4 gedachten over “Zogezegd

  1. En TOCH konden de “kaloten” (ooit) de beloofde vijf minuutjes moed NIET opbrengen (en het ziet er niet naar uit dat ze het ditmaal…wél zullen kunnen.)

    • Ze hebben nog nooit iets gedaan voor de Vlamingen en zullen er ook nooit iets voordoen

    • De kaloten hebben kenden nooit hun geloofsleer. Ze gaan gebukt onder een wraakroepende zonde , namelijk die van de traagheid. Traagheid is volgens de katholieke leer : het goede niet bevorderen en het kwade niet verhinderen.

  2. Klaarblijkelijk hebben we slechts zeer zeldzame moedige politici.
    Degenen die het wel zijn worden niet in de media opgevoerd.
    Bravo nullenzenders.

Reacties zijn gesloten.