Desertie = geen asiel

Een grote groep Syriërs heeft woensdag in de noodopvang voor vluchtelingen in Rosmalen de avondmaaltijd geweigerd. De naar verluidt 400 asielzoekers noemen dit de start van een hongerstaking.

Eigen beslissing.  Moeten we respect voor tonen.

We willen ze de kost niet geven, de jonge Syrische mannen, die toegeven de dans te willen ontspringen, hun verplichtingen tegenover hun vaderland, vrouw en kinderen, ontlopen te zijn, die gewoonweg gedeserteerd zijn omdat ze hun oproepingsbrief voor het Syrische leger niet wilden nakomen.  Of hun leventje niet wilden riskeren bij de bescherming van hun gezin.  Hop, naar het vrije westen, waar het hemelse manna uit de sociale kassen valt en ze veilig en wel kunnen genieten van de geneugten des levens.

Het gaat niet rap genoeg voor de deserteurs.  Ze moeten nog even geduld oefenen eer ze het officiële statuut van profiteur krijgen.  Deserteurs, dat zijn ze.  Nochtans staat het vast: na desertie kan je geen asiel krijgen in de EU.  We verwijzen naar André Shepherd, een Amerikaanse militair gestationeerd bij onze oosterburen, die niet actief ten strijde wou trekken in Irak en vervolgens deserteerde en asiel aanvroeg in Duitsland.  De asielaanvraag werd geweigerd.  Vervolgens wou hij via een Beierse rechtbank het vluchtelingenstatus afdwingen.  Deze verwees door naar het Europese Gerechtshof, dat  oordeelde dat je door desertie het recht op asiel kwijtspeelt.

Bekijken we nog even de beelden.  Het gaat toch hoofdzakelijk om fitte mannen in hun jonge jaren.  Geen bompa’s of gehandicapten. Dienstplichtigen.  Deserteurs.  Ze maken er geen geheim van, integendeel, ze voeren het aan als bewijs dat ze wel degelijk uit Syrië komen en gevaar lopen.

Dus, lieve kijkbuiskinderen, de eetweigeraars hebben geen recht op asiel.  Omdat ze volgens de Schengen- en de Dublinakkoorden asiel hadden moeten aanvragen in het eerste betreden Schengenland én in het geval van de Syrische dienstweigeraars volgens het b.g. vonnis sowieso niet in aanmerking kunnen komen voor de EU-jackpot.

Het wordt tijd dat wij het boeltje overnemen.

FT

 

5 gedachten over “Desertie = geen asiel

 1. Die geplande hongerstaking dient te worden aangemoedigd. Ik dacht al eerder,
  kloek gebouwde Syriers die weigerden naar het klein kasteeltje van Sadat te gaan voor de keuring ….Lafaarden ! ze laten vrouw en kinderen achter om hier den betaalde tourist uit te hangen . Terugsturen ? mag dat wel van de menschenrechten , want ze lopen gevaar als ze in Syrie als deserteur worden behandeld Wat gaan onze “overenheden” doen als zij hun godsdienst erbij betrekken en verklaren dat het “de wil van Allah” was .Hun godsdienst moet ten alle tijden gerespecteerd worden volgens de menschenrechten . Ik denk dat ze hoe dan ook mogen blijven en bedekt met de mantel der liefde . Gutmenschen , groen en rood zullen wel een oplossing vinden . Plaats genoeg in den doofpot er kan gerust nog wat bij .

 2. “…ze voeren het aan als bewijs dat ze wel degelijk uit Syrië komen…” Het zou mij verbazen als in dat gat van Laar betrouwbare documentatie over de identiteit van de burgers zou bestaan. Het “bewijs” bestaat dus uit hun woord?

  En we weten allemaal wat het woord van een muilezel waard is.

 3. 2400 vluchtelingen hebben klacht ingediend tegen het Bundesamt voor migratie en vluchtelingen. De behandeling van hun asielaanvraag laat te lang op zich wachten.
  Vermits de kosten voor repatriëring toch op de rug van de belastingbetaler vallen zou ik hen meteen een verblijf in een kuuroord schenken. Natuurlijk in een halal omgeving waar de sharia en de geboden van de koran strikt worden nageleefd. Ik heb een heerlijk kuuroord in Islama-bad op het oog, waar de gasten kunnen verblijven maar zonder retour ticket om het Bundesamt kosten te laten sparen.

 4. ‘Het wordt tijd dat wij het boeltje overnemen’

  Wie dat duidelijk van plan is zijn hogere officieren van het Oostenrijkse leger die een platform oprichtten ‘Wehrhaftes Österreich’ (Weerbaar Oostenrijk). Ze zwijgen niet langer en wijzen op de gevaren van een volledige, nagelaten veiligheidspolitiek.
  In zijn video boodschap zegt generaal Günther Greindl onder meer ‘niet alleen het leger wordt volgens plan kapot gemaakt ook de wil tot weerstand van de bevolking wordt systematisch verstoord en belachelijk gemaakt. Daarom moeten de soldaten nu spreken en handelen. Door een woordelijk gedegenereerde, onbekwame verdediging is de veiligheid van het land en zijn bevolking op het ergst in gevaar.” (op te roepen via google : info Direkt Offiziere leisten Widerstand)

  Wanneer volgen Vlaamse officieren, soldaten en para’ s dit voorbeeld???

  • Anna,
   Vergeet het. In tegenstelling tot Oostenrijk, waar de dienstplicht werd behouden na een volksraadpleging, is deze in België afgeschaft sinds 1994. Er zijn nu taalgemengde eenheden. De sleutelposities zijn in handen van franstaligen, roden en logemannen. Voor de rest is het een “administratie” geworden, die zoals bij de NMBS zodanig georganiseerd is dat vanuit Brussel en Wallonië elke actie van Vlaamse militairen binnen de kortste keren kan geneutraliseerd worden.
   Er is ook geen Rijkswacht meer. De afschaffing ervan was de “natte droom” van alle roden!!!
   Een leger dat bovendien te dik is !!!
   http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20120112_039
   Belgisch leger vecht tegen overgewicht
   12/01/2012 om 09:57 door bvb | Bron: belga (=einde citaat).
   Een Belgisch leger waar men ook al het Paard van Troje heeft binnengehaald!
   Het enige waarvoor dit leger nog kan ingezet worden, is tegen “les flamins… les boches…” en dat is ook voldoende voor de instandhouding ervan. Meer moet dit zijn.
   Maak U ook geen illusies over de Vlaamse soldaten…
   Een citaat met bronvermelding ,van de webstek Anders Gelezen:
   “Nieuwjaarsessay
   Het politiek jaar 2016
   PIERRE THERIE –
   Een vriend schreef mij ooit dat de reputatie ven ruziemakende Vlamingen hardnekkig, want heel oud is: “Filips de Stoute, de eerste hertog van Boergondië, trouwde met Margaretha van Male, en kreeg op die manier Vlaanderen. Hij gaf zijn zoon en opvolger, Jan zonder Vrees, een document met raadgevingen, waarin te lezen was: ‘Als het oorlog is, vraag dan aan de Vlamingen geen troepen. Vlaamse troepen zijn niets waard. Ze gehoorzamen geen bevelen en maken onderling ruzie. Ze zwerven doelloos rond, plunderen links en rechts wat, en als ze dat moe zijn gaan ze gewoon naar huis. Het is veel beter de Vlamingen om geld te vragen dan om soldaten”(=einde citaat).
   De Franstaligen hebben dit blijkbaar begrepen, met dit verschil dat ze het niet vragen, maar gewoon “pakken”.
   Een der weinige uitzonderingen op de in het citaat beschreven toestanden zijn onze “Vlaamse Oostfronters” tijdens WO II in de strijd tegen de Sovjets.
   Ik wou dat het anders zou zijn, maar het dient tot niets te hopen op het “onmogelijk”.
   Het voormelde citaat geeft dan ook de reden aan waarom wij na 10 eeuwen nog altijd bezet zijn.
   Dit belooft ook voor het ogenblik dat de ganse boel ontploft.
   We staan met lege handen, op alle gebied, en de nieuwe vliegtuigen van Vandeput, gaan daar niets aan veranderen.
   Niemand zal dan ook zijn nek uitsteken. De gevolgen zijn immers “dramatisch”.. ik kan hier van ervaring spreken, weliswaar in een ander domein, maar het principe is over hetzelfde.
   De boodschappers met het slechte nieuws moeten ten allen prijzen geliquideerd worden.

Reacties zijn gesloten.