Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

GESCHENK VAN DE BELGISCHE MACHTHEBBERS: TERREUR EN ANGST

Twee voorbeelden van het verbreiden van terreur.  Omwille van de hoge coronacijfers in Wallonië en Brussel werd in heel het land de horeca gesloten.  Als Wallonië de dieperik ingaat, dan Vlaanderen ook.  De horeca moet per direct terug open want bij een tegensprekelijk onderzoek kan niet aangetoond worden, dat deze voor de stijging van ziektegevallen verantwoordelijk is.  Het tweede voorbeeld van terreur is het verbod langs het parcours van de ronde van Vlaanderen te supporteren.  Men had toch afstandsbeperkingen kunnen invoeren.  Maar nee, alles wat nog aan prettigs doet denken moet verboden worden.  Hoofdtitel in het blad “De Zondag” over de Ronde :  “Blijf thuis.  Red jezelf…..” en Jan Jambon iets verder : “Koers verenigt ons.  Maar vandaag màg het geen volksfeest worden!”.(*)

Ik ben ervan overtuigd dat in de opperste kringen in dit land, de geheime machtselite, voldoende kennis aanwezig is over de werkelijke aard van deze Covid.   Desondanks voeren zij de terreur op; waardoor ik nu sinds enkele dagen incidenten beleef, en vele anderen, omdat we ons niet een voldoende slaven-houding aanmeten.  Zeer opvallend is weer de terreurdeskundige van Mechelen, Bart Somers,  met nieuwe controlemechanismen, en ene min-president van Vlaanderen die zegt dat de meerderheid moet boeten voor het gedrag van een minderheid (de horeca).   Maar er is geen minderheid die alles bewust boycot…..

Opvallend, in ieder tegensprekelijke mensengroep, is dat de Gutmenschen ten sterkste de repressie steunen.  Ik begrijp ook wel dat de Vlaamse politieke groepen voorzichtig zijn, want men wordt werkelijk kaltgestellt als men de Covid-hysterie aanklaagt (zie Lieven Annemans).

Bij elke wetenschappelijke stellingname hoort een tegensprekelijk debat; hier echter zou men heel graag Covid-tegenstanders in verzekerde bewaring zetten.

De cijfers, die elke dag door de nomenclatura van de pers, worden verstrekt, zouden een heel verhelderend beeld geven, als men bijkomende informatie omtrent de ernst, de afkomst van de patient en de bevestiging dat er wel degelijk door vele positief-getesten “”muilkorven” werden gedragen.  Deze nomenclatura bezondigen zich werkelijk aan misdadig gedrag, door het aanwakkeren van de terreur en de angst.

Ik had aan de webmaster een YT-film doorgestuurd – niet omdat het een priester is, die de waarheid zegt (Amerika): maar omdat hij dat op zo’n simpele, verhelderende manier doet.  De zaken zijn zeer overzichtelijk op een rij gezet in een video van priester Altier: “Wij leven in de leugen”.

Vanaf de start is hier gewaarschuwd voor de belgicistische regering; we raden toch aan hierniet te lacherig over te doen.  De Vlaams-nationale politiekers, die zich respecteren, moeten hier een ernstig scenario voor ontwerpen.  De Croo was zo ontroerd bij zijn ambts-aanvaarding, omdat hij nu de kans heeft zijn pathologisch belgicisme tot uitvoering te brengen.  Er zal geen enkel middel gespaard worden om de Vlamingen, die nog weerwerk bieden, door repressie, uitsluiting en arrogantie te vernederen .   De beide “De Croo’s” zijn bezeten door belgicisme.  Dit houdt de voortzetting en uitvoering in van de geest van 1830 en lang daarna om de Vlamingen terug te brengen tot een onderdanig slavenvolkje.  Het ergste is dat de meerderheid dit sowieso al is…  

De werkelijke machthebbers achter de schermen, beschouwen zich als oppermachtig.  Als bvb. een Vlaamsgezinde partij te machtig wordt, dan wordt de vijfde kolonne, zijnde de infiltranten ingeschakeld, om elk gevaar voor de Belgische “high class” uit te schakelen.  Daardoor is de N-VA zo tot een machteloos instrument geworden, dat over enkele jaren grotendeels betekenisloos kan worden.  Als lid van de IJzerwakewerking zie ik, hoe de top van de N-VA venijnig reageert, telkens gevraagd wordt de verzoening tussen de twee blokken te bevorderen

In een You Tube bijdrage over Dr. Reiner Füllmich heeft de webmaster reeds mee aangeduid, dat heel deze veroorzaakte crisis eigenlijk een derde wereldoorlog is (Corona: voer voor het gezond verstand).  Ook op binnenlands politiek vlak tracht men zelfstandige denkers/volksbewegingen te vernietigen.  Anders dan sommige geborneerden zeg ik: steun de middenstanders, gebruik baar geld, deel de opinies die hier worden aangereikt (filmpjes) met anderen, bevorder het zelfstandig oordelen.  Denk aan Tsjechië waar het eerste grootschalig protest tegen Covid reeds begonnen is.  Denk aan verscheidene omliggende landen waar het verzet steeds grotere vormen aanneemt!

