Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Goede Vrienden,

De hele Atlantische pers is plots uiterst  bekommerd over de humanitaire crisis voor de bevolking in N. Syrië en vooral met afschuw voor het Syrische en Russische leger. Internationale organisaties roepen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. Ook ons land, voor een maand voorzitter van de VN Veiligheidsraad schijnt geen benul noch  interesse te hebben van de oorzaak van de ellende. Gelukkig herinnert Rusland de excellenties aan de simpele waarheid: Syrië heeft het volste recht en de plicht terroristen op zijn grondgebied te bestrijden (en als er Turkse soldaten tussen zitten is het hun schuld). Van de honderdduizenden terroristen die gedurende 9 jaar het volk hebben uitgemoord, gemarteld, verdreven, van alle goederen geplunderd en het land vernietigd, hebben onze media geen weet. Hoe Syrië was voordat het westen met zijn “humanitaire hulp”, “vrijheid en democratie” hier kwam, kunnen ze zich evenmin nog herinneren. Het analfabetisme dat een halve eeuw geleden erg hoog geacht werd, was met de komst van de ‘hervormer’ Bachar al Assad snel gezakt en de vooruitzichten  waren dat het in 2015 helemaal zou verdwenen zijn. De rechten van de vrouwen kunnen de vergelijking met westerse landen ruimschoots doorstaan.

Nvdr: een impressie uit het jaar 2009:

Het land produceerde wat het nodig had, voor de voeding was dat zelfs 20% meer. Het kon nog elektriciteit leveren aan Libanon, terwijl we nu voor 2/3 van de tijd zonder zitten. Het land had geen schuld, de economie was evenwichtig en gedifferentieerd (landbouw, industrie en mijnen, kleinhandel en toerisme). Het budget van de staat steunde op inkomsten van belastingen en petroleum. De reserve van de centrale bank bedroeg 36 miljard dollar, in 2012 was dit al gezonken tot 2 miljard. De eigen farmaceutische industrie zorgde voor 90% van de behoeften en voerde uit naar 54 landen.

Staatsuniversiteiten en staatsziekenhuizen zijn gratis, nu nog. Deze week is een vrome student uit Damascus enkele dagen komen meeleven.Volgend jaar heeft hij de opleiding algemene geneeskunde voltooid, gratis.

Onze Yakub brak eergisteren in zijn jeugdig geweld zijn arm. In het staatsziekenhuis van Deir Atieh werd hij deskundig verzorgd en kreeg een flinke plaaster, gratis. En dit terwijl de prijzen voor nagenoeg alles pijlsnel de hoogte in schieten omwille van de sancties en de oorlog, die het westen blijft aanwakkeren.

Indien de VS, Israël, Turkije, de golfstaten en de NAVO met hun geheime diensten en koppensnellers ophouden met hun satanisch werk, Syrië verlaten, zijn soevereiniteit en territoriale integriteit erkennen in plaats van zich te gedragen als schurkenstaten tegen alle internationaal recht en het charter van de VN in, zal het Syrische volk heel vlug weer leven in vrede, welvaart en harmonie, zoals we het bijna een decennium geleden mochten beleven. Zij zijn het die de ongeziene humanitaire ramp voor de  Syrische bevolking  doelbewust plannen en uitvoeren, omdat dit volk geen slaaf wil zijn van de Angelsaksische overheersing.

*******

Wij hopen en bidden dat de oorlogstaal vanuit Turkije bij bluf blijft en door de NAVO niet wordt aangegrepen om nog meer ellende over Syrië en de wereld te brengen.

Na enkele flitsen  uit het leven van de gemeenschap bieden we u vier boeiende “merkwaardigheden” aan. Daarna krijg je weer een overvloed aan informatie met video’s.

P. Daniel

Vrijdag 28 februari 2020

Flitsen

Zaterdag vergaderden de priesters en pastores van onze streek in Deir Atieh:  Syrisch orthodox, Syrisch katholiek, Grieks katholiek,  Grieks orthodox,  een jonge evangelische pastor en twee vurige pastorale werkers, fr Jean en ik. Het was weer een broederlijke en hartelijke ontmoeting en wederzijdse bemoediging, eindigend met een eenvoudige maaltijd. Het gesprek ging over allerlei problemen. Met de oorlog is er veel wat niet deugd binnen gekomen. Eentje merkte op: het begint hier te worden zoals in Europa. Een priester van een van de armste parochies was inmiddels uitgenodigd door een Zweedse confrater en zei, bij wijze van troost, dat het blijkbaar in Europa nog veel erger is. Toch beginnen ook hier behoorlijk wat echtscheidingen te komen, waarmee de priesters hun handen vol hebben. Ze willen werken aan een betere huwelijksvoorbereiding. Ook de armoede speelt een grote rol. Soms zoeken verschillende  verloofden op dezelfde dag te trouwen om dan samen een feest te kunnen geven. Voor de begrafenis wordt  dikwijls dezelfde kist gebruikt. En de maaltijd is in de “parochiezaal”, waar de familie alles zelf kan klaar maken en achteraf opruimen, zoals we in Qara al  verschillende keren hebben meegemaakt. Tenslotte gaf de gastheer ieder een exemplaar van  een studie vanwege het patriarchaat over allerlei huwelijksproblemen.

Nvdr: Zomer 2019: Een blik achter de schermen van het dagelijkse leven, met o.a. een bruiloft. Geen rijkelijk buffet, geen versierde feestzaal. Gewoon ergens in een ruwbouw.

Maandag begon de vasten en zondag was de dag van de wederzijdse vergeving (in de Latijnse liturgie vroeger ‘Quinquagesima’ genoemd) met de uitnodiging van Romeinen 13, 11-14, 4: leg de werken van de duisternis af en Mattheus 6, 14-21: vergeeft elkaar. Na de preek knielden we allen en vroegen om vergeving voor de slechte gedachten, gevoelens, woorden en daden jegens elkaar. Het was eerder een vreugdevol gebeuren. In de vasten wordt in de regel niets genomen van middernacht tot aan het middagmaal in de vroege namiddag (wanneer de kinderen uit school terugkeren). Het is een tijd van meer stilte en veel meer gebed. Na de Eucharistie was heel de gemeenschap uitgenodigd door onze muzikant op enkele honderden meters van het klooster. Hun dochter met man en drie kinderen was uit Libanon gekomen en we hebben samen gegeten, gedeeld en gelachen.  Pa speelde luit en dochter zong. Ze hebben alles verloren in de oorlog, hun huizen en bijna al hun muziekinstrumenten zijn door terroristen vernield. De vreugde en de muziek hebben ze evenwel in hun leven behouden. Woensdag vierden we de byzantijnse liturgie van de “présanctifiés” (met vooraf geconsacreerde gaven, geen Eucharistie)  Het is een uitgebreide vesperdienst met hl. Communie. Dit gebruik komt nog uit de tijd dat de oude monniken bij het begin van de vasten de woestijn in trokken en pas met Witte Donderdag terugkeerden. Aan het slot van deze viering gaven we nog het askruisje, zoals gebruikelijk in de Latijnse liturgie.

Maandagmorgen kwam er een container toe uit India met niets anders dan materiaal voor zonne-energie. Vroeger hebben we al eens drie vrouwen uit Qâra naar Indië kunnen sturen voor een opleiding voor het maken van lampen met zonne-energie voor de huisgezinnen. Nu komt het materiaal daarvoor toe. Ook zijn er zonnepanelen voor grotere voorzieningen in dorpen en instellingen bij.

Nu het zachter weer geworden is wordt ijverig in de tuin gewerkt. Ook komen de gehandicapten uit Qâra weer om zich een dag bij ons te amuseren. Onze muzikant die we thuis zo pas bezocht hebben, is hierbij steevast aanwezig en zorgt met een of ander instrument voor de nodige vermaak.

