Cyclus

Recycling pijlen cyclus | Gratis Iconen

DE VOLGENDE COMMUNISTISCHE REVOLUTIE

De verscheidene golven die door de mensheid worden gejaagd zijn een onderdeel van de voorlopig nieuwste “communistische revolutie”.  Eerst de milieu-problematiek, dan de corona-waanzin en nu de “Black lives matter” beweging.

Alle communistische revoluties zijn mislukt en hebben ontelbare slachtoffers gemaakt.  We beginnen (kort) met (1) de Parijse Commune (1789), begin van de Franse revolutie, begonnen na de bestorming van de Bastille.  De beulen, zoals Robespierre, werden later zelf van kant gemaakt. Vervolgens (2) de Oktober Revolutie, begonnen in de stad Petrograd (Rusland), met een overwinning van de bolsjevistische communisten.  Gedirigeerd door Lenin, zorgde Stalin er later voor dat zowat alle leiders en Rode Gardisten, soms na show-processen vernietigd werden.  Resultaat van de 2e revolutie: tientallen miljoenen doden in Rusland, Balticum en Oekraïne (Holodomor).  (3)  De Grote Marsen en de Culturele Revolutie in China: de Grote Sprong Voorwaarts kostte onder Mao het leven aan 70 miljoen mensen.  (4)  de cultuur-marxistische revolutie, begonnen in 1968: ook bekend onder de Frankfurter Schule”.  Buiten al deze professoren, was de grote inspirator van de infiltratie in het burgerlijk milieu: Antonio Gramsci.  Deze revolutie heeft overal in de wereld veel slachtoffers gemaakt: Cambodja (ook maoistisch), Cuba, Latijns-Amerika en sedert twee decennia vooral in Zuid-Afrika  (volkerenmoord van de Boeren).

De werkelijke leiders achter deze revoluties zijn geen arbeiders of studenten, maar de machtigste geheime geldmachten in New York en Londen (de club van 300).  Om de schijn op te houden hebben ze zowat overal de onderscheiden tegenstanders in een conflict massief gesteund.  Alle dictators werden gul bedacht met geld uit de eindeloze pot van Wall Street; het geld vloeide daarna des te vlotter terug (oorlogsindustrie, wederopbouw).

Tot onze spijt werd er geen vertaalmodus voorzien.

Toch wil deze reeks “Cyclus” geen “klaagzang-reeks” zijn.  Hoe indrukwekkend de krachten zijn die ons tot “slaven” willen maken, toch kunnen we een stem geven aan HET MERENDEEL VAN goede mensen, die door bewustwording tegengas kunnen geven.  Dit jaar gedenken we ook de 190-jarige bezetting van Vlaanderen door België.  De “gestelde lichamen” hadden op een orgie van belgicisme gehoopt, o.a. dankzij het EK Voetbal.  Verdorven belgicisten hadden door uitspraken en houding al een voorzetje gegeven.  In de Belgische supermarkten is alles “belgisch gevlagd” wat de klok slaat.   Maar wij hebben het al lang opgemerkt, en we zullen dat niet zo laten.

Die benaming “Cyclus” is bewust gekozen; omdat zowel vanuit christelijk, als vanuit het oogpunt van de evolutie in de natuur en het universum, alles voortdurend evolueert en uit verdwijnend leven nieuwe levenswil en hoop ontstaat.  Alles vormt echter in de positieve geest een slingering van ongelooflijk evenwicht (zoals de Gulden Snede; de perfecte verhouding in het menselijk lichaam tot de hemellichamen). 

Achterzijde
Staat op achterkant Grootzegel VSA

Daartegenover staat de spreuk van onze tegenstanders: “Orde bereiken door chaos” door Novus ordo seclorum (de Nieuwe Wereldorde).  Deze chaos betekent ook de gruwelijkste aanspraken, zoals de decimering van de blanken.  Wat men in Zuid-Afrika ziet, met de moord op de ‘witmensen’, zal hier ook gebeuren als we niet wakker worden en ingrijpen..

Zelf als heel gelovig iemand, richt ik me ook tot de Bovennatuurlijke machten.  Dit betekent niet het vertrouwen stellen op “plaasteren beelden”; en nog veel minder de andere wang aanbieden.

Als we Maria in Fatima aanroepen en de hulp vragen van de aartsengel Michael, dan beperken we ons niet daartoe alleen!  We zien echter in politiek en maatschappij, hoe weinig moed de werkelijk leidinggevenden tonen.  Een overwinning, die door enkele rechtzinnige, zelfdenkende mensen kwam, was de weigering deze week om mondmaskers te verplichten in de winkels.  Ook diegenen die straatnamen en standbeelden durven verdedigen verdienen onze lof.

In Nederland is voor de tweede keer de betoging tegen de “viruswaanzin” verboden.  Er is daar een nieuwe verzetsman opgestaan, zijn naam is “Willem Engel”.  Red dus met hen het normale leven van voor de lockdown door zo normaal mogelijk te leven!

Jos Wouters, Boom

Documentatie:
– Robert Jensen show 181 tot 184 (YT)
– Nu.NL
– Lupocattivoblog.com : “dekadenz-von-michael-winkler”
– Blog Guido Grandt
– Berichten over/van Willem Engel
– Nieuwe YT’s op Café Weltschmerz.

11 gedachten over “Cyclus

 1. Nog een kleine aanvulling. Mensen die de waarheid onderzoeken moeten NU toch merken dat de gebeurtenissen waanzinnig fout zijn. Een schittterende samenvatting vindt u op het volgende :
  ‘De pandemie psychop voor totalitaire controle. Door Karel van Wolferen en Sven-Ake Hulleman. Compendium Pandemonium#2 op de website :
  eenoorlogreedsverloren.nl Psychop = psychologische operatie.

  Ook kijken :
  ‘German Official Leaks Report Denouncing Corona as ‘A Global False Alarm’

  Dit is heel wat anders dan het gesteggel over de mondmaskers, waartoe Roger Sanctorum zich ook toe leent.

 2. Wakker blijven Golfbrekers
  Partner van Willem Engel (“Viruswaanzin.nl”) is een activiste van “Black Lives Matter” Hallo??

  • We zullen uw reactie aan de auteur, Jos Wouters, overmaken.

   • Viruswaanzin.nl is een stelletje ongeregeld. Eerst BLM oproepen om mee te betogen bij monde van Willem Engel. En nu rap rap terugkrabbelen nadat de link tussen beide te duidelijk werd.

    • … bedoelt u dat “wij” terugkrabbelen? Onze redactie heeft slechts ruimte gegeven aan dhr. Jos Wouters, zoals wij ook aan anderen de gelegenheid bieden hun opinie te uiten, voor zover zij qua Vlaams gedachtengoed in ons plaatje passen. Wij hebben altijd duidelijk gemaakt dat wij niet per se met alles eens hoeven te zijn en – ook al gaan we niet akkoord – veranderen we zelfs geen kommapunt aan de ingediende tekst, tenzij deze qua taalgebruik of dreiging over de schreef gaat. We hebben hem gecontacteerd en op uw reactie attent gemaakt. Meer moet u er niet achter zoeken. Tenzij u iets anders bedoelde?

     • Wat is communicatie en begrijpend lezen soms toch iets moeilijk. Natuurlijk ging het niet om het terugkrabbelen van Golfbrekers. Ik dacht dat dat heel duidelijk was. Wat ik bedoelde is:
      1.Willem Engel wordt opgevoerd als ‘vrijheidsengel” in Nederland
      2.Dan nodigt hij BLM uit om mee amok te komen maken in Den Haag
      3.Zoals gezegd is de partner van Engel een BLM activiste
      4.Dan roept Engel zijn volgelingen op om NIET te gaan betogen (de link tussen hem en BLM is te duidelijk geworden)
      5.Het statement van de auteur om Engel op te voeren als vrijheidsheld is dus ongefundeerd bij gebrek aan kennis of op zijn minst achterhaald
      Duidelijk zo?