Jos Wouters, Boom, 19.10.2020

*Nvdr: zo ziet een normale Ronde van Vlaanderen eruit: met honderden vlaggen die de renners begeleiden en toejuichen, die ons land geel-zwart kleuren, Vlaanderen op de wereldkaart zetten… Eén groot volksfeest! Nu een doodse boel, zonder ziel. Ivan Mertens draait zich om in zijn graf!

Eén gedachte over “Cyclus

 1. Van Belgische ‘liberale’ narren gesproken, hier nog zo’n misdadig exemplaar:

  ‘Bouchez wil nationale mondmaskerplicht
  De bijkomende maatregelen moeten volgens hem snel genomen worden. “Anders is het risico groot dat de situatie compleet escaleert”, aldus de Franstalige liberaal. Hij denkt onder meer aan een algemene verplichting op het dragen van een mondmasker in alle openbare plaatsen. Daarnaast pleit hij voor een verbod op sportwedstrijden met een publiek en een volledige opschorting van amateursporten.

  Vrijdag zit het Overlegcomité opnieuw samen en zullen er bijkomende beperkingen besproken worden. De federale regering houdt ondertussen alle opties open.’
  (Bron: sceptr.net)

  Een regelrechte schande is het dat dergelijk Franstalig kieken, dat in Vlaanderen niet eens gekozen is – net als Frank, de geldverbrander, trouwens – de Vlaamse burgers regelrecht kan terroriseren met de meest absurde maatregelen. Een nog grotere schande is het dat de Vlaamse politiek, met grote oogkleppen op, in die misdadige idiotie van al die macht-wellustelingen mee stapt. Nietwaar Jambon? Gewoon omdat ze geen haar beter zijn.

  Frankrijk dient eens te meer gevolgd als voorbeeld voor België. We worden in feite de facto geregeerd door Bonaparte Macron. Als het regent in Parijs, begint het al meteen te druppelen in “hellhole Brusselabad”,

  En de brave Vlaamse burgers tellen, spijtig genoeg, nog altijd veel te veel kiekens zonder kop, die deze misdadige overheid klakkeloos in al hun idiote maatregelen volgen.

  Sportlui, zoals gisteren ondermeer Bob Peeters op t.v., die in de COVID-hetze blijkbaar nog altijd een regelrecht gevaar voor de mensheid zien, en die blijkbaar nog niet eens het minste benul hebben van de grote oplichting die het gebruik van de pcr-test om zogezegde besmettingen vast te stellen, in wezen is. Ze kunnen nochtans ook lezen, of niet?
  Het is totaal onbegrijpelijk dat werkelijk niemand onder hen even goed doordenkt en zich de vraag stelt waarom nog altijd niemand, althans bij mijn weten, van al die positief wereldwijd geteste sportlui intussen gestorven is aan dit zogezegd zo uitermate dodelijke virus, en dat ook durft zeggen.

  Het volstaat, zoals Fuelmich mijns inziens terecht stelt, grotendeels om de oudere kwetsbare groepen meer bescherming te geven, en de jongere populatie normaal verder te laten leven, zodoende immuniteit te laten opbouwen, om deze griepgolf onder controle te krijgen. Voorbeelden te over intussen.

  Ook onder deze groep zullen er wel een paar doden vallen, de minst sterken, maar dat is bij elke griepepidemie nu eenmaal het geval. Maar een hele maatschappij laten kapot maken door een stel ter zake incompetente politieke onbenullen, is ronduit misdadig.

  Zo mogelijk nog grotere incompetente misdadigers zijn de zogezegde “virologen”, Markus van Ranzig op kop, die er een zichtbaar genoegen in scheppen om de bevolking in de paniekmodus te brengen én te houden. Mediageile kerels, die zich buiten wat advies verstrekken, eigenlijk compleet op de achtergrond zouden moeten houden en de verkozen politici – nog zoiets – hun werk zouden moeten laten doen.

  En om het rijtje compleet te maken mogen daarbij ook de even misdadige als corrupte MSM gerekend worden als verspreiders en in-standhouders van de Corona-paniek onder de bevolking, omwille van hun hand- en spandiensten aan hun broodheren van de politiek.
  Dat zal de reden zijn waarom er nog nooit enig ernstig echt wetenschappelijk debat op de buis werd gevoerd tussen gerenommeerde experten, in aantal gelijk vertegenwoordigde voor- en tegenstanders van de COVID-gekte, geleid door een neutrale, onbevooroordeelde moderator. Dat laatste is al op zich een groot probleem. De modale burger mocht eens kunnen nadenken en kiezen voor de verkeerde kant.

Reacties zijn gesloten.