Wanneer doen politici eindelijk dat wat hun kiezers van hen verwachten?

‘Werken met migratie’ – een enquête van een Franstalige journalist zet de politieke Belgische elites in haar blootje inzake migratiebeleid.

Rik Van Cauwelaert schreef in zijn wekelijkse column Paleis der Natie (De Tijd, 22/10/2022) opnieuw enkele lezenswaardige opmerkingen neer – dit keer over migratie en het (decennialange) gebrek aan beleid ter zake. Hij bespreekt hierin uitgebreid de resultaten van een enquête van de Franstalige journalist Alain Narinx. Ik kopieer enkele van de opmerkelijkste conclusies – maar het artikel moet iedereen eigenlijk eens in zijn totaliteit lezen, vooral dan onze links-liberale elites (genre Groen en Open VLd).

“Het oordeel over migratie is negatief, zowel in het zuiden als in het noorden van het land. Behalve bij Ecolo oordeelt bij alle partijen een uitgesproken meerderheid dat migranten meer kosten dan ze opbrengen. Maar zowel gesloten grenzen als open grenzen worden dan weer afgewezen. Bij de Vlaams Belang-aanhang houden voor- en tegenstanders van gesloten grenzen, elk met nagenoeg 30 procent, elkaar in evenwicht. De stelling dat door migratie de kwaliteit van het onderwijs erop achteruitgaat, wordt onderschreven door liefst 82 procent van de Défi-kiezers, gevolgd door het Vlaams Belang met 80 procent en N-VA met 79 procent. Op Groen na oordelen alle partijen dat de onderwijskwaliteit achteruitboerde. De N-VA en MR zitten daar op ongeveer dezelfde percentages” (…).

“Nog opvallend: de stelling dat ons land niet verantwoordelijk kan zijn voor de bescherming van mensen uit andere landen telt meer voorstanders dan tegenstanders, ook niet als die vluchten voor vervolging of oorlogsgeweld, en dat niet alleen bij het Vlaams Belang, maar ook bij de PTB en de PS (…)”.

“Bij zes partijen is een absolute meerderheid voor het strafbaar stellen van illegaal verblijf: de PTB, CD&V, Open VLD, MR, N-VA en Vlaams Belang. Maar op Ecolo na tellen de overige partijen ook meer voor- dan tegenstanders. Een meerderheid is ook tegen het recht op huisvestiging en levensonderhoud van illegale migranten (…)”.

“Voor ruim een derde van de ondervraagden is werken kennelijk de juiste weg naar een permanente verblijfsvergunning. Laat dat nu net de zwakke plek in het asielbeleid zijn: op dit moment gaat maar de helft van de migranten na veel jaren aan de slag. Er moet dus een wettelijk kader worden gecreëerd om versnelde inschakeling van migranten op de arbeidsmarkt te faciliteren.”

Nog maar zelden in zo weinig paragrafen het falen van een (zegt het van zichzelf) ontwikkeld Westers land inzake migratie uit de doeken weten doen. Wanneer trekt het beleid eindelijk haar conclusies? Wanneer trekken de traditionele politieke partijen (liberalen, christendemocraten en sociaaldemocraten) hun conclusies? Want hun kiezers zijn al een tijdje bezig zélf de conclusies te trekken, is mijn stille indruk.

Peter Logghe

Lees: https://www.tijd.be/dossiers/noord-zuid-verbinding/de-crisis-waarvoor-iedereen-de-ogen-sluit/10421508.html