Borgerbronx doet zijn naam weer eer aan

BorgerbronxBorgerbronx doet zijn naam weer eer aan.

In feite is het geen eer maar een schande. Zo is het ja! Het werd voor de zoveelste keer openbaar bevestigd. Maandag stond het in de krant. Het is schijnbaar al een banaliteit geworden, zo erg is het. Als misdaad een banaliteit is geworden dan is er iets fundamenteel verkeerd met onze samenleving en daarvoor is het bestuur en de overheid de grootste schuldige en draagt het de grootste verantwoordelijkheid.

Op donderdag ochtend werd een 74-jarige dame van halsketting en handtas beroofd op de Collegelaan.

De Carrefour Market op de Turnhoutsebaan is er zaterdag namiddag een multiculturele verrijking op vooruit gegaan. Met een mes op de keel werd de kassier gedwongen zijn kassa te laten plunderen door een overvaller. Op een zaterdag namiddag, op klaarlichte dag, bij het begin van de paasvakantie!

Het was even stil maar lang moesten we niet wachten, de misdadigers waren waarschijnlijk even aan het overleggen of ze nog steeds zonder pakkans konden toeslaan. Misschien hadden ze een geschenk nodig voor Pasen. Een halsketting komt dan altijd van pas. Verder is geld natuurlijk voor alles en nog wat te gebruiken. Het is compleet “Multi” dus, en past in de multi-culturele wereld die misdadigers verdedigt.

De kettingtrekkers en handtasrovers zijn spoorloos. De messentrekker vluchtte richting Schoenstraat, verder wordt niets vermeld. We kunnen dus alleen maar raden naar waar deze misdadigers verdwenen zijn en of zij ooit door de politie zullen gevat worden. En, in het zeer onwaarschijnlijke geval dat zij toch gevat worden, dan zal er onvoldoende bewijs zijn om hen aan te houden. En, in het zeer onwaarschijnlijke geval dat zij toch aangehouden blijven, dan zal hun pro deo-advocaat (die met ons belastinggeld wordt betaald) de hele trukendoos, waarover hij beschikt, openmaken en een middel vinden om de onverlaten zo vlug mogelijk vrij te krijgen. Tenslotte gaat het maar om geld, nietwaar?

En de getraumatiseerde kassier? Ach, hij heeft geen verwondingen, dus zal het allemaal toch niet zo erg zijn zeker. Hij mag al blij zijn dat hij er maar met de schrik is van af gekomen en hij krijgt toch slachtofferhulp, nietwaar? Dezelfde argumentatie geldt voor de dame van 74. Het gevluchte geboefte zal wel een doorslaggevend argument kunnen aanbrengen waarom hij dat gedaan heeft. Er zijn een hele reeks verzachtende omstandigheden die ter beschikking staan en die misdadigers (en zeker hun advocaatjes) allemaal kennen en gebruiken.

Zo kan hij bv. een zeer ongelukkige of moeilijke jeugd gehad hebben; dat is al goed om een aanzienlijke strafvermindering te krijgen, bv. van levenslang naar 25 jaar en 25 jaar wordt een derde, of minder, effectief. Of hij komt uit een land waar normen en waarden zodanig verschillen van de onze dat hij het verschil tussen wat hier mag en wat hier niet mag, niet kent. Voor zulke ongelooflijke reden werd een boef in het Verenigd Koninkrijk vrijgesproken! In feite kan het zo gek niet bedacht worden of het wordt hier aanvaard.

Als het een eerste overtreding is zit de kans er ook dik in dat de overtreder zelfs onmiddellijk wordt vrijgelaten, misschien met een voorwaardelijke straf. Hij mag dan “beschikken” zoals dat wettelijk heet. Misschien moet dat woord aan de overtreders beter worden verklaard. Als men mag beschikken betekent dat niet dat men verder mag stelen, overvallen of andere misdaden begaan. Daar zal het schoentje wel wringen, ze begrijpen onze taal niet, dat zal ook wel onze schuld zijn natuurlijk. Waarom spreken wij een taal die nieuwkomers niet verstaan en waar zelfs zij die hier al een lange tijd verblijven nog moeite mee hebben? Ze vragen ons gewoonlijk of we hun taal spreken en als we dat niet doen, tja dan is dat onze schuld. Recidivisten lopen hier dan ook enorm veel rond, want zelfs dat is op zich niet genoeg om er korte metten mee te maken.

Dat het district hier een extreem links en laks bestuur heeft zal ook niet helpen om de misdaad lokaal te bestrijden. Trouwens in dit district zijn ze meer begaan met parkeerplaatsen te laten verdwijnen en straten ontoegankelijk te maken dan met wat de mensen echt willen en nodig hebben. Dat zijn de mannen (en vrouwen) die meehelpen om gespuis te ondersteunen en te beschermen. Zoals de kerk predikt dat men zijn naaste moet vergeven, zo predikt de extreem linkse liga dat alle onheil de schuld is van hen die gewerkt hebben voor hun bezittingen en die ook willen behouden. Dat is onaanvaardbaar voor de communisten want volgens hun dogma’s moet alles dat men verdient heeft worden afgegeven om herverdeeld te worden. Als er dan al iemand op vooruit loopt omdat hij niet langer wil wachten en zijn “deel” opeist, zelfs onder bedreiging van een wapen, dan is dat te begrijpen, nietwaar? Zoals gezegd, er liggen duizend en één excuses klaar om zulke daden goed te praten.

Men heeft al kunnen vaststellen dat een beperkte lokale aanpak niet helpt. Daar waar er streng wordt opgetreden vermindert de misdaad tijdelijk maar die verplaatst zich even snel naar een volgende locatie. Het is zo duidelijk als pompwater dat de misdaad over het GANSE grondgebied TEGELIJK streng moet worden aangepakt anders krijgt men de situatie NOOIT onder controle. Het is volkomen logisch maar de overheid in haar (on)wijsheid schijnt dat niet te willen begrijpen, of te willen toepassen.

Ondertussen loopt de ongebreidelde immigratie de spuigaten uit. Het is geen politieke immigratie en zelfs geen economische immigratie meer. Het is eerder een immigratie om te kunnen profiteren van de welvaart waar anderen voor gewerkt hebben. Het komt neer op een georganiseerde vernietiging van onze met noeste arbeid opgebouwde welvaart. Als dat geen communistische geïnspireerde gedachte is! Profiteren van een ooit goed functionerende sociale zekerheid. Profiteren van de welvaart waar anderen voor gewerkt hebben. Profiteren van een ziekteverzekering waar anderen aan bijgedragen hebben. De toestand is nu zo slecht dat er praktisch geen sociaal vangnet meer bestaat en dat men zich afvraagt hoe lang de pensioenen nog kunnen betaald worden. Wat een toekomst laten wij na aan onze kinderen?

Men kan zich afvragen waar het allemaal naartoe zal leiden en hoe het zo ver is gekomen. Men zou zowaar aan een samenzwering durven denken van enkele machtswellustelingen die niet enkel een Europa, maar een wereld zonder grenzen nastreven. De globale chaos die hierdoor zou ontstaan, zal aan enkelen veel voordeel brengen terwijl de rest zal moeten vechten om te overleven. Van een geordende maatschappij zullen we terugvallen op een soort van nomadenbestaan waar enkel de wet van de sterkste heerst.

Wat kunnen wij, de burgers, hier aan doen? Veel, heel veel! Eis het recht te kunnen genieten waar onze ouders en wijzelf voor afgedragen en gespaard hebben. Eis het recht te kunnen beslissen over wie men binnenlaat en wie men terugstuurt. Eis het recht om beschermd te worden tegen misdadigers. Eis het recht om zonder gevaar op straat te kunnen wandelen en boodschappen te doen. Eis verantwoording van de machtshebbers.

Stem verstandig, stem voor het Vlaams Belang en maak een einde aan de bestaande ontoelaatbare situatie die door links werd geschapen en die door links wordt ondersteund!

Elliot Ness, uw gefrustreerde verslaggever op de Borgerbarricaden

2 gedachten over “Borgerbronx doet zijn naam weer eer aan

  1. Mijn echtgenote werkt bij een concurrerende warenhuisketen, en zit daar ook aan de kassa. Alle dagen ben ik blij dat zij gezond en wel van haar werk terug komt. Niettegenstaande zij regelmatig klanten er moet op wijzen dat er iets niet ter betaling werd aangeboden. De excuses die dan volgen zijn soms te gek voor woorden, maar er komt (verbaal) meer en meer tegenstand tegen haar opmerkingen. En dan wil den Termont boze brieven schrijven aan jongeren die overlast bezorgen of iets uitsteken in plaats van een GAS boette te geven. Dat verwondert me niet want ‘t is ook ne linkse hé.

Reacties zijn gesloten.