 3. Mr Wouters,
  Opnieuw een treffende analyse, en ik wil er nog het volgende aan toe voegen :
  1. Het Coudenhove Kalergi plan, het massavernietigingswapen dat ingezet wordt om onze Westerse beschaving en dan ook om de blanken te vernietigen,
  2. U verwijst terecht naar de geldmachten, ik verkies echter de term “banksters” van Wall street en The City. Hierbij mag echter de operationele arm niet vergeten worden van deze “banksters”, en dat zijn de logemaffia’s, die het vuile werk opknappen. Beiden zijn echter de “2 olifanten” in de kamer die niet gezien mogen worden en nog minder vernoemd.
  3. Een recente analyse over de Covid 19 samenzwering van Henry Makow, een Canadese Jood. Om diverse redenen is het altijd nuttig te beschikken over een onverdachte bron :
  https://www.henrymakow.com/2020/06/Common-Flu-is-Rebranded-to-Create-Havoc.html
  met een kort citaat :
  “7. The coronavirus must be seen in the context of an ongoing communist attack on the West by the communist central bankers. Think migration, pornography, promiscuity, gender dysphoria and false flag terror (9-11, Sandy Hook, Paris, Nice etc.) Even after this virus panic fades into memory, this attack will continue. We are under constant, relentless occult attack by the Satanists who create our “money” and control our economy, media, education and government. “
  Mr Wouters, het voormelde citaat bevestigt Uw analyse.
  4. Over de “strijd tegen racisme “ :
  https://www.henrymakow.com/2020/06/Deep-State-Uses-Color-Revolution-for-Regime-Change-at-Home.html
  Van belang in deze link is de verwijzing naar de “Color revolutions” , zie citaat uit de laatste link :
  “ For those unfamiliar with the term Color Revolution, it refers to what has become a standard technique for promoting Regime Change in targeted nations.
  The term was coined by Gene Sharp (1928-2018), who wrote guidebooks on how to avoid the horrific costs of war and military overthrow by organizing populist revolts backed by slick Madison Avenue-style marketing techniques.
  Rather than confusing young people with wonky policy matters, Sharp recommended that our CIA should motivate revolutionary wannabes with pop culture, using catchy fact-free slogans, logos, and team colors. His idea was to make a Color Revolution irresistible fun, like a sporting event. Social media, which fosters communication in the form of short, catchy slogans and images that can easily “go viral,” has been particularly conducive to Gene Sharp’s formula of organizing the masses around advertising copy and team colors. (=einde citaat). Ik verwijs voor een goed begrip naar de volledige tekst in de link. Het voormelde illustreert dan ook dat deze strijd tegen het racisme (sic) maar een dekmantel is voor de communistische samenzwering.
  5. In verband met de Franse Revolutie en de bloedige terreur is er ook nog de genocide in de Vendée. Het standaardwerk hierover :
  https://www.amazon.fr/Vend%C3%A9e-Veng%C3%A9-Reynald-SECHER/dp/2262025649
  met titel : La Vendée-Vengé (Français) de Reynald SECHER (Auteur)
  En over het lot van deze genocide :
  https://www.youtube.com/watch?v=8nJ3KNQVDNY
  met titel : Reynald Secher : Vendée du génocide au mémoricide.

  Er zijn dus blijkbaar goede en slechte genocides, en in dit geval is er dus geen probleem met negationisme en revisionisme.

  Het voormelde is maar het topje van de “samenzweringsberg”. Het is dan ook van belang het verleden te kennen en te gebruiken tegen de “samenzweerders & verraders & collaborateurs..”, die meeheulen met de Belgische bezetter van Vlaanderen en andere buitenlandse vijandige machten. Er is een massa info op het net, en ook veel uit “onverdachte bronnen”. Wat is het probleem om dit aan te wenden. En vragen stellen is niet strafbaar !!!!!
  Een vb : Ik heb in een reactie vermeld dat een klacht werd ingediend bij het federaal parket tegen de regering. De Vlaamse oppositie in de kamer krijgt hier een geschenk op een gouden schoteltje.. want de dag nadien hadden ze de minister van Justitie en Naaizaken, al kunnen en moeten aanvallen… !!!
  Resultaat : niets, alleen een oorverdovende stilte !!! Ga met zoiets naar de oorlog!!!

 4. Dank voor de mededeling over Willem Engel. Ik had het ook al opgemerkt nadat ik het artikel had laten plaatsen. Correspondent Paul bedoelde het ongetwijfeld goed.
  Overigens lees ik gisteren wel reacties op policor en extreem-links over Willem Engel waarbij hij nog juist niet geëxecuteerd wordt.
  Meer algemeen is de problematiek (vriendin Engel) dat het juist grote groepen blanke “noordelijke” vrouwen zijn, die in allerhande organisaties van de nieuwe communistische revolutie de hoofdtoon voeren. Bvb. Refugees welcome en Black lives matter.
  Door heel het stelsel van de mei’68 indoctrinatie zijn jonge westerse vrouwen het gevoeligst voor multi-culturaliteit : lees relaties aangaan met islamieten en zwartmensen (tot sex-slavinnen toe). Het wordt tijd dat echte mannen uit het identitaire kamp van zich laten horen en dit thema op het voorplan brengen.

  • Oei, Jos, nu begeef je je op het gladde regenboogpad. Echte mannen… Lijkt me een plezante opdracht voor échte vrouwen (wat met ‘domme blondjes’?) om het kaf van het koren te scheiden.

Reacties zijn gesloten.