Zogezegd

MM900236531[1]Zogezegd

“Hij ligt er en hij ligt er goed.”

Theo Lefèvre na het dynamiteren van de IJzertoren

Het mysterie van Diksmuide
Woensdag is het 70 jaar geleden dat de IJzertoren opgeblazen werd. In de nieuwe toren buigen historici zich over deze aanslag. Wie zat er achter? Waarom werd de toren opgeblazen en wat waren de gevolgen? Moet het onderzoek opnieuw geopend worden?

In de nacht van 15 op 16 juni 1945 wordt om 2.20u een aanslag op de IJzertoren gepleegd. De ontploffing veroorzaakt een grote bres, de muren en de lift zijn zwaar beschadigd en de binnentrap is weggerukt, maar de toren blijft overeind staan. Het gerechtelijk onderzoekt levert niets op en wordt al op 22 juni afgesloten.
We zijn 9 maanden na de bevrijding van Diksmuide. De smet van de collaboratie drukt zwaar op de IJzertoren. Al voor het uitbreken van WO II, toen het comité in het vaarwater van het VNV terechtgekomen was, dreigden oudstrijders ermee om ‘la tour boche de Dixmude’ te dynamiteren. Na de oorlog gaan stemmen op om van de toren een Belgisch monument te maken. Anderen eisen dat ‘de leugentoren’ afgebroken wordt. De aanslag van 16 juni 1945 was eigenlijk min of meer verwacht.

Een maand later waarschuwt de provinciegouverneur de rijkswacht dat een geheime actie wordt voorbereid om de IJzertoren ‘bij middel van ontploffingsstoffen te vernielen’. De toren wordt extra bewaakt, maar wanneer er niets gebeurt, verandert de ‘bestendige bewaking’ in ‘losse bewaking bij het begin en het einde van de diensttijd’.
In de nacht van 15 op 16 maart 1946, rond 2.15u, spat de IJzertoren uiteen. De ontploffing is in heel Diksmuide en Kaaskerk te horen. De veldwachter verklaart: ‘Ik stond op en zag door het venster mijner slaapkamer dat de IJzertoren, die op ongeveer een 200-tal meter van mijn woning staat, omver lag. Ik ben dan terug in mijn bed gegaan. Ik heb niets verdachts opgemerkt, ook geen verdachte voertuigen. Daar ik kon zien dat de toren gans vernield was en er toch niets meer aan te doen was, heb ik geoordeeld niet vroeger dan om 7.45u de rijkswacht te moeten verwittigen.’ De veldwachter krijgt later de bijnaam ‘bedwachter’…

De toren is tot op de grond vernield. De meningen zijn verdeeld, ook politiek. Theo Lefèvre poneert: ‘Hij ligt er en hij ligt er goed’. Gaston Eyskens noemt de aanslag een schanddaad en vraagt het herstel van de toren in zijn oorspronkelijke vorm en volledig op staatskosten. Het gerechtelijk onderzoek levert niets op. Er worden enkele verdachten gearresteerd, maar die worden na verloop van tijd buiten vervolging gesteld. Midden 1954 wordt het onderzoek gesloten.

Het mysterie blijft bestaan, al worden namen van opdrachtgevers en uitvoerders openlijk genoemd. Feit is dat met het puin van de toren de PAX-poort gebouwd werd en dat een paar meter verder op de weide een nieuwe hogere toren verrees, betaald met giften van duizenden Vlamingen en toelagen van de Belgische overheid.

FVE

 

10 gedachten over “Zogezegd

 1. Van Theo Lefevre kunnen wij zeggen . Hij ligt er en hij blijft er liggen . Hij zal niet herrijzen zoals de Ijzertoren

  • in de grond was en is den theo ne goeie(in de grond zijn ‘t allemaal goei maar sommigen zijn er moelijk in te krijgen )

 2. “Deze video is niet meer beschikbaar…” lees ik.
  Goed, dan maar deze video ter vervanging.

  • Lààtste zin klopt wel: er werden ministeentjes in plastiek (een “toénmalig “nieuwe grondstof) verkocht aan iedereen die z’n steentje wilde bijdragen voor de wederopbouw. (zèlf had ik ook zulke steentjes èn speelde ermee met mijn soldaatjes in papier-mâché).
   Anderzijds… begrijp ik de vraag van Barbara Pas niet om NU nog een heropening van dat onderzoek te doen… het VB heeft de nieuwe toren toch afgezworen als herdenkteken van de Vlaamse Strijd ?
   Het is natuurlijk wél te betreuren geweest dat veel Vlamingen verkeerd gereageerd hebben op de Duitse veroveringen in WOII èn zich aangesloten hebben bij moffrikaanse organisaties, maar… er waren nog méér Vlaamse Anglofielen die de weg van de weerstand kozen. –> en dààraan hebben die onnozelaars-van-dynamiteurs niet aan gedacht.
   Enfin, het is tè laat om hen nog voor het gercht te slepen: men heeft ze reeds “in de bak” gestopt en er aarde over gegooid, zij waren eveneens misdadigers tegenover Vlaanderen.

   • Victor,
    Ik denk dat je de actie van het VB moet zien als een reactie op de heisa over de moord op de communist Julien Lahaut. In linkse kringen wordt daar ook nog steeds over “geluld tegen de sterren op”, en daar vraagt men ook een onderzoekscommissie. Men heeft intussen ook ontdekt wie de daders zijn !!!
    Julien Lahaut was dus een communist, een ideologie verantwoordelijk voor ongeveer 150 milj. slachtoffers.
    Tot de Duitse inval in juni 1941 in de USSR, collaboreerden de communisten in België met de Duitsers, op bevel van Stalin. Nadien begonnen ze een bloedige terreur tegen de bevolking, opnieuw in dienst van Stalin.
    Een Stalin die in Brussel nog steeds een straat heeft :
    de Stalingradlaan !!!
    Er is echter wel een verschil tussen het vragen van een onderzoek naar opblazen van de IJzertoren, en het afzweren van deze toren als Vlaams symbool, nadat deze ingepalmd werd door “verraders”.
    De opgeblazen IJzertoren is voor mij een eerbetoon aan de duizenden Vlamingen die aan de IJzer de dood werden ingejaagd door een Vlaams hatende “francofiele & loge ” officieren kaste. Een van mijn grootvaders stond er ook, en heeft het gelukkig overleefd.
    Via het opblazen van de toren werd de nagedachtenis van deze duizenden Vlaamse gesneuvelden onherstelbaar besmeurd. Het kan dan ook geen kwaad om een onderzoek te vragen naar het opblazen van de IJzertoren, om deze nagedachtenis in ere te herstellen.
    Afgezien daarvan, kan het ook geen kwaad om de belgische bezetter het vuur aan de schenen te leggen.
    (cfr Sun Tzu).

 3. “namen van opdrachtgevers en uitvoerders openlijk genoemd”
  Voor de jongere generatie zou het wel nuttig zijn de namen van opdrachtgevers en uitvoerders te vermelden, of is de redactie van golfbrekers ook nu nog te schuw (voor hun pensioen??) ?
  Dergelijke berichten laat men best achterwege men daders en uitvoerders niet bij naam noemt.

 4. En de nieuwe toren heeft jaren aan een stuk goed werk geleverd, maar nu is hij voor mij een Belgische toren geworden.

 5. Even herinneren dat ook na WO I de heldenhuldezerkjes van de Vlaamse soldaten werden vernield en de stenen gebruikt werden voor de aanleg van wegen.

Reacties zijn gesloten.