De witte vlag – de aftocht der blanken

Enkele overpeinzingen over de meest waarschijnlijke toekomst van Europa.

Haïti was ooit de financieel vruchtbaarste kolonie van Frankrijk.  De ca. 20.000 à 40.000 Fransen hebben echter zoveel Afrikaanse slaven geïmporteerd dat ze in de kortste tijd in de minderheid waren.  De slavenopstand begon in nasleep van de Franse revolutie, waardoor de slaven in Haïti – ver weg van Frankrijk – volledige burgerrechten kregen. 

De blanken werden regelrecht afgeslacht.  In slechts enkele jaren was 60% dood.  De rest vluchtte naar de VSA en Europa. 

Sindsdien is Haïti 100% zwart en één der armste landen ter wereld – dit ondanks verschillende tussenkomsten om scholen, ziekenhuizen, wegen e.d. te bouwen en de economie op gang te brengen.  Binnen enkele jaren bleef er van de nieuwe infrastructuur niet veel meer over.  Alles loopt via een corruptielijn.

Detroit was ooit de rijkste stad der VSA.  Daar bevond zich het hart van de handel voor alle goederen uit het koude noorden, zoals goud, pelsen e.d.  Daar bovenop kwam dan de auto-industrie van Ford.   Het geld kwam grotendeels de 80% blanke bevolking met de eerste elektrificatie en de vele culturele instellingen ten goede.  Samen met de fabrieken en in het zog daarvan de verhoogde productienood tijdens WOII kwamen steeds meer zwarten naar de stad.  Als gevolg van de anti-discriminatiewetten (civil rights act) voor zwarten, werden de blanken tot “samen-leven” gedwongen met de zwarten (diversiteit), naar dezelfde scholen te gaan e.d. .  En werd er veel geld gepompt over de balk gegooid in het algemeen welzijn der zwarten. 

Met de typisch Amerikaanse rechtsspraak, bij dewelke straffen, boetes en compensatiebetalingen voor “geleden discriminatie” uitgesproken werden, die in de xxx miljoenen belopen, werd de stads- en staatskas geplunderd – de bedrijven wachtte een zelfde lot.   Met als resultaat dat de blanken met hun bedrijven de stad verlieten, wat meteen een sterke vermindering van de bevolkingscijfers inhield, zodat Detroit nu bevolkt is met ca. 90% zwarten.  Sinds het midden van de ’70-er jaren wordt de stad uitsluitend door – de een al wat minder of meer – corrupte zwarten geleid.  De stad heeft de hoogste criminaliteitscijfers van de VSA en is permanent bankroet.

Soortgelijke catastrofale ontwikkelingen in Venezuela, ooit geregeerd door etnische Spanjaarden (1512-1823), die daarna door militante Hispanos (Hispanics) verdreven werden.  De Spanjaarden blonken voordien ook niet uit door een hoffelijke omgang met de oer-bewoners.  Tot 1958 regeerden verschillende militaire junta’s.  Tijdens de olie-opgang – tot in de ’80-er jaren – immigreerden ook weer talrijke Spanjaarden en Zuid-Europeanen.  Maar vanaf ’98 kwam Chavez op het toneel, met grote onteigeningen en… opnieuw vluchtten de blanken, resp. Europeanen, uit het land.

Washington, D.C., was in de ‘40–jaren voor 70% blank en in 1970 voor 70% zwart.  Vandaag is de situatie ca. 50:50 zwart-blank.  De oorzaken: dezelfde als in Detroit: gedwongen desegratie – de blanken werden gedwongen de zwarten proportioneel volgens hun bevolkingsaandeel in overheidsinstellingen en privé bedrijven te integreren.

Rhodesië (Zimbabwe) was een Britse kolonie in Afrika.  De Britten begonnen met de mijn- en landbouw daar het klimaat in het hoger gelegen land eerder vergeleken kan worden met het Europese dan met het tropische of kurkdroge Afrikaanse.  Vanaf het begin van de 18de eeuw kwamen zwarten naar Rhodesië om als “gastarbeiders” op de Britse, resp. Europese, boerderijen te werken .   Niet als slaven, maar als werknemers.   En waar het hen een pak beter ging dan in hun stammen in hun eigen vaderland.   Echter de linkse betweters der wereld staken hun belerend vingertje op en dwongen de Rhodesische (puur Europese regering) de zwarte “gast”arbeiders als burgers te accepteren en hun kiesrecht te geven (1965-1979).  Toen waren er nog 5% blanken en 95% zwarten.  De door buitenlandse krachten gefinancierde burgeroorlog eindigde met het verlies van alle rechten, van alle gronden en eigendommen der blanken, die ofwel systematisch vermoord of tot de vlucht gedwongen werden.

