Cyclus

Afbeeldingsresultaat voor het vlaamse heir

HET VLAAMSE HEIR MOET WAKKER BLIJVEN, OOK IN DE HETE ZOMER.

Zoals te verwachten kwam er nog geen federale; maar ook geen regionale regeringen. Uitgezonderd in Brussel.  Men kijkt ernaar, zoals bij de verkiezing van de “fantast” Boris Johnson in het Verenigd Koninkrijk.   Alle gevreesde plannen komen uit.

Sedert jaren roepen de Vlamingen: “We laten Brussel niet los!”.  Maar de Vlamingen die er mee onderhandelen; weerom van Groen en de VLD; laten Vlaanderen los.  Ze steunen een nieuwe regering  (ook Défi is erbij) die het absoluut racisme tegen Vlaanderen wil bestendigen.  De Vlamingen uit één stuk, in Brussel, tellen in het beleid niet mee!  Er wordt nu een regeerprogramma naar voor geschoven, dat gedicteerd is in de tempels van de meest rabiate Nieuwe-Wereld-Orde.

De snelheid wordt in heel het Brusselse gewest 30 km/uur; men gaat nog meer sociale programma’s invoeren die de torenhoge werkloosheid en gebrek aan integratie moeten verdoezelen; de zeggenschap van Nederlandstaligen  wordt ondermijnd; plannen worden gesmeed om de pendelaars extra te belasten.  Intussen loopt de werking van deze stad met mondiale allures steeds verder in het honderd.  Dit verhindert hun megalomaan denken niet; ook niet van een Sven Gatz, die de loge-politiek goed mee vorm geeft.

Tijdens de feestelijkheden en bij het begin van de vakantie, werd door onze “Souverain” zwaar ingezet op de vlugge versterking van België.  Bedrijven zoals “Inbev” leggen druk op de politieke fracties; alhoewel ze zelf zo goed als geen belastingen betalen.  Met stip roepen het VBO en de VOKA op om het “Belgisch verhaal” onverkort verder te zetten.  Ze roepen sedert de voorbije regeerperiode dat de staat moet gesaneerd worden; maar hun neo-liberalisme zorgt er juist voor dat het huidige tekort met vier miljard is toegenomen.  Als al deze grote bedrijven werkelijk bekommerd zouden zijn om de staatsfinanciën, dan kunnen ze alvast eens correct belastingen betalen, zoals de midden- en lagere klassen dat moeten doen.

Intussen nadert augustus.  Einde van deze maand vindt de jaarlijkse IJzerwake plaats.  Men heeft vanuit het bestuur – in een geest van samenhorigheid – nog eens alle fracties opgeroepen om present te zijn. 

We moeten er ons voor hoeden om fatalistisch te zijn.  Een blinde kan al zien dat de N-VA verleid wordt om een staatsbehoudend beleid mee uit te voeren.  Voor de voorbije regeerperiode heb ik over hen slechts een vernietigend oordeel kunnen vellen.  Als er nu, na lang wikken en wegen, toch een belgicistisch beleid komt, dan mag daar geen Vlaams-nationalist, die naam waardig, aan meewerken.  Men moet zijn goede intenties bewijzen, door aanwezig te zijn, in Steenstrate, op zondag 25.8.2019.

YW2019 affiche 250px

Affiches en strooibrieven te krijgen via :  www.ijzerwake.org ; of bellen  03/334.63.55.

Opstapplaatsen voor de bussen (5 euro) te zien op bovenvermelde webstek en via link of bovengenaamd nummer inschrijven. 

Bewuste Vlamingen geef een duidelijk signaal, dat dit land niet langer kan voortbestaan.  Laat uw stem horen; ook al wordt deze door de regime-pers  gesmoord.

Jos Wouters, Boom