Duitsland: dweilen met de kraan open

In Merkelland resideren momenteel afgerond 700.000 geweigerde asielzoekers. 

Dit bleek uit een antwoord van de federale regering op een vraag van de AfD.  Einde juni bevonden zich  (… intussen waarschijnlijk meer) 689.970 personen in Duitsland, “wiens asielaanvraag legaal en bekrachtigd geweigerd werd”.  Daarbij bevonden zich 81.450 Turken, 75.643 Afghanen, 70.932 Kosovaren en 51.975 Serviërs, maar ook 17.290 Macedoniërs, 14.214 Albanezen, 12.258 Polen en 7.140 Roemenen.

Tevens mocht uit het antwoord blijken dat elke maand ca. 100 personen in Duitsland aankomen, hoewel ze in het verleden een verbod voor het opnieuw betreden van het Duitse grondgebied opgelegd kregen.  Cijfers van de federale politie: 101 personen in mei, 96 in april, 119 in maart, 126 in februari.   Volgens cijfers van centrale register der vreemdelingen liep het aantal personen, die het land niet opnieuw binnen mochten, op tot 6.723 personen.  714 van hen waren ondanks het verbod sinds januari 2015 opnieuw naar Duitsland gereisd.

Bovendien wonen in Merkelland 34.089  buitenlanders, die na het volledige parcours van asielaanvraag en aansluitende -weigering afgelegd te hebben, eerst Duitsland verlieten om dan vanaf 1 januari 2015 terug te keren.  Op de vraag hoe zoiets rechtsgeldig mogelijk is, antwoordde het binnenministerie: “De regering heeft in september 2015 in het raam van haar verantwoordelijkheden beslist af te zien van een afwijzing aan de grens voor bescherming zoekenden.”

De AfD noemt die cijfers een “schandaal”. Waarom een importverbod als niemand het verbod toepast? Het toont aan hoe erg de open grenzenpolitiek van Merkel tot controleverlies geleid heeft.  Intussen heeft bijna de helft van de gepensioneerden slechts een inkomen onder de 800 euro.

De AfD eist dan ook dat de binnenminister Horst Seehofer (CSU) zijn beloftes in daden omzet. “Ieder die het land niet meer binnen mag komen moet aan de grenzen teruggewezen worden. Dat moet eindelijk vanzelfsprekend zijn. Bovendien moeten zij die elders een asielaanvraag lopende hebben ook aan de grenzen belet worden naar Duitsland te komen,” zo stelt de AfD. Bovendien moet het leger van geweigerde asielzoekers – 700.000 – eindelijk verminderd worden. “Het automatisme – aankomst Duitsland = win for life, moet doorbroken en beëindigd worden.”

Geweigerde asielzoekers zijn bijzonder vindingrijk om toch in Merkelland te kunnen blijven.  De mogelijkheden zijn quasi onbeperkt.  Ze duiken onder (en zijn bijgevolg onvindbaar.) Ze erkennen een kind (en hebben meteen een familieband), ze verklaren zichzelf terrorist (waardoor een prijs op hun hoofd gezet werd in het herkomstland), ze begaan een misdrijf en laten zich betrappen(waardoor ze het land niet mogen verlaten in afwachting van hun proces), ze tonen aan zeerovers te zijn, ze laten zich dopen (omdat ze als christen in hun thuisland vervolgd worden), ze zijn ziek, invalide, verward of ze blijven tot hun middelbare leeftijd een “jongere”, die bescherming nodig heeft als alleenreizende sukkelaar en dan bovendien zijn omvangrijke “familie” mag welkom heten.  Alles op kosten van de Duitse belastingbetaler.

Bij Statista, het Duitse Bureau voor de Statistiek, vindt men alle cijfermateriaal.  Onthoud echter de b;g. cijfers en daadwerkelijke omzet van weigering tot verwijdering vermeld in b.g. artikel.

JF: Knapp 700.000 abgelehnte Asylbewerber in Deutschland

 

2 gedachten over “Duitsland: dweilen met de kraan open

Reacties zijn gesloten.