De Vlaamse regering investeert…

… in de mediawijsheid van dé Vlaming!

bol.com | Wijsheden tegeltje met spreuk over Overig: Twijfel is het begin  van de wijsheid

Onderstaand inkomend bericht werd bijna verticaal geklasseerd. Nochtans niet zonder belang. U moet tussen de lijntjes lezen, wetende dat Benjamin Dalle, afkomstig uit de tsjevenkorf, binnen de Vlaamse regering verantwoordelijk is voor Brussel, Media en Jeugd. Hij deelt, Pasen indachtig, voor 1 miljoen eurootjes uit aan een “inclusiebeleidsplan” voor “kwetsbare jongeren” en nog twee andere begunstigde doelgroepen, die er – naar ons aanvoelen – slechts bijstaan als alibi om het miljoen euro te kunnen verantwoorden. Hij is begot minister van “Brussel” en “Jeugd”. Wat heeft hij te maken met gehandicapten en senioren??? Zijn we nu te achterdochtig als we vermoeden dat zijn “investering” voor het grootste gedeelte naar de Brusselse “kwetsbare jongeren” zal versast worden? Telkens als het woord “inclusie” gebruikt wordt, vrezen we dat er een prijskaartje aan gehecht werd.

Waarom deze merkwaardige formulering? Is het budget van Somers voor “Gelijke kansen, Integratie en Inburgerung” opgebruikt? Zit hij niet in het vaarwater van Ben Weyts (Onderwijs & Vorming) of heeft hij het op een akkoordje gegooid met partijgenoot Wouter Beke (Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding)?

Beslissingen van de Vlaamse Regering
Ministerraad – Plan Vlaamse Veerkracht van 02 april 2021
Plan Vlaamse Veerkracht: Investeren in mediawijsheid van de Vlaming Op voorstel van Vlaams minister Benjamin Dalle
In het kader van het project ‘Investeren in mediawijsheid van de Vlaming’ keurt de Vlaamse Regering 2 projecten goed die zullen ontwikkeld en uitgevoerd worden door het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid: een flankerend traject bij Nieuws in de Klas, en het digitaal inclusiebeleidsplan ‘Iedereen Digitaal’, gericht op kwetsbare jongeren, mensen met een beperking en senioren. Hiervoor wordt 1 miljoen euro voorzien.

Ook Hilde Crevits houdt zich bezig met “non-discriminatie en inclusie”. Zijn er eigenlijk nog ministers in de Vlaamse regering die zich uitsluitend met hun portefeuille bezig houden? Lees: