AfD in ‘t verzet

Terwijl de nieuwe Duitse kanselier op uitnodiging van de Bundestag aan zijn rede wil beginnen, toont de AfD-fractie haar mening over de huidige politieke gang van zaken:

“Freiheit statt Spaltung” – Vrijheid in de plaats van verscheurdheid

De Bundestagvoorzitster (m/x/?) is er niet mee opgezet…

Wat ging eraan vooraf? Men wil daar de Duitse Gründlichkeit indachtig, ongevaccineerde Bundestagsverkozenen uit het halfrond verbannen naar de bezoekerstribune zodat voor het oog van de wereld duidelijk is hoe men in het hedendaagse politieke Duitsland met ongehoorzamen omgaat. Hoe lang is het geleden dat het motto geldig was: “Führer, befiehl, wir folgen Dir… “? Misschien moet de Duitse regering het Münchner Hofbräuhaus af en toe huren om de bevolking te overtuigen?… Is het ondenkbaar dat ongevaccineerde verkozenen in de toekomst hun mandaat kwijt geraken?

Wat ging er vooraf aan de verzetsdaad der AfD? Kort voor het begin van het debat moest een parlementsakela al ingrijpen en de AfD-volksvertegenwoordigers berispen opdat ze hun masker correct zouden dragen. Eerst zitten er zes, vervolgens 19 op de parlementaire strafbank. De Bundestagsvoorzitster (m/x/?) Bärbel Bas (SPD) had nl. met toestemming van de meerderheid der fracties de coronaregels in de Bundestag nogmaals aangescherpt. Dus toen kanselier Olaf Scholz (SPD) zijn schaapkes wilde toespreken was de stemming al op een klimaatverhitte temperatuur gestegen.

In het parlement gelden de 2G spelregels. De volksvertegenwoordigers mogen het halfrond slechts betreden als ze dubbel gevaccineerd, resp. genezen zijn en daar bovenop een recente negatieve sneltest kunnen voorleggen. Het elegante FFP2-masker is bovendien een verplicht accessoire – ook als ze braafjes op hun plaats blijven zitten. Slechts twee uitzonderingen: de voorzitster (m/x/?) en de degene die achter de microfoon de kudde toespreekt. Volksvertegenwoordigers die zich hebben laten opfrissingsvaccineren (booster) zijn vrijgesteld van de sneltest. Wie niet luistert, moet in de hoek, resp. wordt verbannen naar de bezoekerstribune… maar… ook daar moet de stouterik een negatieve test voorleggen. En als dat niet helpt de moedwilligen te overtuigen dan kunnen ze altijd nog naar strafkampen verwezen worden… (sic)

1 gedachte op “AfD in ‘t verzet

  1. Duitsland is al lang geen voortrekker meer van de grundlichkeit integendeel het is een chaos aan het worden ten aanzien van het gezond verstand. Nu met de groenen in de regering zal het er niet op beteren. Hoop alleen dat ze zich zoals hier te lande kapot regeren. Ik heb het al in een vroeger epistel aangeduid met de groenen, de tjeven is er geen beleid mogelijk .

Reacties zijn gesloten.