Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

DE TOTALE  BESLAGLEGGING

Telkens weer moet het over de corona-idiotie gaan.  Maatregelen worden met een druppelteller versoepeld, maar morgen voert men wellicht terug een golf aan verboden in.  De mensheid – onze voorvaderen – bestaat nu 100.000 jaar of wellicht nog langer.  De belangrijkste drijfveren in de mens waren territorium-aanspraak en rangorde.  Al de moeilijkste omstandigheden heeft de mens overleefd.  Voor het eerst in de geschiedenis wordt het verboden dat mensen elkaar (h)erkennen. Ze worden geleerd elkaar als een dodelijk gevaar te zien en er wordt zelfs gevraagd een mondmasker op te zetten bij de paring.

Toch vindt het gros van de politici en spraakmakers, dit geen punt van voorrang.  Men biedt tegen elkaar op om maatregelen, waarvan de doelmatigheid meestal nihil is.  Op 11 juli voerde men een strenge muilkorvenplicht in: sindsdien blijft het aantal besmettingen telkens ongeveer gelijk…..  als men de Lügenpresse en de viro-immunologen, met een dubbele agenda, mag geloven.

GLAUBE WENIG, HINTERFRAGE alles, denke selbst | Albrecht Müller | 2019 |  deutsch - EUR 14,00 | PicClick DE

Ik heb een recent boek geraadpleegd, waarin de methodes van manipulatie worden onderzocht.  De titel: Glaube wenig – Hinterfrage alles – Denke selbst””, (Ned.: Geloof weinig, Ga alles na, Denk zelf”, auteur Albrecht Müller, Westend Verlag (verkrijgbaar bij Kopp, Rottenburg am Neckar).  De volgende trucs worden aangewend:

° Taalverfijning
° Manipulatie met gebruik van begrippen, die een oordeel inhouden
° Gebeurtenissen beperkt-selectief aanhalen
° Verzwijgen van relevante details
° Herhalen: “elke druppel holt de steen uit”
° Overdrijven (er blijft steeds iets hangen)
° Dezelfde boodschap vanuit verschillende hoeken (media) verkondigen
° Heel het panel heeft dezelfde mening…Conclusie:…dan zal het wel waar zijn
° Peilingen doen en de uitslag gebruiken om de opinie te beînvloeden
° NGO’s oprichten met naastliggende doelen
° Een cluster van vage aanwijzingen maakt van halve waarheden hele waarheden
° Experten inschakelen voor manipulatie
° Begrippen/namen aan elkaar knopen om iemand/iets te duiden
° Gerichte inzet van emotie
° Conflicten gebruiken en in scène zetten om stemming te maken.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

Dit is wat de media, zowel beeld als gedrukt, in deze Covid-tijd ten overvloede toepassen.

In deze column wil ik vooral op één moorddadig besluit de aandacht vestigen.  In het onderwijs en gezamenlijke school-activiteiten is het mondmasker verplicht.  Dit is voor de +12 jarigen een ernstige éénbaan naar ziekte-makende toestanden.  Dit leidt tot psychiatrische en psychotische toestanden.  De jongvolwassenen hebben bij uitstek nood aan intermenselijke verbindingen en worden zo tot slaven van het systeem.  (Klacht is ingediend bij de Raad van State).

Voor de sceptici onder de lezers: de bedoeling van mijn reeks is in de allereerste plaats de open strijd voor maximale vrijheid voor de Vlamingen/Vlaanderen (middels de Vlaamse Beweging).  Boven de terreur die steeds bestaat in hoofde van het bestaan van België is nu ook de Covid-terreur gekomen.  De uitgebreidere massa-protesten in andere landen bewijzen dat activisme loont.

