Daar zijn ziekenhuizen in Idlib. Véél ziekenhuizen. Een tapijt van ziekenhuizen.

Echt? Echt. Als je de poco media en de daar heersende terroristen mag geloven. Of beter: als je hen wilt geloven. Wat een logisch denkend mens niet doet. Om onderstaande redenen.

Titel in kwaliteitskrant, resp. westerse zender:

Idlib schreeuwt het van de daken: “Help!”

Maar het is een andere kreet voor hulp, dan deze die we door de poco media, door westerse politici, door de Witte Helmen en het Eénmansobservatorium van Terroristische Rechten in Londen voorgeschoteld krijgen.

Op 5 augustus deed de woordvoerder van de VN-secretaris-generaal, de Fransman Stéphane Dujarric, sinds tientallen jaren wonende in de VSA, nog een pathetische oproep aan de Syrische regering en alle aan het conflict deelnemende partijen om zich hun verplichtingen volgens het humanitaire volkerenrecht ter bescherming van de burgerbevolking en hun infrastructuur te houden. Hij herhaalde het VN-mantra, dat sinds het begin van de Syrië-oorlog, regelmatig boven gehaald wordt. Hij riep in ons aller naam het leger van een soevereine staat op zich in te houden, resp. af te zien van, nadat zij van hun recht gebruik gemaakt hadden gewelddadige, voor een groot deel buitenlandse en bovendien sektarische extremisten te bestrijden.

Inderdaad: een mantra. We hoorden dezelfde oproep bij de strijd om Aleppo, bij Oost-Ghouta, Douma, bij de bevrijding van de provincie Suweida. Telkens de terroristen het vuur aan de schenen gelegd werd, klonk vanuit de westerse cenakels “bezorgdheid” om het lot van de “burgerbevolking”. De VN werden misbruikt om fictieve “gifgas en vaatbommen” te tonen… terwijl de westerse landen vlijtig wapens en manschappen leverden om de oorlog te laten voortduren.

Het scenario herhaalt zich in Idlib. Daar waar tienduizenden islamitische terroristen verder via de Turkse grens verzorgd en bevoorraad worden (… u zal zich de Turkse kolonne vrachtwagens met militair materiaal naar Khan Shikhun herinneren…), waar Syrische burgers door hen geterroriseerd worden, worden wij – onnozelaars – verder geïnformeerd door onze poco media, door de Vranckxen van deze wereld die hun mosterd halen bij de Witte Helmen, de PR-afdeling van HTS (al-Nusra), het Eénmansobservatorium in Londen, die er nooit een geheim van gemaakt heeft aan wiens kant hij staat (… of zit… in zijn bureaustoel, achter zijn pc, in zijn huis.)

Hoe ziet nu een officiële Idlib goochelaars-show eruit?

Als er geen voer geleverd wordt uit de vertrouwde ruif (Witte Helmen, Eénmansobservatorium, Turkije, Israël, VSA & co.) dan wordt de nieuwsverspreiding eerder povertjes – wat we de laatste tijd beleefd hebben. Immers… als het nieuws niet in de gewenste verpakking zit, dan wordt er geen nieuws gebracht. Punt. Liever geen nieuws, dan ongewenst nieuws. Westerse media verspreiden slechts nieuws via kranten, radio, tv en het internet als ze “nieuws” hebben dat volgens hun eigen ideologie samengesteld werd. Bij gebrek daaraan kan er altijd overgeschakeld worden op zgn. nepnieuws of samenzweringstheorieën. Bij een vermoeden van eventuele “Assad”-sympathieën of iets dat in de buurt van “neutraliteit” komt, worden snel, snel de voorhanden liggende informatie of bronnen weggedrukt, uitgegomd. Foetsie. Bestaat niet. Zoals ongewenste politieke partijen, die doodgezwegen, geridiculiseerd, in slecht daglicht en in uiterste nood aangevallen, verboden… worden.

De Idlib-situatie in één beeld samengevat – we hebben dit al elders geplaatst – eenzelfde riedel zoals bij de bevrijding van Aleppo en Oost-Ghouta. De berichtenmolen over Aleppo in 2016 meldde bv. dat deze stad “zwaar gebombardeerd door de dictator (Assad) en de Russen” meer ziekenhuizen dan de metropool New York, met een veelvoud inwoners, moest gehad hebben. Idlibafbeelding: de witte kruisen op rode achtergrond staan voor ziekenhuizen, de helmen voor “rebellen”.

U ziet op de afbeelding geen terroristensymbolen? U ziet echter wel een tapijt van ziekenhuizen? U ziet het goed. Immers… als we ons richten naar de poco media, dan zitten daar geen terroristen, maar staat er quasi op elke straathoek een ziekenhuis. Logisch toch in het sharia-paradijs?

Keren we terug naar de werkelijkheid. In Idlib staan er juist geteld 8 (acht) ziekenhuizen: de helft van de overheid, de andere helft privé.
En vanwaar komen dan de andere ziekenhuizen… u weet wel, deze die quasi dagelijks door een bommenregen van Assad, resp. Rusland, getroffen worden? Bashar al-Jaafari, Syrisch vertegenwoordiger bij de VN, heeft daarvoor deze verklaring: de meeste gekwetsten in Idlib zijn nl. terroristen… euh… “gematigde rebellen”… ook zij worden behandeld. Als de Witte Helmen een kelder van een huis binnengaan, van waaruit tevoren raketten afgevuurd werden, dan liggen daar inderdaad gekwetsten, die de noodzakelijke verzorging krijgen/kregen in een eerste noodhulpvertrek. Dit een ziekenhuis te noemen is gewoon dikke zever. Dan zijn alle tenten van het Rode Kruis en het Vlaamse Kruis op festivals, sportmanifestaties, feestelijkheden en herdenkingen in ons Vlaanderland ook ziekenhuizen.

