De Russische beer staat op

MarnixlogoWaar is de tijd dat men met afschuw sprak over de machtshebbers achter het IJzeren Gordijn?
Vladimir Poetin schijnt de ratio en de wilskracht te combineren om in de annalen van de geschiedenis niet slechts met een naam en een geboorte- en sterfdatum herinnerd te zullen worden.

De Russische president heeft een wet ondertekend die familieleden van terroristen financieel verantwoordelijk zal stellen voor de veroorzaakte schade.  Daarbij inbegrepen boetes voor het plannen, deelnemen of financieel steunen van militante of terroristische groeperingen (voornamelijk moslims).

Volgens deze wet moet alle schade – incl. morele schade – vergoed worden door “de persoon die de terroristische aanslag gepleegd heeft of door zijn/haar gezin, familie of personen die hem/haar nastaan”.  De bepaling “personen die hem/haar nastaan” gaat om degenen wiens leven, gezondheid en welzijn na aan het hart liggen van de terrorist.

In de wet wordt ook vastgelegd dat er “voldoende redenen” moeten bestaan om te aan te nemen dat zij geld, waardevolle zaken of andere eigendom ontvingen n.a.v. de terroristische activiteiten of dat zij een inkomen bekomen via deze eigendom.
Bovendien wordt er een mechanisme ingebouwd om na te gaan of de familie van de terrorist hun eigendom wel op wettelijke wijze verkregen hebben.  De overheid zal het recht hebben deze gegevens op te vragen.  Indien familie of “personen die hen nastaan” niet kunnen aantonen dat zij die eigendom op een wettelijke manier in hun bezit gekregen  hebben, dan kan deze eigendom in beslag genomen worden.

De huidige strafmaat voor deelname aan voorbereidende acties met het doel een terroristische aanslag te plegen en deelname aan terroristische netwerken is momenteel 10 jaar gevangenis en een boete tot 500.000 roebels.  Individuen die veroordeeld worden voor het organiseren van een terroristisch netwerk kunnen een gevangenisstraf van 20 jaar krijgen en daar bovenop een boete van 1 miljoen roebels.

Two Muslim female suicide bombers blew themselves up on crowded metro trains in the Russian capital Moscow killing 37 people and injuring 70.

Twee moslima’s, zelfmoordbommadammen, bliezen zichzelf op in een volgeladen trein van de metro in Moskou. 37 mensen werden gedood en 70 gekwetst.

De straffen voor het opstarten, leiden of financieren van militante groeperingen werden ook verhoogd tot een maximum hechtenis van 10 jaar (voorheen 7 jaar).  Deelname hieraan, met inbegrip van buitenlandse groeperingen, kan leiden tot 6 jaar cel (voorheen max. 3 jaar cel en de oude wet beperkte zich tot Russische netwerken).
Er wordt een speciale federale overkoepelende organisatie opgestart om de acties van ‘s lands contra-terrorismestructuren op alle niveaus te coördineren.

Marnix

Bare naked islam

1 gedachte op “De Russische beer staat op

  1. Op het eerste gezicht is hij in vergelijking met vele Europese presidenten nog zo slecht niet, maar het zou ook moeilijk zijn nog slechter te zijn

Reacties zijn gesloten.