De voorbije gebeurtenissen tonen de repressie aan en doen menigeen twijfelen om straatprotest te organiseren.  De massaal bijgewoonde mars in Berlijn werd verboden, dan door het gerecht weer toegestaan en vervolgens ter plaatse zwaar geïntimideerd door de politie.  Over deze mars en de zgn. bestorming van de “Reichstag” werd vervolgens door de mainstream-pers massaal leugens verspreid.  Ook in Londen werd een protestmars naar Hyde Park zwaar door de politie aangepakt.  De inrichter, Piers Corbyn, broer van Labour man Jeremy Corbyn, kreeg een boete van meer dan 11.000 euro.  Black Lives Matter en islamitische betogingen laat men, met welbehagen, doorgaan.

bol.com | Der Untergang des Abendlandes | 9783843080347 | Oswald Spengler |  Boeken

Voor onze inzet – zeker deze van onze “webmaster”, gelden de woorden van Oswald Spengler :”Volgens Spengler is stand houden  op een verloren Post zonder hoop, de plicht van een mens en hij wijst op die Romeinse soldaat wiens gebeente men voor een poort in Pompeï heeft gevonden en die moest sterven omdat men bij de uitbarsting van de Vesuvius vergeten had hem af te lossen.  “Das ist Grösse, dass heisst Rasse haben”.  Spengler schreef, zoals geweten: “Der Untergang des Abendlandes”.

bol.com | De ondergang van het Avondland 1 & 2 | 9789089531568 | Oswald  Spengler | Boeken

Nvdr: Wie Duits begrijpt kan heel het boek in 16 verschillende video’s beluisteren bij het YT-kanaal van Thomas Wangenheim. Het werd vele jaren na de eerste publicatie vertaald naar het Nederlands.

De hele vorming van een regering in dit land, dat men er met de karwats zal doorjagen, is een ander voorbeeld van een “verscheurend Noodlot”.  Decennia lang heeft zowat de hele partijpolitiek nagelaten de Vlaming smoel te geven, hem te wijzen op ‘zelfrespect’.  Nu voert een mafiose ploeg, bezield door G.H. Bouchez, een hold-up uit op het welzijn van de Vlamingen, in het bijzonder deze die dichtbij of onder het bestaansminimum leven.

In onderscheiden artikels op Doorbraak halen Johan Sanctorum en Frans Crols voorbeelden aan van de flagrante teloorgang van Vlaamse rechten in en rond Brussel.  Voorbeelden als ééntalig-Franstalige handelszaken in Vlaams-Brabant, een ziekenhuis-wereld waar het Nederlands volledig gebannen wordt, onversneden racisme tegen Vlamingen op eigen grondgebied worden aangehaald.  Maar men vergeet te zeggen dat de Vlaamse regering in handen is van een VVB-lid en de grootste partij in Vlaanderen de N-VA is.  Daarom is de lezersreactie van ene “Bart” ook top: indien we niet grote delen van ons grondgebied willen verliezen, moeten we ten spoedigste pacteren en aansluiten bij Nederland (later meer).

Daarom beëindig ik met de herhaalde oproep: eerste plicht vanuit de Vlaamse regering en alle Vlaamsbewuste kringen is: bestook de Vlamingen met wat hun identitaire plicht is.  Zorg dat de doorsnee Vlaming meer dan nul keer per jaar aan het belang van Vlaanderen denkt!!!

Jos Wouters, Boom, 5.9.2020

Eén gedachte over “Cyclus

  1. We worden naar de slachtbank geleid en er zijn weinigen die zich er tegen verzetten. De westerse wereld laat zich naar de ondergang leiden door de ondergrondse krachten met demonische ideeen voor eigen welzijn en eigen machtsmisbruik.
    We worden bij de neus genomen door valse profeten en zullen maar pas wakker worden wanneer de nood het hoogst is en we enkel nog kunnen overleven wanneer we er en tabula rasa van maken met geweld.
    Er staan ons nog donkere tijden te wachten en vooral de jeugd zal hard van zich moeten afbijten willen ze overleven. Maar hoop doet leven, nietwaar.

Reacties zijn gesloten.