3 gedachten over “‘Zij’ van links

  1. Reacties uit linkse hoek in Duitsland sleuren er het vroegere hoofd van de Pruisische Krijgsraad erbij, Christian Wilhelm Dohm, om aan te tonen dat Duitsland nog altijd stikt van discriminatie en het de schuld van Duitsland is dat moslims nog altijd verdorven zijn.
    Christian schijnt in 1781 een werk te hebben geschreven met als titel ‘Über die bürgerliche Verbesserung der Juden’ waarin hij schreef ‘waarom de joden als mensen en burgers verdorven geweest zijn, is omdat we geen voorwaarden geschapen hebben om ze als evenwaardige burgers te laten leven en hen tot nuttige elementen in de maatschappij te maken. Maar zelf moeten ze ook veranderen, talrijke karakteristieken opgeven en zich assimileren’.

    En dat is nu exact wat men voor de moslims niet doet: voorwaarden scheppen. Mocht dat gebeuren zouden ze ophouden met verdorven te zijn, hun karakteristieken opgeven en zich binnen de kortste tijd assimileren. Maar ja, Duitsland is nu eenmaal een land van twee maten en gewichten. Wat voor de één telt, telt niet voor de ander.

Reacties zijn gesloten.