Ze “schaffen” het niet meer

Integratie van nog meer asielzoekers is onmogelijk, zeggen Duitsers

Terwijl de asielcijfers in Duitsland blijven stijgen, klinkt ook luider een nieuwe kreet: “Wir schaffen das nicht”. De grote meerderheid van Duitsers uit grote twijfel bij de integratie van bijkomende groepen asielzoekers. Uit een opiniepeiling van het onderzoeksinstituut Insa in opdracht van de Duitse krant Tagespost blijkt dat 64 procent van de ondervraagden die mening is toegedaan. Slechts 21 procent vindt integratie van nog meer asielzoekers wél mogelijk, en 16 procent heeft geen mening.

Uit de peiling blijkt verder dat de meningsverschillen tussen West- en Oost-Duitsers in zake migratie en integratie bijna volledig verdwenen zijn. Er zijn wel verschillen in de leeftijdscategorieën merkbaar. Bij de 18- tot 29-jarigen houdt 44 procent de integratie van nog meer asielzoekers voor onrealistisch, in de groep vanaf 40 jaar stijgt dat percentage tot bijna 70 procent.

Blijft de minderheid beslissen over migratiebeleid?

89 procent van de AfD-kiezers vindt de integratie van nieuwkomers onmogelijk. Bij CDU en CSU bedraagt dat aandeel 72 procent, bij de linkse partij Die Linke 65 procent, bij de liberale FDP 55 procent en bij de sociaaldemocratische SPD 52 procent. Enkel bij de Grünen wordt het geloof in een integreerbaarheid van nog méér asielzoekers gedeeld door 44 procent. 38 procent is overtuigd van het tegendeel.

Intussen stijgen de migratiecijfers dus verder. In de eerste 6 maanden van 2023 dienden meer dan 175.000 personen een “Erstantrag” in, een asielaanvraag in het eerste land van aankomst dus, een stijging van 78 procent ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. Opvallend toch, hoe een kleine minderheid van pro-migratiekiezers het migratiebeleid in het grootste West-Europese land blijft bepalen. Hoelang nog, is de vraag op ieders lippen.

Peter Logghe