In 1979 werd de “democratie” ingevoerd, die – vanzelfsprekend – door de zwarten gedomineerd werd, wat meteen tot gevolg had dat de economie binnen de kortste tijd ineen stuikte.  Nog meer gevolgen: hoge criminaliteitscijfers, de levensverwachting daalde met 15 jaar, hyperinflatie, corruptie en een 20% HIV besmetting.

Zuid-Afrika: met andere namen, maar in se de b.g. geschiedenis van Rhodesië.

Iran is een eerder merkwaardig geval, daar het land sinds de 7de eeuw islam-gedomineerd is, maar zich echter nooit volledig van zijn Perzische identiteit los gemaakt heeft.  De Perzische levenswijze verschilt aanzienlijk van de Arabische.  Men noteert op de tijdlijn steeds weer zeer vrijheidskenmerkende fases tijdens dewelke de religie minder belangrijk was.  De voortdurende strijd tussen soenni- en shia-islam heeft waarschijnlijk ook een etnische reden.  Het zoroastrisme was immers de dominante religie in deze regio vooraleer de islam overnam.  En juist in Iran waren er steeds weer periodes van grote verdraagzaamheid t.o.v. andere religies en ook t.o.v. een Europese levenswijze. 

Waarom wordt Iran dan onder de hoofding “Blanke vlucht” opgelijst?  Afhankelijk van de – grove of fijne – kam die je gebruikt om de rassen te definiëren, horen de Perzen tot het Kaukasische ras en niet tot het Aziatische of zwarte.  Daar voltrekt zich sinds eeuwen een steeds opduikend conflict op tussen een “vrije” en een zeer “gesloten” levenswijze.  De “vrije” Perzen verliezen steeds weer omdat ze tijdens hun machtsperiode nooit de moed hadden autoritair genoeg te zijn om hun vrijheden duurzaam te verzilveren.  Ook al lijkt het in tegenspraak met elkaar… denk er maar eens over na.

Wat hebben b.g. scenario’s met elkaar gemeen?  Dat een meerderheid der heersende klasse hun over het paard getilde liberale ideologie volgens hun eigen normen wil doen implementeren en bijgevolg de stabiliteit der verhoudingen en de welvaart ten gronde richt.

Vanzelfsprekend pleiten wij niet voor een terugkeer van de slavernij.  De hedendaagse “Gutmenschen” berekenen met hun smartphone hoeveel geld ze méér kunnen verdienen met méér mensen op historisch blank grondgebied, met gekleurde immigranten.  De Sorossen en Schwabs van deze wereld, de “drenkelingenreddende” NGO’s, de banksters, de beursgoeroe’s, het WEF, de toppolitici … gaan over lijken.

De humanistische aspecten van “vluchtelingenhulp” worden uitsluitend voor propagandistische doeleinden gebruikt.  Het gaat slechts hierom dat jaarlijks minstens 20 à 30 miljard euro aan bijkomende omzet gegenereerd wordt.  “Mutti” Merkel gaf de toon en de marsrichting aan in 2015 met de oprichting van een nieuw concern: de vluchtelingenhulpindustrie.

Dit concern produceert niet, verkoopt zelf ook niets, biedt slechts een massa arbeidsplaatsen aan, die al dan niet gedeeltelijk onmiddellijk door belastinggeld betaald worden of door royale winstmarges die het geld in de kassa van de multicul-propagandisten doen stromen. 

Zoals meestal zit er een relatief kleine groep bij de kassa, die gevuld wordt door de belastingbetaler.  Ook de kerken – met de huidige paus op kop – spelen mee door de gelovigen een schuldgevoel aan te praten en te herinneren aan de 7 werken van barmhartigheid.

De Amerikaanse zwarten hebben te pas en onpas ongebreideld geweld gebruikt tegen blanken.  Hun offensief beperkt zich niet tot vreedzame betogingen, maar wordt gekenmerkt door straatblokkades, brandstichting, plunderingen, verkrachtingen, doodslag, moord en bewapende gevechten tegen de politie.   En ze kregen geld, veel geld.  En via de anti-discrminatie-dictatuur macht, veel macht.

Een zelfde strategie tekent zich nu in ons Europa af.  Moslims eisen, eisen, eisen.  Voelen zich steeds weer verongelijkt.  Ze vluchten hun achterlijke regimes om hier een soortgelijke samenleving op te dringen, weliswaar met de steun van de blanke belastingbetaler.  Als het eventjes stil rondom hen wordt, dan wordt er wel een blaar op een lange teen gevonden.  Of gaat er ergens een bom af.  En dan hebben we het nog niet over de randverschijnselen zoals verkrachtingen, zakkenrollerij, inbraken gehad.  Dan doen ze zolang tot de blanken zich terugtrekken: eerst uit wijken (Borgerhout, Molenbeek…), dan uit steden (stadsvlucht).   Daardoor krijgen grote steden een moslimmeerderheid.  Slechts de minder vermogende blanken blijven omdat ze niet de financiële middelen hebben om te kunnen vluchten.  Mogen we het een etnische zuivering noemen?

