Willem Tell in Hongarije

“Dit is niet een immigratie waar we beter van worden.”

“We zullen niet toestaan dat econonomische migranten de tewerkstelling en  het welzijn van de Hongaren in gevaar brengen.”

 

Viktor Orban, minister president van Hongarije en doorn in het oog van de EU, eist respect voor zijn land, voor de Hongaren, voor hun cultuur, voor hun welzijn.  Hij weigert zich te onderwerpen aan de EUSSR-dictatuur.  De littekens van de vorige zijn nog niet geheeld.

Orban voelt zich met de absolute meerderheid van zijn partij Fidesz zeker van zijn stuk.  Nationalisme is echter verboden door de EU en hoogst ongeliefd bij de poco media.  Leve de lakeienstaat.  Wie buiten de lijntjes kleurt, wordt op het matje geroepen, belachelijk gemaakt, genegeerd, gechanteerd, uitgescholden, bedreigd en vervolgd. Kennen we.

Maar nu maakt Orban het te bont.  Hij wil in navolging van de Zwitsers een referendum houden, een volksraadpleging over de zegeningen van de immigratie.  ‘Democratie‘ heette dat vroeger.  ‘Xenofobie‘, wijst men hem terecht.

Boodschap aan Brussel: Respect voor de Hongaren!

Linkse fracties in het EU parlement eisten dat de EU-Commissie zou optreden tegen deze volksraadpleging.  Er moet nagegaan worden of de vragenlijst overeen stemt met de EU waarden en wetten.  De vragen zouden manipulerend en misleidend zijn.  Het referendum zou aantonen ‘hoe Orban zijn land verder weg van de EU leidt‘ en het ‘verandert in een mini-Rusland’.  Je moet maar durven…

Orban wil de antwoorden van zijn volk weten om beter in ‘t verzet te gaan tégen de EU-beslissingen. Na de EU-top over migratie noemde Orban de bestaande immigratieregels “dom” en meende dat “de immigratie moet gestopt worden.”
Ter illustratie: in 2012 mocht Hongarije, deel uitmakend van de onvolprezen Schengenzone, enkele duizenden asielzoekers ontvangen.  In 2014 waren het 43.000.  De meesten zouden doorreizen naar Oostenrijk en Duitsland, maar met de plannen van de EU om de ‘vluchtelingen’ te spreiden over alle EU-lidstaten, voelt Orban nattigheid.  Men vergelijke: de N-BA in de belgische regering pleit daarentegen voor méér nattigheid.  Francken, de staatssecretaris voor exotische import, wil ze zelfs ter plekke gaan uitzoeken en op een veilig manier naar ons land vervoeren.

Viktor Orban heeft zijn volk – vanaf 18 jaar – een brief gestuurd met een vragenlijst over de immigratie.  Zijn regering wil weten wat de bevolking ervan denkt en wat ze wil.  Wat tandenknarsend moet gedoogd worden in Zwitserland – geen EU-lidstaat – kan en mag echter niet geduld worden in EU-lidstaat Hongarije.  De bevolking heeft volgens de EU niet te kiezen; hun leiders zullen wel uitmaken wat goed voor hen is.  Het thema immigratie dient besproken te worden met de EU-collega’s.  Kennen we.  Een tussenkomst in de EU-praatbarak voor een quasi leeg halfrond heeft even veel effect als deelnemen aan Roland Garros met een vliegenmepper. En – als ultiem argument – geldverspilling!  Een argument dat een tikkeltje geloofwaardigheid ontbreekt, wetende dat de EU er nog nooit in geslaagd is een goedgekeurde eindbalans neer te leggen…  en dan gaan we het hier nu niet hebben over de verspilzucht buiten de EU-grenzen.

Viktor Orban schildert in zijn brief de situatie in Europa, de onophoudbare toestroom van asiel-, fortuin-, en gelukzoekers.  Legaal en illegaal. Profiteurs en vakkrachten. Criminelen en terroristen.  Het onvermogen van de EU om de buitengrenzen te bewaken dwingt hem ertoe zijn land, Hongarije, te beschermen tegen ongewenste immigranten.  “Dit is niet een immigratie waar we beter van worden.”

Hij stelt dat hij de beslissing aan het volk overlaat, zoals hij sinds het aantreden van zijn partij in de regering alle belangrijke beleidsbeslissingen aan het Hongaarse volk overgelaten heeft. Dit is de inhoud van de vragenlijst:

1.- We horen verschillende meningen over het groeiende terrorisme. Hoe relevant vindt u de verspreiding van het islamitische terrorisme voor je eigen leven?
Zeer relevant
Relevant
Niet van toepassing

2.- Denkt u dat Hongarije het doelwit van een terroristische aanslag in de komende jaren kan worden?
Zeer waarschijnlijk
Bestaat een risico
Absoluut niet aan de orde

3.- Er zijn mensen die beweren dat het EU-wanbeleid van het immigratieprobleem heeft bijgedragen aan de toename van het terrorisme. Bent u het eens met dat standpunt?
Helemaal mee eens
Gedeeltelijk eens
Niet mee eens

4.- Wist u dat economische migranten de grens met Hongarije illegaal oversteken en dat sinds kort het aantal illegale migranten in Hongarije in het twintigvoudige is toegenomen?
Ja
Heb iets over gehoord
Dat wist ik niet

5.- We horen verschillende opvattingen over immigratie. Sommigen beweren dat economische migranten de levensstandaard, sociale voorzieningen, en middelen van bestaan ​​voor de Hongaren in gevaar brengen. Bent u het daar mee eens?
Helemaal mee eens
Gedeeltelijk mee eens
Ik ben het er niet mee eens

6.- Men beweert dat het beleid van de EU over immigratie en terrorisme heeft gefaald en dat we daarom behoefte aan een nieuwe benadering van deze kwesties. Bent u het eens?
Helemaal mee eens
Gedeeltelijk eens
Ik ben het er niet mee eens

7.- Wilt u de Hongaarse regering ondersteunen bij de invoering van strengere immigratieregels, in tegenstelling tot de toegeeflijke politiek van de EU?
Ja, ik sta volledig achter de regering
Ik steun gedeeltelijk de regering
Ik geef geen ondersteuning voor de overheid

8.- Wilt u de Hongaarse regering ondersteunen bij invoering van strengere regels voor migranten die illegaal de grens met Hongarije oversteken en in hechtenis worden genomen om naar hun eigen land te sturen ?
Ja, mee eens
Gedeeltelijk
Nee

9.- Bent u het eens met de opvatting dat migranten die illegaal over de Hongaarse grens komen zo snel mogelijk moeten worden teruggestuurd naar hun eigen land?
Ja, mee eens
Gedeeltelijk
Nee

10.- Bent u het eens met het principe dat economische migranten zelf de kosten met betrekking tot hun verblijf in Hongarije moeten dragen?
Ja, mee eens
Gedeeltelijk
Nee

11.- Bent u het eens dat de beste manier om te gaan met de immigratie is dat de EU-lidstaten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de landen waaruit de migranten vandaan komen?
Ja, mee eens
Gedeeltelijk
Nee

12.- Bent u het eens met de Hongaarse regering dat de steun van de gemeenschap meer moet worden gericht aan Hongaarse families en hun kinderen in plaats van op de immigratie?
Ja, mee eens
Gedeeltelijk
Nee

Vier jaar geleden werd hij door Nigel Farage nog gewaarschuwd:                               ‘Maak kennis met je nieuwe heersers!’

FT

WSJ EUObserver

 

5 gedachten over “Willem Tell in Hongarije

  1. “Dit is niet een immigratie waar we beter van worden.”
    Voor Brussel, Berlijn, en het Vaticaan is dit totaal irrelevant: de bedoeling van immigratie is nl uitsluitend dat de immigranten er beter van worden, en dat we op termijn een islamitische staat worden is ook mooi meegenomen.

  2. Tot spijt van wie het benijd, Farage slaat in zijn tussenkomsten altijd nagels met koppen. Net zoals onze Gerolf Annemans die reeds langer en meermaals waarschuwde voor Juncker.

  3. In dit verband slaat ook Pat Condell weer nagels met koppen.

  4. Orban is iemand die werkt voor zijn volk en daarom door Europa en de linkse media verafschuwd wordt Zo zouden alle staatsmannen gerust zijn voorbeeld mogen volgen

Reacties zijn gesloten.