Wanhoop op de Libanese menukaart

Ons contact in Libanon heeft ons volgend verslag doorgestuurd:

“Weer heeft een boot met Libanese gezinnen uit Tripoli na 20 dagen de Italiaanse kust bereikt.

Ik wil over onze situatie hier berichten en hoop dat velen onder u het lezen (en verder verspreiden). Ik heb hier de grootste moeilijkheden om überhaupt nog online te kunnen gaan, daar we slechts nog zeer beperkt over elektriciteit beschikken. Zonder enige regelmaat, af en toe, en we weten ook niet wanneer.

Diesel, om een generator in leven te houden, is slechts nog op de zwarte markt te verkrijgen aan onbetaalbare prijzen, die we ons niet kunnen veroorloven. We zijn al blij als we aan gasflessen kunnen geraken om te koken. En eveneens prijzen we ons gelukkig dat de winter voorlopig nog op zich laat wachten. God zij dank is het hier nog 25°C zodat we niet hoeven te verwarmen. We zouden echt niet weten hoe we dat zullen moeten oplossen.

Ook de prijzen voor levensmiddelen zijn astronomisch hoog gestegen – voor zover er nog iets te koop is… Als er brood is, dan staat er binnen enkele minuten een lange rij wachtenden – urenlang! Een zelfde scenario voor de enkele keer dat er benzine aangeboden wordt. Vele chauffeurs slapen nachtenlang in hun auto’s en wachten aan de tankstations.

Het sterftecijfer bij kleine kinderen is vervijfvoudigd!

Een voorbeeld: 1 kg kippenborst kostte voor de opgelegde internationale sancties: 17.000 à 18.000 Lib. Pond – vandaag meer dan 70.000 Lib. Pond. De oude koers was 1$ = 1500 Lib. Pond. Vandaag 1$ = 24.000 Lib. Pond. Niemand kan zich dat nog veroorloven!”

Nvdr: Omgerekend in euro: 1 Lib. Pond = 0.00059 euro = 41.37 euro per kilo kippenborst. Courante prijs bij ons: Albert Heyn 7.49 euro, Aldi 7.99 euro. En dit geeft slechts het beeld in absolute cijfers weer. Men moet daarbij ook rekening houden met het grote loonverschil tussen Libanon en westerse landen.

“De internationale sancties en vooral de Amerikaanse Caesar Act hebben gezorgd voor de ineenstorting van Libanon! Als de westerse waardeloze statengemeenschap niet eindelijk ophoudt andere landen te chanteren, zoals het hier in Libanon gebeurt, zal EUropa door een nooit eerder geziene vluchtelingengolf spreekwoordelijk overspoeld worden!

De Libanese regering deelde reeds mee dat in de loop van de laatste drie maanden meer dan 280.000 mensen het land verlaten hebben, illegale bootvluchtelingen niet meegerekend. De Libanese regering deelde ook mee dat de overheid dagelijks meer dan 6000 nieuwe reispassen uitreikt en/of hernieuwt, resp. verlengt.

De leefomstandigheden zijn zodanig verslechterd dat miljoenen hun werk verloren hebben, dat ziekenhuizen zich gedwongen zagen te sluiten omdat er geen medicijnen en elektriciteit is. Duizenden voedingszaken en winkels moesten sluiten; lege rekken en/of geen klanten meer omdat zij de hoge prijzen niet kunnen betalen. De grote buitenlandse handelsketens zoals het Franse Carrefour, het Amerikaanse Wal Mart of het Engelse Spinney’s… ja, daar is alles wat het hartje begeert, zelfs ondanks de sancties!

Westerse bedrijven worden natuurlijk niet getroffen door de sancties. Echter, om daar te kunnen kopen, dàt kunnen zich slechts de top 10.000 veroorloven en natuurlijk ook goed betaalde buitenlanders, meestal medewerkers van internationale NGO’s, met maandelijkse salarissen, beginnend vanaf 3000$. Terwijl hier een normale burger slechts max. 100 – 150$ verdient – voor zover de normale burger nog een job heeft.

De criminaliteit is zodanig oncontroleerbaar geëxplodeerd dat zelfs ik mijn wijk niet meer kan verlaten en dat ik ten laatste, vanaf het ondergaan van de zon, thuis blijf. Ik ben ten slotte al twee keer overvallen en kon mijzelf en mijn have en goed verdedigen, ook al moest ik daarbij enkele kwetsuren incasseren. De mensen zijn gewoon ten einde raad en weten niet meer waarvan ze nog in leven kunnen blijven.

Duizenden hebben hun woningen / huizen verloren en leven in hun auto’s – voor zover ze nog een bezitten – in steeds groeiende slums aan de rand van de stad. De mensen hier zijn voor deze catastrofale toestand NIET verantwoordelijk. Het zijn de restrictieve en criminele chantagesancties van de westerse waardeloze statengemeenschap die het land in het bankroet gedreven hebben en de mensen dwingen hun vaderland te verlaten.

Ook ik – zoals mijn vrienden en alle anderen – strijd elke dag om te overleven. We weten dikwijls niet hoe de volgende dag er zal uitzien. Mijn salaris voor het online-schrijven heeft zodanig aan waarde verloren dat het quasi onmogelijk is ervan te leven en mijn vrienden en ik voegen het beetje dat wij hebben bijeen om gezamenlijk onze inkopen te doen, te koken en eten. Het gaat gewoon niet anders en men schuift gewoon nog dichter bijeen, meestal bij kaarslicht, want vanaf 17 uur is het donker.

En zoals ons gaat het intussen miljoenen mensen hier in Libanon. En toch zal ik het land niet verlaten en verder, ondanks alle miserie en catastrofen, verder blijven berichten en proberen jullie verder met alle belangrijke informatie op de hoogte te houden.

Eén klein lichtpuntje: twee weken geleden heeft de “Security of Immigration” overheid mij uitgenodigd om mij na vier jaar een permanente verblijfsvergunning uit te reiken. Bijgevolg kan ik blijven zo lang ik wil. Was er ontzettend blij mee ook al is het zeer moeilijk geworden hier te leven.

Binnen vier maanden kan het hier gevaarlijk worden want op 27 maart worden de volgende verkiezingen gepland en nu al wordt er gesproken over een volgende oorlog. Ook mijn onderzoek en verkregen informatie wijzen in deze richting. Ambassades en consulaten van verschillende landen hebben al hun burgers verwittigd dat zij Libanon onmiddellijk dienen te verlaten. Het Libanese leger heeft bovendien aangekondigd dat zij buitenlanders met een helikopter naar Cyprus zullen vliegen. Dit heeft vanzelfsprekend een prijs: 300$!

De regering heeft immers geen geld om het leger nog te kunnen financieren. De regering heeft geen toegang tot de meer dan 800 miljard dollar op buitenlandse banken, die door de sancties daar geblokkeerd worden.

Als het tot een oorlog escaleert, iets wat niemand van ons wil, zal ik toch blijven en verder berichten. Brand een kaarsje voor ons dat het niet zo ver zal komen!!!”

Tripoli, 23.11.21

Tot zover het bericht, dat onze redactie onverkort vertaald heeft naar het Nederlands. We publiceren de naam van de auteur niet, vermits hij net weer op de sociale media mag publiceren en hij pas zijn permanente verblijfsvergunning mocht afhalen. Vandaar dat we niet de aandacht op zijn persoon willen vestigen. Om de haverklap wordt hij voor een bepaalde tijd naar de censuurgevangenis verbannen – vooral als het buurland & grote broer vernoemd wordt…

Het beeldmateriaal krijgt u er van ons bovenop: