Docent vlucht voor studerende trans-stoottroepen

Waar is de tijd dat jonge mensen naar de universiteit trokken om iets te leren, om te studeren? Dat ze respect hadden voor degene die zijn vak, zijn kennis wou overdragen? Dat ze hun lectoren niet de les lazen, beledigden en ja, zelfs bedreigden?

Aan de Leipziger universiteit hebben studenten een docent wegens zgz. “transvijandigheid” van de campus verjaagd.

Het begon met een bericht in de univ-krant waarbij de vraag gesteld werd of de geplande bijeenkomst met de titel „Historisch-genetische Theorie der Geschlechterbeziehungen“ (historisch genetische theorie der geslachtsrelaties) eventueel “transvijandig” zou zijn. Met als gevolg – zo meldde de Frankfurter Allgemeine – dat ca. 30 studenten het filosofieseminarie bestormden, de privé docent toebrulden en bedreigden en in grote letters „Transfeindlichkeit tötet” (transvijandigheid doodt) op het bord schreven.

Vervolgens werd een verklaring voorgelezen dat “het niet de bedoeling was de filosoof in diskrediet te brengen of de deur te wijzen, maar dat ze zowel in het kader van deze cursus als ook mensenvijandigheid als discussiepunt niet dulden”. De docent ergerde zich over de geslachtspolitie en de beperking van onderwijsvrijheid. Na deze vruchtbare ondermijning van de lessen verlieten de meeste studerenden de aula.

Bovengenoemde ongelukkige Filosofie docent Javier Alvarez-Vazquez:

“Tot mijn spijt kan ik niet veel zeggen over dit thema. In mijn cursus gaat het immers niet om geslachtsstudies of dergelijke. Ik denk dat de reacties van de studerenden*op een treurig, ongelukkig misverstand berusten.”

*(… Neem nota van het woordgebruik: “studerenden” i.p.v. “studenten”… dit om alle mogelijke geslachten te omvatten en niemand voor het hoofd te stoten!)

Sindsdien biedt hij zijn cursus slechts nog via het internet aan.

De ‘studerende’ trans-stoottroepen gaven als reden voor hun actie dat dhr. Alvarez-Vazquez “transvijandig articuleert” in zijn cursusbeschrijving. Bovendien is er nog de literatuurlijst die deel uitmaakt van de cursus. En daarbij wordt de filosoof Christoph Türcke genoemd, die in zijn boek „Natur und Gender. Kritik eines Machbarkeitswahns“ (natuur en geslacht. Kritiek op een maakbaarheidswaan) waarschuwt voor de motieven van de geslachtsbeweging. Fay Uhlmann, zelfverklaarde feminisme-experte bij het congres van de Saxische studentenbewegingen (KSS) stelde dat “de literatuurlijst der b.g. filosofiecursus homogeen cis-mannelijk en bij Cristoph Türcke zelfs transvijandig is.”

Het incident, de heksenjacht en quasi karaktermoord op Javier Alvarez-Vazquez is geen alleenstaand geval. Ook prof. Bernd Lucke (voormalig AfD voorzitter) moest zelfs met politiebescherming les geven.

Misschien moeten professoren met ongeliefde cursussen liefst niet meer persoonlijk verschijnen en altijd via het internet proberen de leerstof te duiden. Liefst vanuit het buitenland, zonder opgave van adres. Een universiteit-op-afstand. Tijdens corona in het leven geroepen opdat studenten niet naar de universiteit dienden te komen. En nu zouden ze nuttig zijn opdat de docenten niet meer op de campus hoeven te verschijnen.

Dozent flieht von Campus: Rufmordkampagne an Uni