kwaliteitskrant”. Een fantasierijk schrijvertje kreeg voor zijn gedrogeerde geest de volle vrijheid, geheel volgens de richtlijnen van de CIA. De Syrische werkelijkheid is zowat het tegenovergestelde van wat hij voorhoudt. Ja, er is armoede, maar geen hongersnood, afgezien van de streken nog onder controle van de terroristen, door het westen bejubeld als “de bevrijde gebieden”.  Onze media weerspiegelen een benevelde openbare opinie en onze politici zijn in dienst van een oorlogsmachine, dat de super rijken nog rijker maakt en waar internationaal recht, respect voor soevereiniteit en waardigheid van mensen, alsook solidariteit geen enkele betekenis meer hebben. Helaas is hiermee de toestand voor ons geliefde Libanese volk nog veel erger. We zoeken middelen en mogelijkheden om het Libanese volk, dat echt hongersnood kent,  meer te helpen.

P. Daniel

Flitsen

Op de eerste zondag na Pinksteren wordt in de Byzantijnse liturgie Allerheiligen gevierd. Jezus heeft door zijn menswording ons mens zijn  geheiligd en door zijn sterven op het kruis de macht van de zonde en de dood gebroken. Zo werden we verzoend met God en geheiligd. Een heilig leven is de echte vrucht van de hl. Geest. Het gaat  niet om een of ander type van heiligheid, het gaat om het volmaakt beleven van de liefde. Alle heiligen worden vandaag gevierd. We willen niet het leven van een of andere heilige kopiëren  maar trachten ieder op eigen wijze de liefde te beleven in navolging van Jezus Christus en zo in te treden in het leven van de  Drie-eenheid. En in de Latijnse liturgie vieren we deze Allerheiligste Drie-eenheid. Heel het jaar door worden allerlei historische gebeurtenissen van Christus herdacht, van zijn geboorte tot zijn hemelvaart om steeds meer in te treden in het gehele Christusmysterie. Nu vieren we de bron, de oorsprong en het einddoel van alles. Deze Drie-eenheid is één God in drie Personen. In een eeuwige act brengt de Vader  de Zoon voort en de wederzijdse stroom van liefde tussen hen is de hl. Geest. In godheid zijn ze volkomen één en gelijk, als Personen zijn ze onderscheiden. Jezus is mens geworden en heeft de liefde van de  Vader geopenbaard. De hl Geest brengt nu dit verlossingswerk in “herinnering”, d.w.z. Hij maakt dat dit tot leven komt  in ons. God is “gemeenschap”, “familie” door een onderlinge totale, wederzijdse gaven van zichzelf, die eeuwig vruchtbaar is. Door geloof en liefde in Jezus kunnen we allen deelnemen aan deze vruchtbare gave van onszelf, die tevens de kern is van de liefde en dus van ieder christelijk leven. Christelijke huwelijken kunnen op bijzondere wijze de weerspiegeling worden van de vruchtbare onderlinge liefde van de  Drie-eenheid. Al blijft dit een ondoorgrondelijk mysterie, het is niet onredelijk en vooral, zo leven in de hl Drie-eenheid is de echte werkelijkheid en het doel van ieder mensenleven.

Heilighangertje: 600 jaar Juliana van Cornillon 1846 ...

Donderdag is het zondagsdienst omwille van het hoogfeest van het Allerheiligste Sacrament. We danken dit feest aan de hl Julienne van Cornillon (Luik) en paus Urbanus IV (13e e). In de 18e eeuw werd dit in de  Grieks-Melchitische-Katholieke kerk  als nieuw feest opgenomen. Op Witte Donderdag, geheel opgenomen  in  de geest van de  Goede Week, wordt bijzonder de hl. Eucharistie vereerd maar  de hl. Julienne  zag in een visioen lange tijd een maan waarin een stuk ontbrak, totdat haar duidelijk gemaakt werd dat in de kerk nog een extra feest ontbreekt voor de viering van de hl. Eucharistie. Nadat ze veel lijden en tegenstand te verduren had, vooral van de eigen clerus, werd dit feest ingesteld in 1264.

Op zaterdag voor Pinksteren worden alle overledenen herdacht. Omdat we toen de nachtmis (vooravond van Pinksteren) vierden, hebben we nu een week later de Eucharistie voor alle overledenen hernomen. Bij de voorbeden werd de lange lijst van overledenen van ieder voorgelezen. We hadden juist de Eucharistie beëindigd toen we bericht kregen dat de broer van Zaki (de vertegenwoordiger van onze gemeenschap en de verantwoordelijke voor de hulpverlening), die we gisteren de ziekenzalving gaven, overleden is. Omdat het voor de familie praktisch moeilijk is een gebedswake te organiseren in hun huisje in Damascus, hebben wij onze kerk aangeboden. De familie is komen bidden en wij hebben de wake voor de overblijvende en vooral de nachtelijke uren afwisselend verder gezet tot zondag  middag. Terwijl wij de zondagseucharistie vierden, onder de voorbeden, kwam de familie het lichaam halen. We hielden een korte onderbreking. Het lichaam wordt uit de eenvoudige open kist gehaald en in een mooie kist gelegd die dan met een deksel wordt afgesloten en naar Damascus gebracht voor de begrafenisdienst.

Bij mijn verjaardag zoals bij iedere verjaardag hoort een taart en een sketch. Ditmaal was het “Daniel in de leeuwenkuil” (uit Daniel 5 en 6). Inmiddels is ook de pluk van de kersen begonnen. Al is het gevogelte ons al voor geweest, de oogst is kwantitatief én kwalitatief erg goed. En de extra zondagsdienst van donderdag was weer een gelegenheid voor de fraters om ’s morgens te gaan zwemmen en ’s avonds de wekelijkse nachtaanbidding bijzonder te verzorgen.

Nvdr: 0nze redactie wenst pater Daniël – weliswaar met vertraging – nog heel veel jaren in goede gezondheid; hopelijk zien we mekaar snel jaar terug. Deze beelden werden twee jaar geleden opgenomen n.a.v. diens 80ste verjaardag:

Een criminele oorlog tegen de hele mensheid

Toen het corona virus uitbrak verklaarden de politieke wereldleiders onmiddellijk: wij zijn in oorlog! Ze wilden de volle aandacht van de bevolking vestigen op dit virus en de mensen  angst aanjagen. Alom werden overdreven cijfers verspreid  en steeds meer doden in het vooruitzicht gesteld, zonder enige redelijke grond. Wereldwijd werden draconische maatregelen genomen, waardoor miljoenen mensen hun inkomen verloren en in armoede geraakten. Toen aan het Italiaanse parlement het cijfer van 25.000 doden werd meegedeeld, zorgde het parlementslid Vittorio Sgarbi voor de ontmaskering: er waren welgeteld 925 mensen gestorven aan het corona virus en 24.075 aan geheel andere oorzaken. Gelijkaardige vervalsingen vonden in  alle landen plaats. In België worden nagenoeg alle sterfgevallen in bejaardenhuizen aan corona toegeschreven, waardoor de angst flink opgedreven kan worden.

Het corona is een nagenoeg gewone griep. Daarvoor zijn goede en goedkope geneesmiddelen ter beschikking. De zwakkeren en zij die gevaar lopen hierdoor besmet te worden, dienen goed verzorgd te worden. De hele bevolking dient wat extra aandacht aan hygiëne te besteden en te zorgen voor een gezonde voeding en de versterking van het eigen afweersysteem. De meeste regeringen namen de tegenovergestelde maatregelen waardoor ze veel meer mensen lieten sterven. Een intern rapport van het Duitse ministerie (dat we vorige keer al gaven), door de ambtenaar Stephen Kohn (zie video) openbaar gemaakt, klaagt de lockdown aan als nutteloze maatregel tegen corona en zeer schadelijk voor de hele bevolking.

Hetzelfde doet dr. Camilla Stoltenberg, de voorzitster van het Noors instituut voor volksgezondheid.

De schepen bieden ons de beste illustratie. Het Franse vliegdekschip Charles De Gaulle heeft 1046 mariniers, waarvan 60% aangetast is door het corona virus en geen enkele dode. Het VS vliegdekschip Roosevelt heeft 3000 mariniers, waarvan 25 % aangetast is en er één gestorven is. Als mondmaskers effectief zijn, waarom dan 1,5 m afstand houden? En als deze maatregelen zin hebben, waarom dan de hele gezonde bevolking in lockdown opsluiten?

Een club van super rijken, gesteund door Wall Street, het militair-industrieel complex, de Big Pharma, die de politici en de media beheersen, willen steeds rijker worden, de armen uitschakelen met alle menselijke waarden van leven, gezin en samenleving. Hiervoor willen ze dat  permanent en wereldwijd oorlogen gevoerd worden. Die gaan daarom ook nu in coronatijd onverminderd door.

De oproep van onze politici is een valse oorlogsverklaring, bedoeld om de echte criminele oorlog tegen de hele mensheid te verdoezelen. Zij moeten ter verantwoording geroepen worden voor de dood, armoede, ellende van ontelbare onschuldigen. Er moet een wereldwijde weerstand groeien. Geen massabetogingen zoals de huidige Black Lives Matter, zogezegd tegen racisme,die door dezelfde duistere machten gesteund worden om volken  en landen nog meer te ontwrichten. Het moet een weerstand zijn uit alle volken, niet gemanipuleerd en niet gesponsord, voor het herstel van de waardigheid van alle mensen, de fundamentele burgerrechten,  de democratie, de rechtvaardigheid en de waarheid.

Verplichte afzondering is ‘racistisch’…Verplichte afzondering vernietigt onze instellingen, ondermijnt het gezinsleven en de sociale relaties, vernietigt de cultuur, sluit scholen en universiteiten en zaait armoede bij de brede lagen van de wereldbevolking…

De schade veroorzaakt door de wereldwijde economische   afgrendeling overtreft verre de gevolgen van het corona virus voor de gezondheid. Het doel van de financiële elite, de miljardairs, de filantropen [Bill Gates, Soros…] is de concentratie van de rijkdom, het failliet van de  reële economie, een massale werkeloosheid, sociale ongelijkheid en racisme…

Wat wij nodig hebben is een echte beweging vanuit de basis, over heel het land, nationaal en internationaal, onafhankelijk van de financiële ondernemingen. De corona crisis is een oorlogsdaad tegen de mensheid. Wij moeten de hand reiken aan allen die van deze crisis het slachtoffer zijn. De wettigheid van de COVID-19 pandemie steunt op angst, valse informatie en de onderworpenheid aan een hoger gezag. De leugen breken betekent het breken van een crimineel opzet van een wereldwijde vernietiging, waarvan het najagen van profijt de belangrijkste kracht is. We hebben aan de basis een breed netwerk nodig, onafhankelijk van alle lagen van de bevolking,  in stedelijke agglomeraties, in steden en dorpen,  op de arbeidsplaatsen en de parochies. Organisaties van arbeiders en landbouwers, van de beroepen en ondernemingen, scholen en studentenverenigingen, oud-strijders en religieuzen dienen  zich bij deze beweging aan te sluiten. De pandemie van COVID-19 is gebouwd op een leugen. Het eensgezind aanvaarden hiervan moet gebroken worden” (Emeritus prof. Michel Chossudovsky, Canadees econoom en auteur, directeur van het Centre  for Research on Globalisation, 5 juni 2020: https://www.mondialisation.ca/covid-19-le-neoliberalisme-et-la-campagne-contre-le-racisme/5646297).

We zijn in oorlog, maar niet tegen een virus. We strijden tegen duistere machten in onze wereld, zoals de hl Paulus het schreef: “Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis…” (Efeziërs 6, 12)

En dit nog