Over moslims die christen worden heeft KTO een bemoedigende reportage gemaakt (41’, Frankrijk). Aanvankelijk ondervinden ze allen de  grootste moeilijkheden vanuit eigen familie, vrienden en sociaal milieu. Hoewel de koran geen uitdrukkelijk verbod schijnt te geven voor deze overgang, wordt  dit aan Mohammed toegeschreven (terwijl voor moslims er geen tegenspraak kan zijn tussen een uitspraak van Mohammed en de koran)!? De werkelijkheid is dat er in 12 landen hiervoor de doodstraf wordt toegepast. Zij worden uitgesloten en gedood als verraders. Een moslima die in haar nood liefdevol geholpen werd door christenen, begon zich af te vragen hoe het mogelijk is dat allen, behalve de moslims, naar de hel gaan! Een ander begon het evangelie te lezen en werd getroffen door het leven van Jezus. Allen ervaarden ze een diepe  vreugde, een vrijheid en een liefde die hen overtuigde om met heel hun hart het geloof in Jezus te omarmen. Ze werden daarbij goed gesteund en geleid tot het doopsel. Deze reportage kan ons aansporen om wat moediger te zijn en moslims in contact te brengen met Jezus Christus:

Achter de macht van de VS zit de City of Londen met de Rotschilds (hun vijf zonen die over de wereld het geldmonopolie verwierven), bankiers, vrienden, “illuminati” (antichristelijk plan van wereldoverheersing en nieuwe wereldorde) en hun filialen in Wall Street, Frankrijk, Zwitserland, Israël… Een bevriende deskundige journalistieke bron heeft me al herhaaldelijk gewezen op het feit dat we niet leven onder een Amerikaans maar een Angelsaksisch imperium (www.andernieuws.eu). Dit blijkt nu  bevestigd te worden door onthullingen van Ian Cobain in Middle East Eye (20/2/20) over de Britse geheime diensten, die de mythe van de “Syrische revolutie” gelanceerd hebben. In het begin van de oorlog wierven ze Syrische journalisten aan. Zij moesten met video’s, beelden, rapportages de “manifestaties” van de “gematigde oppositie” weergeven, en de repressie van het Syrische leger tonen, waarvoor ze dik betaald werden. Deze beelden gingen naar  de BBC,  Sky News (arabisch), Al Jazeera (Qatar) en Al Arabiya (Saoedi Arabie) . Zelf moesten ze anoniem blijven en ze beseften niet dat ze door de Britste geheime diensten gemanipuleerd werden om de regering omver te werpen. Het westen nam dit nieuws over alsof het om een onafhankelijke bron ging. Uiteindelijk was er een verschil van doelstelling. De Britse geheime diensten wilden een nieuw Syrië onder leiding van de moslimbroeders. De CIA wilde Syrië verdelen en  opsplitsen met een Soennistan en een vrij Koerdistan (https://www.mondialisation.ca/revelation-la-campagne-de-propagande-secrete-du-gouvernement-britannique-en-syrie/5641976; en https://www.voltairenet.org/article209288.html).

Nvdr: in het Engels: REVEALED: The British government’s covert propaganda campaign in Syria

Document

Document

Het failliet van het internationaal recht kunnen we dagelijks vaststellen. Turkije heeft in het begin van de oorlog heel de industrie van Aleppo ontmanteld en meegevoerd naar Turkije, onder applaus van het westen. Met een immense bende terroristen heeft het gezorgd dat ze in N. Syrië zo ongeveer konden doen wat ze wilden: bezetten, inpalmen, stelen, moorden, vernietigen. Door de VS en de internationale gemeenschap worden ze nu gesteund tegen het Syrische leger dat eigen volk en eigen grondgebied aan het bevrijden is, wat men internationaal wil tegenhouden als zijnde onwettig! Gans de oorlog werden chemische aanvallen georganiseerd door de terroristen en de geheime diensten van de grote mogendheden  die achteraf hiervoor ook de rechtvaardiging kregen om nog te komen bombarderen. De grootste massamoordenaars van onze tijd krijgen de Nobelprijs voor de Vrede (Obama en Kissinger) of genieten rijkelijk van een  buitensporig pensioen in hun ranch (G. Bush), om niet over de politieke manipulatie te spreken van het Internationaal Gerechtshof zelf. De terroristen van de Witte Helmen hebben bijna de Nobelprijs voor de vrede gekregen. En als Aalst de grenzen van de humor moet respecteren zoals de zionisten de  grenzen van Palestina, kunnen ze voor decennia grenzeloos verder gaan.

