Vlaamse Regering pompt ruim 3 miljoen euro in “Verleumdungsagentur”

Cartoon muis verdrietig blootgesteld aan gratis kaas in een muizenval | Premium Vector

Joren Vermeersch, volgens eigen zeggen “Jurist, historicus, auteur, columnist De Standaard, eerste opvolger op de Kamerlijst voor N-VA West-Vlaanderen” plaatste gisteren dit opmerkelijk opiniestuk op facebook. Bruggeling Joren Vermeersch, “adviseur ideologie bij en voor de N-VA”, is blijkbaar niet helemaal gelukkig met de recente poco bocht van de Vlaamse Regering, onder de leiding van partijgenoot Jan Jambon:

De Tijd berichtte gisteren dat de Vlaamse regering 3.150.000 euro gaat pompen in het sturen van valse sollicitaties naar werkgevers, om zo discriminatie in aanwervingen in kaart te brengen.

Ik heb het daar als conservatief zeer moeilijk mee en ik ga u zeggen waarom: Ondernemers belasten met fake-sollicitaties is vooreerst onrespectvol. De tijd die zij verkwisten aan het beantwoorden daarvan gaat immers ten koste van hun bedrijf en hun gezin.

Maar het is bovenal onethisch, want dit komt neer op het bedotten van de burger. Ik vraag me dan ook af hoe wettelijk dit alles wel is. Extra zuur hierbij is de vaststelling dat veel ondernemers al jarenlang valse sollicitaties ontvangen als gevolg van ondoordacht overheidsbeleid. Ik heb het dan over sollicitaties afkomstig van langdurige werklozen die deze brieven en mails louter versturen omdat ze per maand een aantal sollicitaties moeten kunnen voorleggen aan hun sociaal assistent, willen ze hun werkloosheidsuitkering behouden, terwijl ze in werkelijkheid totaal niet van plan zijn die job te aanvaarden.

De hamvraag die we ons hierbij moeten stellen gaat evenwel verder dan het onethische aspect van de methodiek.

Meer fundamenteel moeten we ons durven afvragen of het wel opportuun is dat de overheid zich bemoeit met het aanwervingsbeleid van private ondernemingen. Ikzelf vind van niet. Een ondernemer moet in alle vrijheid en naar best vermogen zijn team aan medewerkers kunnen samenstellen. Tenslotte is hij het die hun loon betaalt én heeft hij als werkgever ook een sociale verantwoordelijkheid naar zijn andere werknemers toe. Zonder bloeiend bedrijf, geen brood op de plank voor hen en geen nieuwe vacatures voor anderen.

Binnen de politiek heerst er een grote angst om dat punt klaar en duidelijk te stellen, hoewel velen het stiekem denken. Dat komt omdat je zo al snel geframed wordt als iemand die “discriminatie goed praat”.

Ik durf het in deze blog wél aan, omdat dit raakt aan de verhouding tussen staat en burger. Als we iemand heel dringend terug in zijn kot moeten jagen dan is het wel de staat, die veel te invasief bezig is met het regelen en controleren van de burgers en daar jaar na jaar driester in wordt. Discriminatie op de arbeidsmarkt bestaat uiteraard en ja, het is onethisch. Maar de overheid zelf zal dat euvel niet kunnen oplossen. Dat moet vanuit de samenleving en de bedrijven zelf komen.

Ik geloof ook dat we op dat vlak spontaan op de goeie weg zijn. Laat dit onzalige project dus voor wat het is. Dank!”

Meer duiding over Joren Vermeersch:

“… Vanaf 1 augustus wordt Joren Vermeersch (38 j.) adviseur ideologie bij de N-VA. Van opleiding jurist en historicus werkte hij eerst bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en was hij parlementair medewerker van Jean-Marie Dedecker. In 2010 gaat hij aan de slag bij de N-VA-fractie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers… ”

Uit: https://affverzet.wordpress.com/2020/07/06/nieuwe-n-va-ideoloog-joren-vermeersch-mistrapt-zich-al/

3 gedachten over “Vlaamse Regering pompt ruim 3 miljoen euro in “Verleumdungsagentur”

 1. CAPTchà ! Ik zàl maar braaf & volgens de oude mathematica een NIET robot antwoord geven anders geraakt Ben uit zijn normale doen PLOTS heeft de VZW Quick &Co tevéél poen Een paar miljoentjes hier een peaar miljoentjes om alles te digitaliseren een paar miljoentjes dààr en nog een dik miljoentje om aan ‘HR schriftvervalsingen’ te doen

 2. 200 miljoen voor de jupiler voetbal
  Mensen, er IS wéér VééL geld én het kan plots niet op
  Laten we ook nog wat digitaliseren zei Hilde tegen dé Quick
  Zong kabouter plop en hij deed er zelfs nog een dansje bovenop
  Hij zong ook nog wat over gesubsidieerde VZW s boven aan de top
  en den Ben van t onderweyts stond drie maal op z n kop

 3. De wet zegt dat discriminatie een misdrijf is en aanzetten tot een misdrijf is strafbaar. De regering zet hiermee dus aan tot een misdrijf.

Reacties zijn gesloten.