De fameuze Witte Helmen vind je doorgaans niet in de buurt van burgerziekenhuizen, maar wel – verrassing! – telkens in de buurt van commandocentra der terroristen – met inbegrip van hun medische hulpinstellingen. Van daaruit bespelen ze de media met de wereldschokkende beelden, opgenomen door camera’s die het vrijgevige Merkelland hen schonk. Omdat ze daar hun werkterrein hebben als hulptroep der militante salafisten, voor terroristen, die op hun beurt de handlangers van het door het Westen geëiste “regime change” zijn. . Dàt beeldmateriaal krijgt u wel bij nieuwsuitzendingen, duidings- en informatieve programma’s à la Vranckx voorgeschoteld.

Onze redactie schreef hier al herhaaldelijk over. O.a. over de achtervolging van een WH- ziekenwagen, ergens op het platteland. Met beelden van piekfijn uitgedoste, stofvrije WH op een even onberispelijk motorvoertuig. Waarbij – vanzelfsprekend – op de traanklieren gedrukt wordt. In de Duitse pers kon men o.a. lezen dat – we citeren – “daarbij ook door Duitsland betaalde infrastructuur vernietigd werd… Vier van de door Buitenlandse Zaken gefinancierde medische inrichtingen werden vernietigd… “

En dat klopt. Helemaal correct geformuleerd. De niets vermoedende lezer realiseert zich niet wat er hiermee toegegeven wordt: de Duitse regering ondersteunt de terroristen in Idlib, waarbij ook de hulp voor hun oorlogsinfrastructuur, inbegrepen de medische hulpposten voor de terroristen. De burgerbevolking moet zijn plan maar trekken. Volgens onze bronnen staan de 8 (acht) ziekenhuizen voor de burgerbevolking er nog. Intact. De stellingen van de terroristen worden door de Syrische en Russische luchtmacht systematisch en doelgericht aangevallen. Dat de burgerbevolking maar al te graag wil leven in een normale samenleving, zonder de sharia-regels, zonder de vriendjespolitiek van HTS of door Turkije beschermde terroristengroepen, dàt hoort u hier niet. Zelfs YT-kanalen van de “oppositie” verspreiden regelmatig video’s waarbij ze het “regime der gematigde rebellen” aanklagen, de arrestaties, de verdwijningen, de ontvoeringen, de chantage, de uit-huis-zettingen, de islamisering der scholen, de inbeslagnames, de vriendjespolitiek. En daarvoor moet je niet per se een christen of een Koerd zijn. Traditioneel hebben de sjeiks van de in de provincies Aleppo en Idlib – en in het oosten van Syriê – veel voorkomende stammen een grote invloed op de bevolking. Deze hebben in juni 2019 reeds een oproep aan de officiële Syrische regering gericht om hen te bevrijden van HTS en de door Turkije beschermde terroristen.

Nadat er een wapenstilstand door de Astanagroep verkondigd werd – op voorwaarde dat ook HTS zich hieraan zou houden – hielden deze zich, zoals in het verleden, er niet aan. Integendeel: zij zagen dit als een bewijs van zwakte en vielen het Syrische leger en de Russische luchtmachtbasis Hmeimim aan. Waarop het Syrische leger – “veel te goed is half zot” indachtig – het Noord-Hama/Idlib offensief op gang bracht met de totale verovering van deze regio – met uitzondering van een Turks observatiepunt – als resultaat.

En… heel de poco reutemeteut opriep tot matiging en “zich houden aan de wapenstilstandsafspraken”.

Intussen loopt er een onderzoek, op gang gebracht door de VN. Een onderzoek gebaseerd op valse gegevens met foutieve, opgesmukte cijfers. Al Jaafari’s tussenkomst over de leugentactiek kan u onderaan bekijken.

idlib hospitals
lowcock-tweet united nations relief syria idlib idleb hospitals

Wordt vervolgd.

1 gedachte op “Daar zijn ziekenhuizen in Idlib. Véél ziekenhuizen. Een tapijt van ziekenhuizen.

  1. Gelukkig heb ik nooit enig geloof gehecht aan die linkse poco pers, gelukkig heb ik geen abonnement op eender welke krant. Als ik al eens geconfronteerd wordt met een krant dat is het gevolg ‘walgen van de smerige linkse brol, brol die heden ten dage groen gekleurd wordt wat neerkomt op smerige linkse groene rotzooi.
    En het wordt nog erger, de smerige linkse groene rotzooi wordt gesteund door de linkse rechters, kijk maar naar Leuven waar onze kinderen verplicht worden hoofddoeken/moslimas te tolereren, moest mijn kind er zitten dan zou ik het adviseren de klas niet te betreden waarin kopvodden zitten en voor veiligheid mijn kind weghalen in dergelijke school.
    Nergens willen wij mossels, moslimas, islamieten want vet is levensgevaarlijk onderontwikkeld tuig.

Reacties zijn gesloten.