Bent u ook zo blij?

Wat we maanden geleden voorspeld hebben, is uitgekomen.  Wedden dat we ineens een toevloed van Afrikaanse homo’s krijgen die aanspraak zullen maken op de  Europese vrijgevigheid?

Uiteraard zullen ze er rekening mee moeten houden dat ze geen madammen en kindjes kunnen meebrengen voor gezinshereniging.  En vermits een homohuwelijk in die landen niet tot de geplogenheden behoort, zal de overkomst van een mannelijke partner moeilijk geloofwaardig overkomen.

“Vluchtelingenwerk en COC zijn blij”.  Blij dat onze sociale kassen verder leeggeroofd worden.  Blij met de komst van nog wat meer te integreren “vluchtelingen”.  Moeten we in de toekomst bij Lampedusa volgeladen boten verwachten, die onder de regenboogvlag varen?  Kwestie van voorrang te geven aan degenen die sowieso door het Europees Hof al een toegangticket gekregen hebben.

Volgens Amnesty International is homoseksualiteit in 38 staten van het Afrikaanse continent wettelijk verboden.  Er is veel kans dat er een behoorlijk aantal anders-geaarden naar onze contreien afzakken.

Bent u ook zo blij?

“Tevredenheid over homo-uitspraak EU-hof

Een homoseksuele geaardheid kan recht geven op een vluchtelingenstatus in een ander land. Homoseksuele asielzoekers kunnen namelijk in hun land van herkomst gevaar lopen te worden bestraft wegens hun geaardheid, bijvoorbeeld met cel voor homoseksuele handelingen. Homoseksuele asielzoekers kunnen zodoende een bepaalde ,,sociale groep” vormen die recht heeft op internationale bescherming, stelt het Europees Hof van Justitie in Luxemburg donderdag.

Vluchtenlingenwerk en het COC zijn blij. De uitspraak lijkt overigens in lijn te zijn met het geldende beleid in Nederland, aldus het ministerie van Veiligheid en Justitie. ,,Ook Nederland gaat ervan uit dat homoseksuelen een sociale groep kunnen vormen in het kader van het Vluchtelingenverdrag. Tevens is het asielbeleid in Nederland gebaseerd op hoe er in de praktijk met homoseksuelen wordt omgegaan in bepaalde landen van herkomst, en niet enkel op hoe dat wettelijk is geregeld.”

De rechters in Luxemburg bogen zich over de kwestie op verzoek van de Nederlandse justitie wegens drie lopende asielprocedures. Personen uit Sierra Leone, Uganda en Senegal willen in Nederland de vluchtelingenstatus krijgen omdat zij vrezen dat zij in hun land van herkomst worden vervolgd omdat zij homo zijn.

De rechters benadrukken dat van een asielzoeker niet kan worden verlangd dat hij in zijn land van herkomst zijn homoseksualiteit geheim houdt om vervolging te voorkomen. De seksuele geaardheid van een persoon vormt een zodanig ,,fundamenteel kenmerk voor de identiteit van de betrokkene”, dat niet mag worden geëist dat hij die verbergt of opgeeft.

Het Nederlandse departement wijst erop dat het in het hier geldende beleid ,,geenszins zo is dat van homoseksuelen wordt verwacht dat zij bij terugkeer naar hun land van herkomst ‘terug in de kast’ moeten gaan. De vreemdeling hoeft zijn seksuele gerichtheid in zijn land van herkomst niet verborgen te houden, ook niet in de situatie dat de vreemdeling voorafgaand aan zijn vertrek uit het land van herkomst zijn gerichtheid verborgen heeft gehouden. Uitgangspunt is en blijft dat de vreemdeling op betekenisvolle wijze invulling kan geven aan zijn seksuele gerichtheid.”

Bron: euobserver.com

5 gedachten over “Bent u ook zo blij?

  1. Dan zullen wij naar het Afrikaanse continent gaan om daar te gaan doen wat hier verboden is. Met uiteraard alle financiële voordelen die men ons daar in overvloed zal aanreiken.
    Alle gekheid op een stokje, ze zijn het hier in de EU zo bruin aan het bakken ( mag deze uitspraak in deze context ? ) dat er morgen of vandaag weer een gek met een schiettuig op een bepaalde bevolkingsgroep begint te schieten. Niet dat ik dat aanmoedig maar de poco ‘s doen alles aan dat dit wel zal gebeuren.

  2. Als men dit arrest van het EU van Luxemburg bekijkt, is het duidelijk dat men geen enkel benul heeft van “Afrika”, en van de Afrikanen. Binnen de kortste keren zal blijken dat deze “homo’s” hun vrouwen en kinderen zullen laten overkomen.. met alle gevolgen van dien. Als morgen nog alleen de necrofielen asiel kunnen krijgen, doen deze zogezegde vluchtelingen zich allemaal voor als “necrofielen…”. Afrikanen zijn daarin zeer flexibel, en liegen kunnen ze allemaal als de besten..

  3. Binnen 20 of 30 jaar als je geen homo , geen werkloze, of geen gekleurde zijt dan ben je in elk geval geen goeie

  4. Rechten van dit , rechten van dat ! Hoe zit het met onze rechten ! als wij amper nog durven een traditioneel Sint Niklaasfeest te vieren. Opnieuw worden wij bedreigd met een zogezegde “kleine” minderheid . Alle bedreigde homo’s weten nu waar ze welkom zijn . Binnen de kortste keren wordt Sint Niklaas opnieuw “aangepast” met homo-trekjes , flauw wuivende handje en een piep stemmetje om onze nieuwe generatie adoptie-vluchtelingen niet tegen het hoofd te stoten

Reacties zijn gesloten.