Cordon financier in de maak voor het VB?

Zal de Vlaamse Beweging de rol van pleitverdediger van het Vlaams Belang durven opnemen? Of – we gaan even stout zijn – zal Sterke Jan dit Luxemburgs blondje duidelijk maken dat ze best even haar hand in eigen PS-boezem steekt?

Om het Vlaams Belang uit te schakelen zijn alle middelen goed:

PS-Kamerlid Mélissa Hanus wil naar de Raad van State trekken om de publieke financiering van het Vlaams Belang in te trekken. Dat schrijven Le soir en Sudinfo vrijdag. Volgens de procedure moet ze zeven leden van de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven van de Kamer overtuigen om het beroep in te dienen.

Lees verder…https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211119_93090875?fbclid=IwAR1DwdQ7_9BhcvmCl4RmPIFAjXIlYQtxSxNeMRciy_zlNECVCwK25DdXYGo

Ze was hiermee niet aan haar proefstuk: https://www.hln.be/binnenland/melissa-hanus-ps-weigert-met-dries-van-langenhove-deel-te-nemen-aan-installatie-kamerleden-van-langenhove-niet-onder-de-indruk~a1439085/150782832/

Niet de eerste poging om het VB droog te leggen: https://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=50339612&LANG=fr

Dit was ook een poging om het stemmenaantal voor het VB te doen verminderen:

En wat er allemaal met de voorouder, het Vlaams Blok, gebeurd is, hoeven we niet meer uit de doeken te doen, zeker?

1 gedachte op “Cordon financier in de maak voor het VB?

 1. Het wordt tijd dat men bij het Vlaams Belang gaat wakker worden, zo niet wacht er een nieuw “Gent bis “ waar men zijn hoofd op een gouden schotel is gaan aanbieden bij een francofiel logetribunaal.
  Onbegrijpelijk hoe men zich daar heeft laten afslachten. Er is daar in de Gentse beerput genoeg drek om ze daar af te dreigen. (een vb : het sleuteldossier!!).
  Dat het initiatief komt van de PS maffia is geen toeval. Het gaat hier om een partij die alle kenmerken heeft van een criminele organisatie. (Er werd bij Golfbrekers al vroeger een lijst gepubliceerd van de misdrijven waarin deze partij betrokken is). En deze lijst wordt elke dag langer.

  Waarop wacht het V.B. om hiertegen een strafklacht in te dienen. Er bestaat ten andere al een dossier bij het gerecht.

  Achter de PS maffia gaan de logemaffia’s schuil. Een “vrijmetselarij” die ook al de kenmerken heeft van een internationale criminele organisatie, en al eeuwen lang betrokken is bij tal van bloedige revoluties en (burger)oorlogen, met honderden miljoenen doden. Recent was het 11 november .. en aan Vlaamse en rechtse zijde werd op geen enkele manier een poging gedaan om de aanleiding tot WO I in herinnering te brengen, namelijk de aanslag in Sarajevo, die georganiseerd werd door Het Groot Oosten in Parijs ,in de rue des Cadets, en dit via een loge in Thessaloniki. Ik heb daar recent wel naar verwezen. De werkelijke oorzaak begint echter met de oprichting van de FED, het monster van Jekyll eiland in de USA. Wat is het probleem om dit op te rakelen ??
  Een recente bron over deze logemaffia’s :
  https://www.henrymakow.com/freemasonry-marriage-wrecking-ball.html?_ga=2.9553143.310533894.1637427539-2076584815.1637427539
  met citaat :
  “ Freemasonry is a satanic cult, an arm of the Cabalist Jewish central banker conspiracy to enslave mankind. They undermine society by promoting feminism and homosexuality to destroy the family. Evidently they pursue these goals within their own ranks as well. … “ (=einde citaat) .

  https://www.henrymakow.com/000280.html?_ga=2.37390690.310533894.1637427539-2076584815.1637427539
  met titel en citaat :
  “The Aim of Freemasonry is the Triumph of Communism” – Illuminati insider Christian Rakovsky (Chaim Rakover) revealed that while the goal of Freemasonry is Communism, Masons will not have a seat at the NWO table. That is reserved for Jews. “ (=einde citaat).

  Waar op wacht het Vlaams Belang om een wetsvoorstel in te dienen strekkende tot de onverenigbaarheid tussen het lidmaatschap van een logemaffia en een om het even welke functie bij de overheid. Er zijn voldoende elementen om dit te onderbouwen.
  Momenteel zitten we met Vivaldi opgescheept met een communistische logemaffia bende, die oorlog voert via het Coudenhove Kalergi plan – Agenda 21 -30 en de Covid 19(84) samenzwering om onze westerse maatschappij te vernietigen. Of een dodelijke combinatie !!

  De poging om het Vlaams Belang droog te leggen werd reeds ingezet via de strijd tegen het rechtsextremisme, dat begon met de door het regime georganiseerde maar mislukte “ Jurgen C. psyops “. Ook hier blonk het V.B. uit door passiviteit, ondanks de info die gepubliceerd werd bij Golfbrekers. Men had op zijn minst al moeten vragen stellen. Rechtsextremisme is echter een codewoord voor het verzet tegen de communistische loge terreur en een dekmantel voor een diepgeworteld anti – Vlaams racisme. Dit ging dan ook nog gepaard met heksenjachten binnen het leger op “rechtsextremisten”, met huiszoekingen en al. Het doel is immers een leger van Franstaligen en vreemdelingen, dat enkel moet dienen om ingezet te worden tegen “les sales Flamins – les nazi’s – les fachos – les boches….”.

  Dit bleek ook al uit de oproep van Mateke :
  https://palnws.be/2021/10/conner-rousseau-we-moeten-een-progressief-leger-vormen-waarmee-we-extreemrechts-kunnen-verslaan/
  De maskers vielen volledig af toen het hoofd van het Comité I ook op de proppen kwam met het extreem rechtse gevaar :
  https://palnws.be/2021/11/rapport-dreiging-extreemrechts-uitgelekt-ernstig-gevaar/
  met citaat :
  “Dat het rapport gelekt is, valt niet in goede aarde bij het Comité I. Voorzitter Serge Lipszyc sluit een klacht niet uit. Hij betreurt ten zeerste dat het rapport bijna onmiddellijk gelekt is naar de pers. Hij veroordeelt het lek, en de persoon die erachter zit. Een Kamercommissie zal het rapport bespreken op maandag 8 november omstreeks 14 uur…. “ (einde citaat).

  Van belang is te weten dat logeman en “sayan” Serge Lipszyc van het cabinet kwam van Charles Michel en Nederlandsonkundig is. Welke belangen dient hij ? Deze van de “duivel” ?? Dit rapport werd dan wel tegengesproken door de andere leden van het Comité I :
  https://palnws.be/2021/11/adviseurs-comite-i-spreken-uitspraken-van-voorzitter-over-extreemrechts-tegen/
  met citaat : “Twee adviseurs van het Comité I, het comité dat toezicht uitoefent op de inlichtingendiensten, spreken beweringen tegen van de voorzitter van het Comité Serge Lipszyc over extreemrechts. Ze doen dat in een brief naar Kamervoorzitster Eliane Tillieux, waarover La Libre Belgique woensdag schrijft.”

  De reacties in beiden bruggen zijn echter interessanter.
  Het gaat hier niet om adviseurs maar om raadslieden van het Comité I.
  Voor de samenstelling :
  https://www.comiteri.be/index.php/nl/vast-comite-i/samenstelling-mainmenu-57
  Blijkbaar weten deze raadslieden meer, en zijn in het bezit van documenten over waar er werkelijk een gevaar is. Dit heeft o.a. ook betrekking op de “waterramp” in Wallonië, waar er meer aan de hand was, dan een loutere stortvloed. Over wie deze voorzitter werkelijk is :
  https://www.laicite.be/magazine-article/notre-democratie-excessivement-fragile%E2%80%85-entretien-serge-lipszyc/

  Ik verwijs naar de tekst in de brug, maar het kan samengevat worden als volgt :
  “Problemen zien waar er geen zijn en ze niet zien waar er wel zijn”. Een zaak valt wel op : een diepe haat tegen alles wat Vlaams is. (of tegen zijn sponsors).
  Het Pegasus spionageschandaal is bv. geen probleem.

  Of duidelijker gezegd : het Paard van Troje zit daar aan de top in het Comité I.
  Achter deze poging om het Vlaams Belang droog te leggen gaat dan ook heel wat meer schuil. Het gaat hier om een openlijke oorlog van Vivaldi, een communistische loge maffia bende, tegen alles wat Vlaams en rechts gezind is.

  Het V.B. dient ook de weten dat na een lange mars door de instellingen, alle onderdelen van het gerecht in handen zijn van de linkse en logemaffiosi. Men dient dan ook geen geschenken te verwachten. Zoals Maurice ook al meldde in een reactie in een ander onderwerp, zal men bij het V.B. heel wat steviger moeten uit de hoek komen, en de stier bij de horens vatten, te beginnen met de aanval op de PS maffia en de logemaffia’s. Er is daar genoeg str.. in de respectievelijke beerputten. Zoals reeds gezegd bestaat hierover al een dossier bij het gerecht.
  En met betrekking tot het verzet, tel niet te veel op de Vlaamse beweging. Het is immers een levensgevaarlijk onderwerp.

  De NV-A met Jan Hesp, zal nog eerder meewerken met de PS maffia, mede onder invloed van broeder Bart, Grote Lijder, dan in het verzet gaan.

  Paradoxaal kwam er al wel een bericht uit Franstalige hoek, weliswaar zonder het Vlaams Belang uitdrukkelijk te vermelden :
  https://www.nation.be/2021/11/19/comment-se-faire-un-nom-mdr/
  En als afsluiter ter attentie van Melissa : Weten ze nu bij de PS al, wie er allemaal op die video staat ??
  https://www.stelling.nl/kleintje/images/stories/bestanden/AlbertMahieu.pdf

  Nog een kleine tip : Mme Thilly, de vroegere P.G. in Luik, zou er meer van weten !

Reacties zijn gesloten.