Zonevreemd

Wes HardinDe Roodborstlijster is een algemene broedvogel in grote delen van Noord-Amerika en Mexico.

Hier, in Noord-Europa, is deze vogel uiterst zeldzaam en trekt dan ook heel wat bekijks, de ongewone gast zal behoedzaam geobserveerd worden, de allergrootste omzichtigheid wordt in acht genomen door beroeps- en amateurornithologen. De vogel storen zal bijna aanzien worden als een misdaad.

Dezelfde zorgzame vogelaars deinzen er echter niet voor terug om nesten leeg te roven van bv. meeuwen en Canadese ganzen om hun populatie onder controle te houden en zo de inlandse soorten te beschermen.

Hetzelfde zien we gebeuren in het plantenrijk: zonevreemde bomen en struiken worden verwijderd en mogelijk uitgeroeid. De populier bijvoorbeeld, die zijn nut heeft bewezen op natte gronden en als materiaal voor de industrie, gaat zonder pardon en letterlijk, voor de bijl. Dit alles eveneens ter bescherming van de inheemse soorten.

Het kan niet ontkend worden dat in bepaalde gevallen de uitheemse soorten zich agressief voortplanten ten koste van de plaatselijke fauna en flora en deze laatste beschermd dienen te worden. Want zoals allerhande natuurbeschermers ons voorhouden: alles moet in evenwicht blijven om een stabiele ecologie te waarborgen en een overmaat aan een allochtone soort kan nefast zijn voor het autochtone milieu.
Natuurlijk stellen zich dan een aantal vragen…

trekvogel

Klik voor vergroting

Onze huisfotograaf kon een protestactie van eigen-nest-eerst-verdedigers, onder leiding van de Vlaamse Gaai (niet in beeld), vastleggen.    De tekst op hun affiche werd nog niet aangepast aan de nieuwe bezoekers.  Ze dateert nog van hun verzet tegen de trekvogels uit het zuiden, die hun nomadenbestaan opgegeven hebben om hier een graantje mee te kunnen pikken.  De Turkse tortels distantiëren zich van het protest.

Wes Hardin

1 gedachte op “Zonevreemd

  1. Het kan niet ontkend worden dat in bepaalde gevallen de uitheemse soorten zich agressief voortplanten ten koste van de plaatselijke fauna en flora !
    OK ik heb het begrepen !

Reacties zijn gesloten.