Zogezegd

MM900236531[1]Zogezegd

“Wat die twee ministers heeft verplicht tot die weinig spontane excuses (Nvdr: Jambon en Francken) weten we niet.  Maar dat premier Michel niet vies is van wat druk uitoefenen, weten we van oud-senator, Bart Laeremans.  Toen die als voorzitter van de commissie Bedrijfsleven voor een studievergadering met een parlementaire delegatie naar Rome trok, verbood Michel de ambassadeur senator Bart Laeremans uit te nodigen voor het afsluitend diner op de ambassade, tot grote verontwaardiging van de hele delegatie.”

Geplukt uit De Zes, nr. 2, 2014, driemaandelijks tijdschrift voor Vlamingen in de zes en sympathisanten elders.