Volgende stap: communisme?

De staatszenders zijn overal in hetzelfde poco bedje ziek. Het land b is geen uitzondering. Ook in Duitsland wordt de volgzame tv-kijker dag na dag gehersenspoeld opdat hij zich geen vragen meer stelt, opdat hij zich neerlegt, opdat hij het denkproces als een overbodige last van zich afschudt.

Gisteravond op ARD Panorama: een “stinkendrijke” met een privé vliegtuig wordt met de nodige verontwaardiging getoond… en vervolgens de conclusie eraan verbonden dat hoe meer CO2-uitstoot, hoe rijker de zondaar. Of omgekeerd. Kortom: rijkdom is schadelijk voor het milieu en verantwoordelijk voor de moord op onze planeet. Compleet met een preek. Andere meningen: nul. En zelfs als die er waren, zouden ze sowieso slechts even aan bod mogen komen om ze nadien deskundig de grond in te boren. Dat een kapitaalkrachtig iemand of organisatie meer middelen heeft om een eigen vliegtuig, boot, villa’s, eilanden, stoeterijen e.d. te bezitten geeft hem inderdaad meer mogelijkheden om CO2 uit te stoten, maar dit te misbruiken om te pleiten voor een quasi communistisch systeem heeft niets meer met neutrale berichtgeving te maken.

Op het idee dat de hele zgz. klimaatvriendelijke rimram zoals zonnecellen, warmtepompen, elektrische auto’s en moderne energiezuinige woningen voor menig gezin veel te duur zijn, dat slechts begoede of rijke mensen het zich kunnen permitteren “de planeet te redden”, dat is voor het journaille ondenkbaar. Feit is: hoe armer men is, des te groter is de kans dat men een oude auto en dito verwarming heeft, in een slecht geïsoleerde woning leeft. En omdat het journaille graag uitpakt met schokkende feiten die in hun gedachtengang passen wordt de rijke stinkerd-met-privé-vliegtuig vergeleken met de duizenden mensen die nog met oudere auto’s rijden, geen warmtepompen hebben en het zich niet kunnen permitteren zich een klimaatneutrale woning aan te schaffen. Die duizenden mensen die worden financieel gestraft voor hun criminele leefwijze. De rijke stinkerd kan een aflaat kopen door een gift – financieel aftrekbaar – te doen aan een goed milieudoel.

Echter de deelnemers aan internationale betweterssamenkomsten zoals het WEF, de Bilderberg-groep, de EU en andere sport- en cultuurconferenties waarbij de “elite” ons de les leest, maar zelf de balk-in-eigen-oog niet wil zien, die blijven sowieso buiten schot. Die dicteren ons hoe we ons moeten gedragen… in ons eigen belang. “U zal niets hebben en u zal gelukkig zijn”. ((her)lees vorige bijdragen onderaan)

Enkele voorbeelden van een perfide oplossing: elke Duitser zou in de toekomst een soort CO2-tegoedkaart met punten krijgen, zogezegd om tot “een bepaalde vorm van eerlijke verdeling” tussen arm en rijk te komen. En als men zijn “tegoed” niet helemaal opgebruikt heeft, dan zou hij het CO2-overschot, dat hij nog mag uitstoten, kunnen verkopen aan rijkere burgers zodat die hun tegoed kunnen overschrijden. De armere kan zich dan met de opbrengst eens een dure biefstuk van een vervuilende koe kopen…

1 gedachte op “Volgende stap: communisme?

  1. We weten allen wat we hebben aan de staatstelevisie ; nep informatie, deformatie en hersenspoelingen. Maar soms leidt een serie door die zelfde zenders uitgezonden een neveneffect te hebben en word de doos van pandora geopend. Mijns inziens gaat de reeks “Het Verhaal van Vlaanderen ” deze weg op.
    De uitzending de Slimste mens heeft Bart De Wever en de N-VA ten tonele gebracht. Een goede verteller als Tom Waes doet de zovele gedachten die in ons sluimeren wakker worden. De afbraak van de Linksen doet er nog een schepje boven op plus de aandacht in het buitenland over deze serie (Déclic); Internationaal word er aandacht aan besteed en ik denk dat heel wat mensen even een boek ter hand nemen en even checken. Men komt dan boeken tegen zoals de Frontbeweging van Daniel Vanacker en daarin de onbarmhartige uitbuiting van de Vlamingen in de eerste wereldoorlog leest, de on rechtvaardigheid tegen over gewone jongens. Als men in dat boek de namen De Rudder, Dewinne tegenkomt dan kan men alleen maar beseffen welk onrecht is aangedaan. Somtijds overstijgt een tv programma de bedoelingen en maakt het slapende honden wakker. Ik hoop dat het die weg op gaat.

Reacties zijn gesloten.