Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De speciale UNO-gezant voor het Midden-Oosten Staffan de Mistura is optimistisch. Vorige woensdag zei hij op een persconferentie dat de weg open ligt voor de vrede in Syrië in 2017, omdat het  staakt  het vuren standhoudt. Tevens wees hij de opdeling van Syrië in verschillende zones van de hand als zijnde de slechtste oplossing en de weg naar nieuwe instabiliteit.

Verder hebben de Russische minister van buitenlandse zaken Sergey Lavrov en zijn Amerikaanse ambtgenoot Rex Tillerson elkaar voor het eerst ontmoet op de top van de G-20  in Bonn. Ze waren blijkbaar nog wat onwennig maar het was toch een hartelijke ontmoeting, die de weg kan openen voor een ontmoeting van Putin met Trump en een samenwerking. Hiermee zou Amerika dan kunnen genezen van de dwaze houding waarbij het alles doet om te beletten dat  een andere mogendheid ooit een rivaal zou kunnen worden (de zogenaamde doctrine van Wolfowitz). Tenslotte werd op de NAVO-top van
15 februari in Brussel beslist geen spionagevluchten meer uit te voeren boven Syrië. Terroristen zullen alvast van de NAVO  (hopelijk) geen hulp en informatie meer krijgen. En het Syrische leger blijft vorderingen maken in het beveiligen van het land. Voorlopig gaat de barbaarse strijd van IS en anderen  nog verder, mogelijk met wat minder steun.
We geven wat eenvoudig nieuws uit de gemeenschap en verheugen ons vervolgens over het feit dat het rapport van Amnesty International over Saydnaya nu vanuit verschillende hoeken als ongeloofwaardig wordt afgewezen. (Nvdr: meer hierover onderaan)

P. Daniel

Vrijdag 17 februari 2017

Flitsen uit het leven van de  gemeenschap

Op weg naar de vasten

In de  byzantijnse liturgie wordt de grote vasten voorbereid door vier zondagen met een rijke liturgie (wat in de oude Latijnse liturgie eigenlijk ook het geval was). Omdat abouna Georges, de pastoor van de St. Michael in Qâra juist zondags moeilijk kan komen, werd overeengekomen dat hij een dag in de week zou komen en dan de zondagsliturgie vieren. En zo hadden we woensdag een intense byzantijnse dienst. Op zondag vier ik dan de Latijnse liturgie met de nodige Arabische aanpassingen. En zo vieren wij op oecume-nische wijze de katholieke vasten, vanuit de twee bronnen uit oost en west, zoals een mens ook uit twee longen ademt.

Binnen werken

Een nieuwe koudegolf zorgt er voor dat we niet op het terrein kunnen werken, hoewel er nog vele bomen moeten geplant worden. Anderzijds is er werk genoeg dat binnen kan gedaan worden. Het inpakken van kaarsen is een ideaal “bandwerk”. Op een gedrukt sierkaartje met de naam “morgenster”-kaarsen en de  gegevens van de  gemeenschap moet met de hand het aantal kaarsen geschreven worden. Dit gaat samen met de kaarsen in een plastiekzakje, dat met een machientje gesloten wordt (als er elektriciteit is, zo niet met plakband). En zo gaan er 20 zakjes in één grote plastiekzak. Het werk wordt gedaan  in de refter waar het houtvuurtje  voor wat  warme gezelligheid zorgt.

Versterking van ons christelijk leven

Samen met de pastoor van Qâra en enkele jonggehuwden hebben we besloten iedere week samen te komen voor de studie en de meditatie van een Schrifttekst. Het is de bedoeling dat ons christelijk leven ook concreter in de dagelijkse omstandigheden gestalte krijgt en vooral de gehuwden daarmee gesteund worden in het christelijk geloof. Zo hielden we onze eerste samenkomst. Abouna Georges begon met een toelichting op de bekende tekst van het “hooglied van de liefde” van St Paulus in 1 Kor. 13. Het was een aangename uitwisseling, aanmoediging en  versterking, zowel voor ons als fraters als voor de gezinnen.

Er beweegt iets…

Op 8 februari steeg er een storm van verontwaardiging op vanuit de hele Atlantische pers. Je zou voor minder, zeg. Nu heeft die dictator van Syrië weer verschrikkelijk toegeslagen: 13.000 gevangenen gemarteld en opgehangen! En het lijvige rapport hierover is uitgebracht door Amnesty International, wereldwijd erkend voor zijn verdediging van de waarheid,  waardigheid en rechten van de mens. De openbare opinie die al jaren lang grondig ingelicht is door dergelijke rapporten van de CIA, wist  dit eigenlijk al. Iedereen weet het. Die Syrische dictator, eens een geheel onbekende gemoedelijke oogarts in Londen, die omwille van het sterven van zijn broer president moest worden, werd dank zij de grondige voorlichting van de CIA de meest beruchte dictator op deze aardbol. En CIA kan het weten! Dank zij hen  wist plots  heel de wereld wat die man in Syrië zowat heel de dag doet: zijn eigen volk doodmartelen. Wordt het nu geen hoogtijd dat de internationale gemeenschap ingrijpt en die man uit de weg ruimt tot heil van de wereld en van zijn volk?

Edoch, steeds meer mensen doorzien het sluwe spel van gewetenloze wereldheersers, die telkens weer dergelijke verhalen verzinnen en kunnen doen geloven om hun eigen belangen te dienen en om landen aan zich te onderwerpen en zo hun perverse macht steeds maar uit te breiden.  Door de  verontwaardiging die zij in de openbare opinie weten op te wekken, voelen ze zich veilig en gesteund om onder de mantel van humanitaire dienstbaarheid het Syrische volk en land naar hun welbehagen te plunderen, verder uit te moorden en te verwoesten. En hiertegen groeit er eindelijk  weerstand.

In de populaire talkshow La Gabbia (de kelder) van de Italiaanse tv werd op zondag 11 januari 2017 Guiletto Chiesa (bekend om zijn scherpe “politiek niet correcte” analyses) uitgenodigd. Hij toonde aan dat de officiële  versie van de aanslagen in Parijs vals is en dat die aanslagen juist deel uitmaken van de buitenlandse politiek. Journalisten en anderen trachtten weerwerk te bieden. Opmerkelijk was echter dat hij, zonder  al te veel onderbroken te worden zijn hele uitleg kon doen en nog flink applaus kreeg van het publiek. In dezelfde lijn toont Amir Nour met een uitgebreide studie overtuigend aan dat het terrorisme in het Midden-Oosten in feite deel uitmaakt van de westerse buitenlandse politiek (Amir Nour, Les racines occidentales du “terrorisme moyen-oriental”. Exposé d’un point de vue politiquement incorrect, Mondialisation.ca, 5 februari 2017) :Al 50 jaar lang heeft het westen, vooral het UK en de VS , radicale islamitische individuen en groepen in het geheim ingezet in dienst van hun buitenlandse politiek. Dit veroorzaakte talrijke tragedies  voor  volkeren van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Het barbaarse terrorisme is maar “het topje van de ijsberg van misdaden van een kleine  minderheid van hypermachtige acteurs zonder scrupules”.

Daags nadat ik vorige vrijdag mijn  wekelijks bericht verstuurd had, kreeg ik het al terug, aangevuld en geïllustreerd met niet minder dan veertien deskundige video’s. En het kwam van iemand uit mijn eigen geboortestreek, de Kempen. De video’s handelen over de steun van de EU aan de Wahabi-terroristen, over een  ‘Blauwe zuster’ uit Aleppo die vertelt over de hel van de terroristen en de  bescherming  van het Syrische leger, over de vermoorde pater Frans van der Lugt die vertelt hoe mensen in Homs toen leden en echt honger hadden, over de Franse député Nicolas Dhuicq  die getuigt hoe de media met hun “ vision monomaniaque” (door de barbaarsheid van de  terroristen geheel te negeren) gelogen hebben over Aleppo en in enkele video’s wordt het recente rapport  van A I over Saydnaya   naar de prullenmand verwezen. Geniet er zelf maar van: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-15/ En als toemaat krijg je er dit nog bovenop:  https://www.golfbrekers.be/amnesty-intl-geeft-zelf-toe-dat-het-saydnaya-verslag-verzonnen-was/.

Bovendien kreeg ik vanuit de Vlaanders,  de Belfort-group (Klokke Belfort), gelijkaardige bevestigingen: Van Nayirah naar Saydnaya. De dochter van de Koeweiti ambassadeur getuigde in 1990 hoe Iraakse soldaten babietjes uit de couveuses rukten om ze op de ijskoude grond te laten sterven.

Verschrikkelijk. Wereldwijd werden mensen hierdoor tot tranen toe bewogen. Kort daarop viel Amerika Irak binnen om het arme Iraakse volk zogenaamd ter hulp te komen (in feite om het uit te moorden en het land te vernietigen). En jawel, dit bericht van die babietjes kwam ook van onze alomgeprezen Amnesty International en bleek verzonnen te zijn om de inval van Amerika te rechtvaardigen.

Afbeeldingsresultaat voor soros financing amnesty internationalVerder vernemen we in dit bericht dat A I zwaar gefinancierd wordt door G. Soros (de CEO krijgt jaarlijks 150.000 €!) en dan kun je toch wel eens een berichtje de wereld insturen dat hij graag heeft. (Welke organisaties worden door George Soros en zijn Open Society Foundations gefinancierd?)

Overigens wordt het nieuws in het algemeen grotendeels bepaald door de geheime diensten van CIA (VS), M15 (UK) en de Mossad (Israël). Dit rapport van A.I. over Saydnaya werd helemaal in Engeland gefabriceerd op de manier zoals filmen voor de ontspanning gemaakt worden. Alleen de satellietfoto van de gevangenis is echt. Tenslotte kondigt de Belfort-group nog enkele bijzonder boeiende voordrachten aan over onderwerpen die  duidelijk maken hoezeer wij door goed georganiseerde leugens worden overstelpt o.a. over de aanslag op de Twin Torens in New York (9/11/2001).

Peter Ford,  oud ambassadeur van Engeland in Syrië (2003-2006) zegt dat hij herhaaldelijk Saydnaya bezocht en dat die gevangenis vroeger al de voornaamste gevangenis was voor politieke gevangenen. Ze is zo klein dat ze nauwelijks één tiende van de  aantallen kan herbergen die A I opgeeft. Hij vindt het hele rapport ongeloofwaardig en merkt op dat het niet toevallig komt na de bevrijding van Aleppo en bij de hoopvolle gesprekken van Astana om de oorlogsretoriek weer terug op te rakelen en te proberen de oorlog in Syrië te laten voortduren.

Tenslotte krijgen we nog een bericht van de zelfverklaarde verdedigers van de mensen-rechten, Human Rights Watch. Zij willen niet achterblijven en pakken nu uit met de chloorvaten die het Syrische leger zou gedropt hebben op de bevolking in Aleppo (die bij de  bevrijding dansend hulde bracht aan het leger en de president!) Ook met dit nep-bericht wordt de draak gestoken (https://www.golfbrekers.be/human-rights-watch-heeft-ook-een-rapport/). Een bijzonder valse noot in het rapport van Amnesty International gaat over de Syrische grootmufti Ahmad Badreddin Hassoun. Hij zou opdracht gegeven hebben de gevangenen op te hangen. Welnu, deze grootmufti is zelf slachtoffer. Zijn zoon werd door terroristen vermoord. Hij heeft openlijk de moordenaars vergiffenis geschonken en opgeroepen het geweld af te zweren en de  weg van verzoening te gaan. Hij is nu, samen met andere hoge burgerlijke en religieuze leiders, een icoon van de  verzoeningsbeweging mussalaha. Juist hem vals beschuldigen is bijzonder gemeen vanwege Amnesty Int’l.

Ja, er beweegt iets, ook in ons eigen Vlaamse land.  Steeds meer mensen beginnen in te zien dat je nagenoeg niets kunt geloven van  wat er in de dagbladen en op de tv verschijnt over de oorlog in Syrië  en in zovele andere landen.  Mensen doorzien steeds  meer de  voorwendsels die dienen om voortdurend oorlog te kunnen voeren. Moge de weerstand tegen leugen en bedrog, corruptie en oorlogspropaganda steeds sterker worden en ons keren tot  Hem die terecht kon zeggen: “Ik ben de  Weg, de Waarheid en het Leven”

Van wereldoverheersing naar samenwerking

De voorbije jaren bleek de NAVO meester te zijn in het voeren van oorlogspropaganda. Op dit ogenblik is de NAVO de russofobie zo aan het opdrijven dat het een verantwoording wordt om hun waanzinnige oorlogsmachine aan de  grens met Rusland zo maximaal mogelijk te ontplooien. Het gevaar dat Rusland nu de Balkan gaat binnenvallen is een hersenspinsel in  de kopstukken van de NAVO. Het laat hen toe de oorlogsvoorbereiding op volle toeren te laten draaien. Donald Trump neemt duidelijk afstand van deze hysterie. Ondertussen dient de ongegronde aanklacht van The Russian connection in de VS zelf om hem zoveel mogelijk te kunnen aanvallen. Overigens verklaarde Ted Malloch, zijn ambassadeur bij de EU  zondag 5 februari 2017 op BBC dat zijn president “…niet houdt van een supranationale organisatie die niet gekozen is en waar technocraten zich kunnen uitleven en die, eerlijk gezegd, ook geen democratie is”. Een doordenkertje. (Nvdr: meer onderaan)

Je kunt kwaad worden omwille van dergelijke frontale aanvallen op de EU en de NAVO maar je moet toch toegeven dat de regeringen van de Europese landen steeds meer evolueren naar een bepaalde vorm van dictatuur die door het volk niet gewild is. Bij iedere aanslag worden nieuwe dictatoriale wetten opgelegd. Over de hoofden van het  volk heen wordt er bestuurd, maar “besturen” wordt steeds meer gereduceerd tot oorlog voeren. Ja, oorlog voeren blijkt de voornaamste vorm van regeren te worden.

Capitaine Martin geeft een onthutsend beeld van de oorlogen die Frankrijk de laatste jaren gevoerd heeft in Libië, Côte d’Ivoire, Mali, de Centraal  Afrikaanse Republiek… om het Midden-Oosten nog even terzijde te laten (La guerre est devenu un moyen de gouverner, mondialisation.ca, 13 februari 2017). Wat al middelen worden hierdoor niet onttrokken  aan een mogelijke welvaart van het Franse volk. Anderzijds is het resultaat in de landen waar het leger militair ingrijpt niet veel anders dan ellende: miljoenen doden, gewonden, vluchtelingen, armoede. Het is een brutaal neokolonialisme in de oude kolonies. En inderdaad, kolonialisme is een misdaad, zoals de Franse presidentskandidaat Emmanuel Macron zegt.

Een niet minder angstwekkend beeld geeft  de Europarlementarier Manlio Dinucci over zijn land Italië. Hij legt uit hoe in het zogenaamde “Witboek”  verschillende artikels van de constitutie zo aangepast zijn dat het leger kan ingezet worden om zogezegd bij te dragen aan de vrede, rechtvaardigheid, stabiliteit in de wereld. Eigenlijk wordt hierdoor een vrijgeleide gegeven om overal en altijd voor eigen belang oorlog te kunnen voeren: “Het Witboek vernietigt zo de constitutionele peilers van de Italiaanse republiek, die omgevormd wordt  tot een macht die zich het recht toe-eigent om militair tussenbeide te komen in de Middellandse zee, Noord Afrika, het Midden-Oosten, de Balkan omwille van eigen economische en  strategische belangen en, buiten deze gebieden, overal in de wereld waar de belangen van het westen  vertegenwoordigd worden door de NAVO onder het bevel van de VS”. (https://ilmanifesto.it/il-libro-del-golpe-bianco/). De  vergadering van de NAVO-ministers te Brussel op 15 februari 2017 heeft blijkbaar goed en slecht nieuws opgeleverd. Er werd besloten de spionagevluchten van de NAVO boven Syrië stop te zetten. Hierdoor werd immers aan de  terroristen de nodige informatie verstrekt. Het  slechte nieuws is dat het anti-Russische oostfront en de zuidelijke pool (om Afrika en het Midden-Oosten te controleren), nog versterkt worden waardoor de oorlogsmachine blijft draaien, ondanks de verklaringen van D. Trump. En op deze ontmoeting was de nieuwe Amerikaanse staatssecretaris James Mattis aanwezig.

Voor een klein land zoals België zal het wellicht zulk een vaart niet lopen. Toch doet ons land  ook gewoon mee met de illegale westerse oorlogsvoering zoals  bij de verwoesting van Libië en nu van Syrië, onder het voorwendsel van de  strijd tegen het terrorisme. Het is de moeite om eens na te gaan in hoeverre ook het Belgisch bestuur bepaald  wordt door het mee oorlog voeren.

In de VS en de rest van de  wereld is er een strijd bezig  op leven en dood. De huidige president van de  VS wil de alom heersende economie van de oorlog  omvormen tot een economie van de vrede. Zo heeft hij zich voorgesteld. Hij wil samenwerking met Rusland en China in plaats van confrontatie en hierdoor zijn oorlogen zoals in Oekraïne en Syrië niet meer nodig. Of  hij opgewassen is tegen de machtige stromingen die de vernietigende oude/nieuwe wereldorde willen redden en  of hij zelf trouw wil en kan blijven aan zijn beloften, zal moeten blijken. Het gaat wel hard tegen hard, waarbij de oude machthebbers in staat zijn niet alleen de media maar ook het gerecht in te schakelen. En Trump zal steeds meer ondernemers en mensen uit de business moeten inschakelen als hij niet genoeg bekwame politici vindt om hem te steunen. Vergeten we bovenal niet dat de VS veel  te veel wapens, oorlogsmateriaal en militaire bases hebben en veel te weinig wijsheid of diplomatie om er verstandig mee om te gaan.

Mogen eens  zwaarden omgevormd worden tot ploegijzers zoals de profeet Jesaia al vroeg.

P. Daniël

Nvdr: CNN’s gifkikker Amanpour ‘ontving’ gisteren de Iraanse buitenminister Javad Zarif en probeerde via de stelling ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend’ hem tot uitlatingen te verleiden over Assad – ze noemde hem de Milošević van het M.O. – en herhaalde de beschuldigingen van Amnesty Int’l over de ‘ophangingen en folteringen’ door Assad.  Waarop Zarif probeerde te antwoorden:

ZARIF: It’s your impression, but my point — (Dat is uw indruk, maar mijn punt is…)
AMANPOUR: No, Mr. Foreign Minister. There are five-hundred thousand people dead. There are twelve million refugees. here is torture, there is mass hanging. It’s not my impression; those are the facts. (Amanpour onderbreekt: Neen, mijnheer minister van buitenlandse zaken.  Er zijn 500.000 mensen gestorven, 12 miljoen vluchtelingen, er is foltering en er zijn massale ophangingen.  Het is niet mijn indruk; dit zijn de feiten.)
Voor de uitzending met de irritante Amanpour die zoals gewoonlijk haar vragen belangrijker vindt dan de antwoorden van haar gast,  klik hier en de volledige geschreven tekst hier.

Zoals steeds werden bruggetjes, verduidelijkende info en beeldmateriaal bijgevoegd door onze redactie.

 

 

 

3 gedachten over “Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

    • @ Ottorongo

      en met Soros en de loges en hun broeders en met nog heel veel anderen, die je niet mag vernoemen als je niet in de gevangenis wil terecht komen.

Reacties zijn gesloten.