Wie durft er zijn kinderen nog naar het Antwerpse stedelijk onderwijs sturen?

Moet de slogan niet aangepast worden?

52,44% moslims in Antwerps stedelijk basisonderwijs

Voor het eerst moslimmeerderheid in stedelijke lagere scholen

Filip Dewinter: “Onderwijs is beste graadmeter voor islamisering van Antwerpen. Evolutie is angstaanjagend en dramatisch.”

Voor het eerst vormen moslimleerlingen (schooljaar 2015-2016) in het Antwerps stedelijk basisonderwijs een meerderheid. Niet minder dan 52,4% van de kinderen in het stedelijk basisonderwijs volgen islamitisch godsdienstonderricht. Van de 12300 kinderen in het Antwerps stedelijk basisonderwijs zijn 6451 van hen moslim.

In het stedelijk basisonderwijs volgen 18,7% katholiek godsdienstonderricht, 1,6% protestants, 52,4% islamitisch godsdienstonderricht en 26,4% niet-confessionele zedenleer.

Uit opgevraagde cijfers bij de Antwerpse schepen voor onderwijs kan het volgende worden afgeleid: op het Kiel zijn maar liefst 82,7% van de schoolgaande kinderen in het stedelijk basisonderwijs moslim; in Antwerpen Noord (Seefhoek) 64,6%; in Borgerhout 63%; in Deurne 58,7% en in Hoboken zijn 57% kinderen in het basisonderwijs moslim. Wilrijk en Berchem zijn goed voor elk 46%; Ekeren 14%; Merksem 76,70%; Berendrecht-Zandvliet-Lillo 15,36%; Antwerpen-Linkeroever 60%;. De overige buurten van het district Antwerpen zijn goed voor 39,4% (zone 2000); 29% (zone 2018); 40,5% (zone 2030).

Top 5 verhouding aantal leerlingen/aantal moslims

Flora, Borgerhout 94%
De Horizon, Borgerhout 93.5%
Creatopia, Antwerpen Kiel 91%
De Esdoorn, Borgerhout 88%
De Piramide, Antwerpen Kiel 88%

Het Antwerps stedelijk onderwijs islamiseert in sneltempo. Terwijl in 2007 39,6% van de leerlingen van het stedelijk onderwijs moslim waren, was dit in 2009-2010 reeds 40%. Voor het huidige schooljaar (2015-2016) loopt het cijfer reeds op tot 52,44%. Een jaarlijkse stijging van gemiddeld 2%.

Van de 58 stedelijke basisscholen tellen 33 scholen meer dan 50% moslims. Waaronder 7 meer dan 60%, 8 meer dan 70%, 6 meer dan 80% en 3 zelfs meer dan 90%.

De situatie wordt langzaam maar zeker dramatisch, de evolutie angstaanjagend. Voor het eerst is een meerderheid van de scholieren in het stedelijk basisonderwijs moslim. In de scholen waar reeds een meerderheid moslim is, is een vorm van omgekeerde integratie bezig.

Het Vlaams Belang is dan ook van oordeel dat het de hoogste tijd wordt voor doortastende maatregelen om de voortschrijdende islamisering van onze stad te stoppen. De traditionele partijen moeten dringend ophouden hun kop in het zand te steken voor de islamproblematiek. Het Vlaams Belang eist voor Antwerpen een immigratiestop voor nieuwe vreemdelingen en wil dat de Antwerpse concentratiescholen worden omgevormd tot inburgeringsscholen, waarin gefocust wordt op de overdracht van taal en Europese waarden en normen. Moslims die weigeren zich aan te passen aan onze samenleving, moeten worden gestimuleerd om terug te keren naar het land van herkomst.

Filip Dewinter
Fractieleider Vlaams Belang in de Antwerpse gemeenteraad

Beeldmateriaal bij ATV.

12 gedachten over “Wie durft er zijn kinderen nog naar het Antwerpse stedelijk onderwijs sturen?

 1. Spijtig het te moeten schrijven maar ons grootste probleem is niet meer de verfransing van Vlaanderen maar de islamisering. Van mijn directe kennissen hebben – de laatste vijf jaar – verschillende de moed opgegeven en zijn vertrokken naar het buitenland (Rusland, Hongarije, Zwitserland, Israël, VS, Australië en Canada). Op twee na, zelfstandigen of mensen met een hoger onderwijsdiploma.
  Mijn vriendenkring is sterk aan het inkrimpen en de nieuwe import is zeker geen optie.

 2. Het Nieuwsblad dd. 02.03.2016 pagina 7 :
  “Twee uur extra school per dag in probleemwijk. Antwerpse schepen lanceert project om leerachterstand in te halen”.
  Met citaat van Claude Marinower, Antwerpse onderwijsschepen(Open VLD) :
  ” De plaats waar een kind geboren wordt, mag niet langer zijn toekomst bepalen”.(=einde citaat).
  Dit citaat geldt echter niet voor autochtonen kinderen geboren in Vlaanderen, wiens toekomst vernietigd wordt door deze invasies!!!
  Het is positief dat het Vlaams Belang de alarmklok luidt, maar Filip denkt nog altijd dat hij water en vuur kan verzoenen.
  Zoals ik reeds meermaals heb gezegd, het is ofwel wij, ofwel zij. Een tussenoplossing bestaat. Het staat iedereen wel vrij om van deze tussenoplossing te dromen onder het motto : “Zalig zijn de armen van geest, want zij zullen God zien…”(weliswaar vroeger dan verwacht).
  Het Vlaams Belang legt dan ook de vinger in de wonde.. maar eens te meer ontbreekt een juiste en volledige diagnose van de kanker, en zeker van de oorzaken ervan en wie hiervoor verantwoordelijk is.
  Men moet daarvoor niet ver gaan zoeken, als men ziet wie er onderwijsschepen is in Antwerpen. Met zo een individu heeft men geen vijanden meer nodig!!!
  PS : Hoe gaat die extra inspanning in het Antwerpse onderwijs betaald worden?
  Met de opbrengst van de “Turtel-taks” van zijn partijgenote??

  • @ Lovenaar,

   en de talrijke gesubsidieerde joodse scholen blijven voor Marinower buiten schot, daar blijven ze gezellig onder elkaar.

   • Geen vergelijking, Anna. Noch qua aantallen, noch qua criminaliteit, noch qua bedreiging van onze cultuur of taal.

    • En waarom kan dat niet voor katholieke scholen? En wat die criminaliteit betreft: witte boorden valt daar ook onder.

     • In de grond gaat het er niet om dat de joodse gemeenschap kleiner is dan de moslim gemeenschap. Het gaat er om dat de Vlaming geen keuze meer heeft om zijn kinderen naar ‘witte scholen’ te sturen. En vermits we toch midden in de tijd van de discriminatie zitten, kunnen de Vlamingen met het voorbeeld van de gesubsidieerde joodse scholen (28)- die de geplande maatregelen niet opgelegd krijgen- de discriminatie tegenover hen duidelijk aantonen.
      Net zoals joodse ouders hun kinderen doelbewust naar de door hen gekozen scholen sturen en dit als een aanvulling van hun religie en overtuiging beschouwen, stuurde Vlamingen om dezelfde redenen hun kinderen naar Katholieke scholen.

      Dat kenmerkend onderwijs zat bij Vlamingen ingebakken, maar wat rest er nog van?
      Ik moet het de joodse gemeenschap nageven dat zij strenger op hun strepen staan.
      De pas benoemde opperrabbijn in Wenen, met Belgische nationaliteit, Ari Folger, stelt klaar en duidelijk dat het zijn doel is dat alle joodse kinderen in Wenen, joodse scholen bezoeken. Weliswaar volgt momenteel drie vierde van die joodse kinderen joods onderwijs in de 13 joodse scholen van Wenen, maar hij wil dit opdrijven tot vier vierde. Hij geeft toe dat er voor joodse leerlingen in het gemeenschap onderwijs apart religie onderwijs georganiseerd werd in de Zwi Perez Chajes Schule, in de Israëlische Kultusgemeinde Wien en in het Lycee Français. Maar afgezien van dat religie onderwijs moeten ze de algemene lessen volgen zoals alle andere Weense leerlingen die voorgeschoteld krijgen. En die lessen stroken niet altijd met joodse inzichten.

      Ik vraag me af hoe Marinower zou reageren als een Vlaamse ouder hem deze argumenten voorlegt.

 3. “A” staat allang niet voor Antwerpen maar voor “””Allah”””
  en….’t stad……”was” voor iedereen !

 4. @ redactie

  de joodse cultuur, religie, traditie zette zich generatie na generatie door. Ze bleven, ondanks de wisselende wereldse interesse buiten de mode-ingrepen en handhaafden zich. Anders is het niet te begrijpen dat ze, verstrooid over de wereld, niet ten onder gingen.
  Binnen hun eigen onderwijs worden de hoofden van de leerlingen niet belast met onder meer ‘vrije zedenleer’ en haar aanverwanten. Binnen hun fundamenten is geen plaats voor hersenspoelingen, het verzwakken van het samenhorigheidsgevoel, het insijpelen van hen totaal vreemde leerstellingen, en ook geen plaats voor niet-joden.
  Ik neem aan dat een Marinower hier niet afwijzend tegenover staat en perse te ingrepen wil doorvoeren die hij doorvoert in de andere scholen (uiteraard met hulp van de wetgever).

  Hoger aangehaalde fundamenten verdwijnen gewild binnen ons onderwijs systeem. En om één of andere reden kunnen Vlaamse ouders zich niet beroepen op het voorbeeld van de joodse scholen. Kunnen ze zelfs niet zeggen, op straffe van, dat ze hun kinderen naar een katholieke school sturen omdat het hun wens is dat ze onderwijs krijgen in hun traditie, cultuur en religie. En dat voor hen een vermenging in de klaslokalen met een andere cultuur, religie en traditie hoogst ongewenst is.

  Dus mijn vraag aan Marinower zou zijn: waarom gelden die ingrepen niet voor gesubsidieerde joodse scholen en wel voor ons?

 5. 52 % moslims in de scholen. ‘Het Vlaams Belang vroeg mij de cijfers op (Marinower) en maakte ze bekend. Ik ben geneigd de Franse president te parafraseren: et alors, en dan?’
  Après nous la deluge!

  • Toch nog een vraag, mijnheer Marinower, hoe zit dat met die veel geprezen joods-christelijke cultuur, als die christelijke cultuur uw scholen niet in mag?

Reacties zijn gesloten.