Zogezegd

MM900236531[1]Zogezegd

“Het is tijd om te zeggen dat we ons hebben vergist over hoe samen te leven met de islam. Sommige westerse politici hebben bewust gelogen op basis van ‘hogere’ belangen of wegens electorale redenen. We zullen de vrijheid die we gewend waren, moeten heroveren op de theocraten, hun volgelingen en hun bondgenoten.”

Louis Verbeke, erevoorzitter Vlerick Business School in het opiniestuk “Waar de leugen regeert’ in De Tijd…

… waarmee hij het Vlaams Belang voor 100% gelijk geeft, maar dat zal u waarschijnlijk nooit horen zeggen.

5 gedachten over “Zogezegd

 1. Hallo Jan Segers,hoofd redacteur van HLN,heb je goed gegeten en gedronken??Hoe zat dat ook weer met een kat een kat te noemen,geen meel meer in de mond als het gaat over moslims en islam??Hebben de kopstukken je weer goed bijgepraat over de te volgen stategie om de Vlaming nog verder uit te zuigen om de pamperpolitiek verder te kunnen zetten?
  http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2658772/2016/03/26/Rutten-opnieuw-verkozen-tot-voorzitter-Open-Vld.dhtml

 2. Louis, man….!!
  Wat een hoop gelul.
  Nooit gehoord van de NWO, en het doel ervan, (zie Sarkozy met zijn Metissage)
  Nooit gehoord van de “importateurs” van al dit soort. (zie Soros)
  Nooit gehoord van de “verraders” die voor al dit soort de rode loper uitrollen!!(zie de rol van de EUSSR)
  Nooit gehoord van de occulte machten achter de NWO??
  Nooit gehoord van het Coudenhove Kalergi plan. (zie ook Le camp des Saints).
  Nooit gehoord van de RKM in The City in Londen en de banksters van Wallstreet.
  Nooit gehoord van de rol van de loges, zeker in België, (zie het recente bericht ingevolge de aanslagen en lees tussen de regels ).
  Nooit gehoord van het dodentol van de islam(=270 miljoen!!)
  Nooit gehoord van wie er de werkelijke macht in handen heeft in Londen, Parijs, Brussel, Berlijn en vooral Washington, enz…enz…
  Het gaat hier dan ook niet om een “vergissing”, maar om een regelrechte samenzwering!!!
  Louis, durft of wil blijkbaar niet de volledige waarheid zeggen en vooral schrijven. De toestand waarin we beland zijn, is immers het gevolg van de sabotage door verraders, verkozen door een “klootjesvolk”, verraders die in dienst zijn van een “International Crime syndicate” , dat samenzweert tegen onze westerse maatschappij en beschaving, die moeten vernietigd worden.
  De immigratie met dan vooral de islam, is één er der vele wapens die worden ingezet.
  Louis, alvorens de islam te gaan bevechten(die trouwens geen godsdienst is, maar een psychopathologie) begin eerst met de volledige waarheid te zeggen en te schrijven. Dit zal al een titanenwerk zijn.
  Vervolgens pak je dan de verraders aan..en hun zetbazen. Dit laatste dan in de veronderstelling dat je nog leeft!!!! De rest volgt nadien vanzelf!
  Het pleidooi van Louis in De Tijd, is er dan ook op gericht de schade te beperken, en de aandacht af te leiden van de grond van de zaak, ofwel gewoon “leugens & bedrog” waartegen Louis zo gezegd ten strijde trekt!!!!.
  Dat Piet Snot aan de toog niet klaar ziet is begrijpelijk, maar dat Louis op die manier zit te lullen is tergend, waarbij hij blijkbaar iedereen voor “nuttige idioten” neemt. Gezien zijn functie(s) weet hij maar al te goed wat er zich achter de schermen afspeelt!!!

 3. Deze erevoorzitter heeft inderdaad gelijk, maar waarom heeft hij de pen niet eerder opgenomen?

 4. Walter, je neemt de pen pas op als de kust wat veiliger wordt en dat is exact wat Louis heeft gedaan. Natuurlijk lezen we graag wat hij over de islam te zeggen heeft.
  Lovenaar heeft al op één en ander gewezen wat voortspruit uit bepaalde ideologieën en doelen. Ik ga niet in herhaling vallen.

  Ik hou me bij de godsdiensten. Volgens Louis zijn de drie monotheïstische godsdiensten gebaseerd op hetzelfde principe. Hij mag dat denken maar ik ga niet duelleren met een man die, naar zijn uitspraak te oordelen, niet bewapend is.

  De joodse godsdienst is 1900 jaar geleden verslagen. Nadien heeft geen enkel joods denken of doel nog invloed gehad op het wereldgebeuren, zouden wij daaruit kunnen concluderen. Historische feiten spreken dat tegen.
  De christenen volgden 200 jaar geleden, nadat de Franse Revolutie en het liberalisme hun intrede deden. Dat zij inderdaad aan invloed verloren is onmiskenbaar. Het kan ook niet anders met al die infiltranten en valse vlaggen binnen die christelijke wereld.
  De zwartste bladzijden binnen de christenheid die vandaag als bestrijdingsmiddel (naast de gerechtvaardigde kruistochten) nog gretig worden bovengehaald, om aan te tonen hoe vredelievend de islam wel is, zijn de Spaanse inquisitie en de protestantse reformatie.

  De grootinquisiteur van Spanje was Tomas de Torquemada. Telg van een Marraanse familie, dus tot het katholicisme bekeerde joden. Hij inspireerde zich op rabbijnse teksten in verband met folterpraktijken en vonnissen en ging daarmee te keer tegen ketters en niet-bekeerde joden.

  De tweede schurk was Jehan Cauvin. De bekeerde jood die zijn naam veranderde in Johannes Calvijn. Hij duidde het joodse volk aan als de ecclesia, de Kerk. Het waren niet alle joden die tot die ecclesia behoorden maar zij die zich bekeerd hadden. Hij verwerkte de teksten van de rabbijnen die een inspiratiebron waren voor zijn bijbel besprekingen en een totaal andere voedingsbodem hadden.
  De folteringen en brandstapels hebben veel langer bestaan in de protestantse dan in de katholieke wereld, vanwege die grote invloed uit het oude testament. De laatste brandstapel stond in Zwitserland, de thuishaven van Calvijn, in het midden van de 18e eeuw.
  Wat de katholieke wereld tot voor het Vaticaans concilie niet kende was de benaming: joods-christelijk. Vijftig jaar later benoemen de katholieken hun geloof als joods-christelijk. Over bepaalde invloeden gesproken.

  Verder is het misschien goed Alexander del Mar even te vermelden. De joodse economist die het binnen zijn geloofsgemeenschap verknalde en uit de academy werd gezet omdat hij in zijn ‘Jewunited States’, zoals hij het noemde, de ‘History of Monetary Crimes’ had geschreven. En dat was tegen het zere been.

  Je hebt vrije stemmen die het stilzwijgen worden opgelegd, ook na die prachtige Franse Revolutie die ons peis en vree bracht, en valse vlaggen die één en ander mee naar de verdoemenis helpen.

  Louis vindt ‘ collectieve verantwoordelijkheid het meest ergernis wekkend fascistisch gedachten goed’. Dat is dan genoteerd. Ik hoor al decennia vanuit een bepaalde hoek alle Duitsers met een collectieve verantwoordelijkheid op één hoop gooien.

 5. Het ‘Dodenprogramma’ dat vandaag door Soros en consorten ineen gestoken wordt, vergt op zijn minst enkele bijkomende belangrijke punten in de programma’s van nationale partijen. Ik denk hierbij aan het VB.

  De huidige samenleving die de roof op eigendom en bezit (bezit is GEEN kapitaal maar zaken die je door eigen of familiale inspanning verworven hebt) beschermt en de bank- en beurs zwendelaars een speelplaats geeft voor niets ontziende private verrijking en tevens tot de gemeenste politieke knoeierij is verworden.

  De brutaalste macht van het geld, waarvan wij de meeste adepten kennen, heerst grenzeloos en oefent haar verderfelijke, verstorende invloed op de staat, het volk, de gemeenschap, cultuur, zeden, pers, kunst en literatuur uit. En onze lieve politici hebben de samenleving zonder slag of stoot in knechtschap gestort.
  – in knechtschap zit de boer, die om zijn bedrijf te financieren, kredieten moet opnemen die hem zodanig belasten dat ze het product van zijn arbeid opvreten.
  – in knechtschap zit de arbeider die in fabrieken en op werkplaatsen zaken produceert voor een behoorlijk of karig loon, terwijl de vennoten zonder moeite noch arbeid hun interesten, dividenten en royalty’ s opstrijken.
  – in knechtschap zit praktisch de gehele middenstand die bijna alleen voor de aflossing van zijn bankkredieten werkt.
  – in knechtschap bevinden zich allen, die door hun geestelijke of lichamelijke arbeid hun brood moeten verdienen, terwijl pal tegenover hen een in getalsterkte kleine groep staat die zonder moeite of arbeid uit hun renten, bank- en beurswinsten, financiële transacties enz. reusachtige inkomsten innen.
  – in knechtschap bevinden zich de industriëlen die met taaie arbeid hun bedrijf opbouwden om het dan, de mode van de tijd volgend, om te vormen tot een vennootschap en daardoor geen heer en meester over zijn beslissingen meer is. Maar daarvoor de hang naar profijt van de raad van beheer en zijn vennoten moet bevredigen, wil hij niet ontslagen worden uit het bedrijf dat hijzelf oprichtte.
  – in knechtschap begeeft zich ieder volk dat zijn benodigde geld door leningen dekt.
  – in knechtschap gaat ieder volk ten onder dat zijn financiën, zijn portemonnee, aan bankiers uitlevert samen met zijn soevereine rechten: het beheren van het eigen geldwezen, zijn treinverkeer, de inspectie van de belangrijkste belasting- en tol inkomsten.
  – in knechtschap gaan alle volkeren en regeringen die zich buigen voor de macht van het geld.
  – in knechtschap verdwijnt de scheppende arbeid die de voorkeur aan geld geeft. Zodat vandaag die scheppende arbeid niet meer de dienaar van de economie is maar het geld ‘ de heer van de arbeid’ geworden is en de brutaalste tiran.
  – in knechtschap worden heel wat ouderen gedwongen die door hun karig pensioen niet verder over hun leven kunnen beslissen en de wetten en regels van de ‘ouderlingen gestichten’ moeten volgen.
  – in knechtschap bevindt zich heel dit volk dat vervolgt wordt voor zijn niet correcte politieke mening of het afwijzen van ‘waarden’ die tegen het geweten ingaan.
  – in knechtschap leeft dit volk dat door massaal ingeweken vreemden de wet wordt gespeld.

  Al deze zaken hebben politici bewust op ons laten afkomen op basis van hun ‘hogere belangen’ en het ‘Dodenprogramma’ van de wereldheersers.

Reacties zijn gesloten.