Antwerpen islamiseert

Antwerps stadsbestuur subsidieert 13 moskeeën voor totaalbedrag van 13.878,30 euro, ook drie moskeeën die door de staatsveiligheid bestempeld werden als ‘extremistisch’

 Filip Dewinter: “Het naïeve diversiteitsbeleid, ook van dit N-VA-stadsbestuur, zorgt er niet voor dat de islam ‘verwestert’, maar wel dat onze stad in snel tempo islamiseert.”

 In  antwoord op een vraag van Antwerps gemeenteraadslid Wim Van Osselaer bezorgde Philip Heylen, de schepen bevoegd voor Erediensten, interessante nieuwe informatie betreffende de moskeeën in Antwerpen. Volgens de informatie van de schepen zijn er in Antwerpen nu al niet minder dan 47 moskeeën actief in onze stad. Opvallend: op dezelfde vraag in september 2007 (6 jaar terug) antwoordde de toen bevoegde schepen De Coninck dat er 36 moskeeën actief waren in Antwerpen. Uit deze info blijkt dus dat het aantal moskeeën de voorbije legislatuur met bijna een derde is toegenomen.

Strekking  moskeeën

In het antwoord wordt ook informatie meegedeeld met betrekking tot de strekking en de locatie van de moskeeën. Het blijkt dat bijna alle Antwerpse moskeeën – op twee uitzonderingen na – soennitisch zijn. Eén moskee is sjiitisch en één behoort tot de Ahmadiyya-strekking.  Wanneer we de ruimtelijke spreiding bekijken blijkt Antwerpen-Noord de meeste moskeeën te tellen, namelijk 11. Borgerhout volgt met 9 moskeeën en Deurne met 5.

Erkenning en financiering moskeeën

Op dit moment zijn er 5 Antwerpse moskeeën erkend door de Vlaamse overheid, wat wil zeggen dat de provinciebesturen verplicht zijn om ze te betoelagen (hun werkingstekorten bij te passen). Het aantal erkende moskeeën dreigt de volgende jaren echter spectaculair te stijgen. Maar liefst 8 moskeeën hebben hun erkenningsdossiers klaarliggen. De stad Antwerpen ondersteunt hen daarin. Het aantal erkende moskeeën kan daarmee stijgen van 5 tot 13. Eerst moeten ze nog wel de nodige positieve adviezen ontvangen, o.m. van de stad, de provincie en de staatsveiligheid.

Subsidiëring moskeeën door stad

Maar liefst 13 moskeeën kregen dit jaar een werkingssubsidie van het Antwerpse stadsbestuur, 3 moskeeën kregen een activiteitensubsidie en 1 moskee een projectsubsidie. In totaal kregen deze moskeeën samen 13.878,30 euro subsidies van het Antwerpse stadsbestuur.

Staatsgevaarlijke moskeeën

Twee Antwerpse moskeeën kregen een negatieve beoordeling van de staatsveiligheid: moskee El Mouslimin (Antwerpen-noord) en moskee El Mohsinien (Berchem). Eigenlijk zijn het er 3, want ook bekeerlingenmoskee De Koepel uit Borgerhout kreeg dit jaar een negatieve beoordeling van de staatsveiligheid. Opvallend is dat deze drie staatsgevaarlijke moskeeën ook gesubsidieerd worden door het stadsbestuur (ze ontvingen dit jaar alle drie een werkingssubsidie van 750 euro, zie collegebesluit in bijlage). De stad ziet echter bij deze moskeeën ‘een bereidwilligheid om mee te werken aan openheid en transparantie’.

Reactie Filip Dewinter

Filip Dewinter reageert op deze nieuwe cijfers: “Het aantal moskeeën in Antwerpen blijft alsmaar toenemen. Ik betreur het dat de stad door subsidiëring en facilitering bereidwillig meehelpt aan de uitbouw van een islamitische zuil in Antwerpen. Zelfs moskeeën die door de staatsveiligheid bestempeld zijn als ‘extremistisch’ worden door het Antwerpse stadsbestuur betoelaagd, zogezegd omdat ze ‘bereidwillig meewerken aan openheid en transparantie’. Dat getuigt van een ongelofelijke naïviteit.

Wie meent dat een moskee slechts een cultusplaats is waar moslims bijeen komen om te bidden, vergelijkbaar met een 21e eeuwse kerk, vergist zich. Een moskee heeft naast een religieuze ook een belangrijke maatschappelijke functie. Rond de moskee situeert zich een netwerk van islamitische instellingen, koranscholen, sociale organisaties, islamitische handelszaken, enz. Moskeeën vervangen voor moslims vaak het gezag van de overheid. In de moskee worden immers de instructies gegeven hoe moslims zich moeten gedragen in de samenleving en in hun privéleven.

Moskeeën zijn dan ook de belangrijkste rem op de integratie. Het naïeve diversiteitsbeleid, ook van dit N-VA-stadsbestuur, zorgt er niet voor dat de islam ‘verwestert’, maar wel dat onze stad in snel tempo islamiseert.”

 

Download (PDF, 245KB)

 

2 gedachten over “Antwerpen islamiseert

  1. Een Moskee naast een kerk , water en vuur . Twee totaal verschillende culturen ! Gelovigen tegen ongelovigen, varkenseters en geen varkenseters. Beschaving contra middeleeuwen.in kleding , denken en religie .Gelijkheid tegen verdrukking en appartheidspolitiek . Opvoeding geven of …trek uwe plan.
    Het is vrij eenvoudig een toekomstbeeld te vormen als we eens kijken hoe het afliep in Yoegoslavie ! Sarajevo werd ooit de stad van het gezond verstand genoemd , kerk naast moskee , broederlijk naast elkaar ……tot de bom barste.

  2. We mogen van geluk spreken dat we de NVA hebben om onze gasten, de islamieten te ontvangen en om ze te pamperen, met BDW zien we gelukkig lijk dat er op dat gebied niets is veranderd en zo kunnen onze vrienden de volgelingen van Mohammed verder werken voor ons pensioen, we zijn dank zij de NVA gered, ze doen hetgene dat de Vlamingen van hun hebben verlangt en de volgende keer stemmen we weer voor de echte Vlaams Nationale partij de NVA.

Reacties zijn gesloten.