Kan iemand ons aan een Ned. vertaling helpen?

Wij menen te begrijpen dat in alle onderstaande sectoren de Vlaamse Regering hard zal optreden tegen eender welke vorm van discriminatie;zij doet dit opdat het doel zou gerealiseerd worden, m.n. de inclusie te bevorderen… Of vergissen we ons? In elk geval is vice-première-ministerin Crevits een bezige bij (m/x/?) die in alle Vlaamse ministeriepotjes meekijkt. Zij strooit kwistig in alle genoemde sectoren (37 en aanverwante bezigheden) met waardebonnen van 85.000 euro subsidie (elk). Waarom ontsnapt dit aan de aandacht der poco media?

Koeterwaals - Buro Bannink - Impresariaat voor theater en educatie

Uit: Beslissingen van de Vlaamse Regering
Ministerraad van 02 april 2021

Addendum ‘non – discriminatie en inclusie’ bij 36 sectorconvenants 2021-2022 Op voorstel van viceminister-president Hilde Crevits
De Vlaamse Regering keurt de 36 addenda ‘non-discriminatie en inclusie’ bij de sectorconvenants 2021-2022 goed voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 voor de volgende sectoren: de sector van het APCB; de audiovisuele sector van de filmproductie; de autosector en aanverwante sectoren; de begrafenissector; de sector betonindustrie; de sector binnenscheepvaart; de sector bouw; de sector handel in brandstoffen; de sector van de detailhandel; de sector diamant; de sector voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren; de sector van de elektriciens: installatie en distributie; de grafische sector; de groene sectoren; de horecasector; de sector van de stoffering en houtbewerking, de sector van de houtnijverheid van de bosontginning, van de zagerijen en van de houthandel; de sector van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek; de sector kappers, fitness en schoonheidszorgen; de sector kleding en confectie; de sector lokale besturen; de sector metaalarbeiders en bedienden; de sector van de papier- en kartonverwerkende nijverheid; de sector van de private autobus- en autocarbedrijven; de sector van de chemie, kunststoffen en Life Sciences; de Social Profit; de sector van de taxiondernemingen en de diensten voor het verhuur van voertuigen met bestuurder; de sector textiel; de sector textielverzorging; de sectoren transport en logistiek en grondafhandeling op de luchthavens; de sector van de uitzendarbeid; de sector vastgoed; de sector verhuisondernemingen, meubelbewaring en aanverwante activiteiten; de sector van het vermakelijkheidsbedrijf; de sector van de voedingshandel; de sector voedingsnijverheid en de sector van de vrije beroepen. De addenda ‘non-discriminatie en inclusie’ geven invulling aan het decretaal thema ‘evenredige arbeidsdeelname en diversiteit’ uit de sectorconvenants. Elke sector krijgt 85.000 euro subsidie voor het uitvoeren van deze addenda.