De onvolvochten strijd

yw2014-a4-250pxTijdens de IJzerwake stond o.m. de IJzerpsalm op het programma.

IJZERPSALM
Ferdinand Vercnocke – Arthur Meulemans

‘t Vaarwel was kort, zij togen vroom ten strijde,
zij waren jong, manhaftig in ‘t gevecht
Werd recht beloofd, voor recht zou Vlaand’ren strijden:
zij streden trouw en vielen zonder recht,
zij streden trouw en vielen zonder recht.
Nu rusten zij in ‘t eind’loos veld begraven, geliefde jeugd, verloren, ver van huis; vervolgd verguisd in hun geschonden graven
en onder ‘t puin van hun verbrijzeld kruis
en onder ‘t puin van hun verbrijzeld kruis.
Her volk gedenkt, ‘t volk heeft een kruis gegeven, een groots te-huis, een stoute burcht van steen, waar liefde vol hun namen staan geschreven: verheerlijkt volk, in broederschap bijeen, verheerlijkt volk, in broederschap bijeen.
Blijf, Dietse kruis, voor’t Dietse volk een bake,
op ‘t heiligdom door bloed des volks gewijd.
Gij zijt een schans, de doden staan op wake:
zij strijden voort, de onvolvochten strijd,
zij strijden voort de onvolvochten strijd.