En dan komt het voorbeeld Detroit weer op de proppen met alle gevolgen van dien.  De infrastructuur verrot.  Door de hoge uitgaven (verschillende alternatieve inkomens: OCMW, huisvesting, onderwijs, ziekenzorg… enz… ) gaan de steden bankroet.   Door voortplantingsdrang der immigranten wordt de omvolking nog versterkt. 

Wat de blanke Gutmensch zich niet realiseert is dat hij zelf de tak doorzaagt waarop hij zit.

4 gedachten over “De witte vlag – de aftocht der blanken

 1. Wat betreft Detroit kan ik er van meespreken hoe deze stad naar de verdoemenis is verdwenen. Mijn vaders zuster woonde in Detroit en verklaarde me in een bezoek aan mij in de jaren zeventig dat ze noodgedwongen Detroit gingen verlaten omdat – sinds de stad overspoeld werd door zwarte arbeiders – hun wijk niet meer te harden was. Alle wetten en regels werden met de voet getreden, de straten lagen er vuil bij, de woningen werden om langs om meer minder waarden, het was niet meer rustig op straat. Enkele jaren nadien zijn ze verhuisd en zijn ze nooit meer teruggekeerd naar Detroit. Bij hun pensionering zijn ze in Florida gaan wonen. De verloedering is al lang bezig en de wekker is niet meer terug te draaien. Ik denk dat enkele steden hier in dit apenland dat Belgie heet ook hetzelfde staat te gebeuren

  • Maurice,
   U spreekt van Detroit , waar er in het verleden een bloeiende Vlaamse gemeenschap was.
   Zie : https://nl.wikipedia.org/wiki/Gazette_van_Detroit
   Met citaat :
   “De Gazette van Detroit was een Vlaams-Amerikaanse immigratiekrant in de Verenigde Staten bedoeld voor Vlamingen in de V.S., Canada en Vlamingen met connecties in Noord-Amerika. De krant werd opgericht in 1914 door Camille Cools (1874-1916). Tot april 2015 verscheen de krant maandelijks op papier. In december 2018 werd ook de digitale uitgave ervan stopgezet..”
   Over het laatste nummer :
   https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/12/20/doek-valt-over-gazette-van-detroit-belgische-band-smeedde-mens/
   met citaat :
   “Vandaag verschijnt het allerlaatste nummer van The Gazette van Detroit. 105 jaar geleden verscheen de krant voor het eerst, om de Vlaamse Amerikanen te verbinden met het thuisland België.” (=einde citaat).
   Over de Vlamingen in Detroit :
   http://freepages.rootsweb.com/~havaland/genealogy/vlaming.html
   Ik verwijs naar de tekst in de brug, kan geen citaat kopiëren.
   Intussen is Detroit inderdaad een beerput geworden.
   https://www.investors.com/politics/editorials/how-decades-of-democratic-rule-ruined-some-of-our-finest-cities/
   met kort citaat :
   “The website Law Street actually ranks Detroit ahead of Flint as the country’s most dangerous city. Either way, it’s clear that both cities have institutionalized crime problems. “ (=einde citaat).
   Overal waar de Democraten aan het bewind zijn, zijn het dezelfde mesthopen, vol van verval. Versta onder democraten = communisten.
   We zien dit ten andere ook in België, en zelfs in Antwerpen, onder het bewind van de Grote Lijder, die recent door “Mateke..” werd geprezen :.
   https://palnws.be/2022/01/conner-rousseau-zet-deur-op-kier-voor-samenwerking-met-pvda/
   met citaat :
   “In het interview drukt Rousseau ook zijn appreciatie uit voor N-VA-voorzitter Bart De Wever. “In de formatie zelf was hij een van de weinigen die altijd zijn woord hield”, besluit hij…. “ (=einde citaat).
   Een dergelijk compliment belooft dan weinig goeds voor Antwerpen en voor de Vlamingen. Of : op weg naar een kopie van Detroit.

 2. Inderdaad dit is het Detroit waar de uitgeweken Vlamingen de fiere vertegenwoordigers waren. Ik heb ooit een exemplaar van de Gazette van Detroit in handen gehad en het was een dagblad met heel veel Vlaamse gevoelens en wederkerige vriendschap. Ooit heeft Eddy Wally daar opgetreden voor een veelkoppig Vlaams publiek.

Reacties zijn gesloten.