Afbeeldingsresultaat voor Grégor Puppinck

Maar nu komt het. Noem het maar “met de billen bloot”. Grégor Puppinck, directeur van het European Center for Law and Justice (ECLJ) heeft een vernietigend rapport opgesteld over de corruptie in ons European Court of Human Rights (ECHR). Zes maanden onderzoek is hieraan voorafgegaan. De ECLJ is een ngo in Straatsburg die al dikwijls getracht heeft om het gezin of de heiligheid van het leven te verdedigen. Nu toont het aan dat het ECHR, dat 47 landen vertegenwoordigt, helemaal niet onafhankelijk is en de rechters helemaal niet onpartijdig zijn. 51 van 100 rechters sinds 2009 hadden vooraf geen enkele rechterlijke ervaring maar waren activisten in een ngo voor zogenaamd de rechten van de mens en vooral in de Open Society Foundation van de miljardair George Soros, waardoor ze ook dik betaald werden. Zij konden hun eigen gevallen aanbrengen, deskundigen en getuigen aanduiden en dan zelf nog oordelen. Het rapport behandelt zo 88 gevallen, waarbij rechters oordelen over zaken waarin ze zelf betrokken zijn. Op die wijze kon G. Soros zijn “industrie” van de “rechten van de mens” opleggen. Zo krom is ons Europees recht! Soros geeft hiervoor 90 miljoen dollar per jaar terwijl het hele budget van het ECHR slechts 70 miljoen bedraagt. Je kan als je wil  het hele rapport zelf lezen met verschillende  pikante details, o.a. die affaire van de Pussie Riot tegen Rusland of de Soros campagne in Hongarije. Eeuwen voor onze tijdrekening wist Prediker het al: “Op de plaats van het recht heerst onrecht, op de rechterstoel zit de schuldige” (Prediker of Kohelet 3, 16). (https://eclj.org/geopolitics/echr/conflits-d-interets-entre-juges-et-ong; https://www.rt.com/op-ed/481651-george-soros-european-court-judges/).

Nvdr: En rapport in het Engels: NGOs and the Judges of the ECHR How George Soros infiltrated the EU Court of Human Rights: report

Grégor Puppinck laat nu weten dat de ECHR zelf niet reageert maar dat het rapport in de wereldpers gelukkig een flinke weerklank krijgt. De grote Franse media gaan er stilzwijgend aan voorbij maar er zijn wel verschillende Franse politici die het rapport uitdrukkelijk steunen. De volgende stap is nu deze zaak aanhangig maken bij de Europese Raad. Je kunt hierbij ook steunen door te  tekenen. “Wereld kan tussen 2020 en 2024 drastisch veranderen dank zij briljante Donald Trump”. Een lang, boeiend artikel met bijzonder interessante informatie over de wijze waarop Trump met zijn gekke bokkensprongen, systematisch en deskundig de vernietigende macht van een corrupte  wereldelite aan het afbreken is: de banken, de globalisten,  de Nieuwe Wereldorde, de Swift, de CIA, de FBI, de NAVO, de EU… om de mensheid en de Amerikaanse volk te vrijwaren voor nieuwe wereldoorlogen. Om in leven en aan de macht te blijven moet hij dikwijls het tegendeel doen van wat hij eigenlijk wil. Zijn drie voorgangers die op die wijze de macht terug aan  het volk wilden geven, zijn alle drie vermoord (Andrew Jackson, Abraham Lincoln, John Kennedy). Feit is dat we steeds meer van een “unipolaire” wereld naar een “multipolaire” wereld aan het evolueren zijn. https://www.xandernieuws.net/algemeen/wereld-kan-tussen-2020-en-2024-drastisch-veranderen-dankzij-briljante-donald-trump/

En dit nog

  • Weerstand tegen de monster NAVO oorlogsoefening “Defender Europe 2020” vanuit Letland: https://www.rubikon.news/artikel/der-probe-krieg
  • De leugens  omtrent  de massavernietigingswapens in Irak en de verschrikkelijke massamoord die de VS daar hebben aangericht: