Berlijn, de verloren stad (22)

Zondag is het de dag van de waarheid. Dan mogen ca. 2,4 miljoen Berlijners in een referendum hun mening uiten over het toekomstplan voor Berlijn, nl. of Berlijn tegen het jaar 2030 klimaatneutraal moet zijn.

Berlijn zou dus binnen 7 jaar slechts nog 5% van de broeikasgassen mogen uitstoten die de stad in het jaar 1990 nog produceerde. De Berlijnse Senaat (regering van de stadstaat) houdt dit voor niet realiseerbaar. Wat zijn de gevolgen als het referendum de meerderheid haalt en Berlijn desondanks in de klimaatzonde volhardt? Naar verluidt niets. Er werden geen sancties voorzien. Alsof de hoge prijzen energie- en voedingsprijzen en de EU-richtlijnen voor klimaatgunstige woningen nog niet genoeg sancties zijn.

Waarom de gebeurlijke sancties dan niet opgenomen worden in het referendum? Volgens Stefan Zimmer, woordvoerder van het referenduminitiatief “Klimaneustart Berlin”, omdat dit te veel tijd zou ingenomen hebben en omdat de initiatiefnemers, als ware democraten, de wetgeving overlaten aan de politiek. En trouwens, sancties kunnen ook zonder bijhorende wetten opgedrongen worden. Het Bundesverfassungsgericht (grondwettelijk hof) heeft immers in haar oneindige wijsheid geoordeeld dat de klimaatverandering wel degelijk sommige rechten van mensen kan schenden.

https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2023/03/berlin-klima-volksentscheid-senat-sanktionen-verwaltungsrechtler.html