Verenigde Europese Vrijmetselaars zijn het eens…

… Europa moet overspoeld worden!

Het standpunt van de vrijmetselarij bleef eerder op de achtergrond.
28 obediënties hebben echter in september een officiële verklaring getekend en bieden ermee een verhelderend zicht op hun visie en wensen over de grenzeloze en oncontroleerbare immigratie.  Een fenomeen dat de groeiende kloof tussen de elites en het volk zichtbaar maakt.

Ctrl + voor vergroting

De ondertekenaars vragen de Europese regeringen niet alleen de binnenkomende immigranten te ontvangen maar er bovendien meer en meer toe te laten in de toekomst.  De vrijmetselaarsloges tonen een indrukwekkende eensgezindheid  van Turkije tot Portugal, van Italië tot Ierland en Polen, met de politieke lijn van de EU en de gehoorzame  lidstaten, een zelden getoonde éénklank van toekomstplannen met als doel nationalisme, identiteit, volk en natiegevoel te ondermijnen.
De loges rechtvaardigen hun eis voor onbeperkte immigratie met de strijd tegen “nationaal egoïsme” en de voorrang voor het niet nader bepaalde “algemeen belang”, die een “vernieuwende welkompolitiek” eist.

De loges geven niet alleen kennis van hun nobele intenties, maar tegelijkertijd een waarschuwing.  Mochten de regeringen hun grenzen niet open (blijven) stellen en bijgevolg niet tegemoet komen aan de “voorstellen” van de vrijmetselarij, dan zouden er “verdeeldheid en conflicten” vergezeld van een “opleving van het nationalisme” (une nouvelle exacerbation des nationalismes)  in Europa het gevolg kunnen zijn.

Ze beroepen zich niet op de joodse-christelijke wortels van Europa, maar wel op – vanzelfsprekend – “mensenrechten”, waarop de EU-waarden van “solidariteit en broederlijkheid” stoelen.   De verenigde Europese vrijmetselaars vernoemen niet hoe de belangen van de “vluchtelingen” en deze van de Europese bevolking moeten samengaan.

De vrijmetselarij eist  “Immigration ueber alles”, een conditio sine qua non, die geen tegenspraak duldt.

Gadlu.info  –  La Maçonne  –  Hiram.be  –  en andere

Lijst vrijmetselaars in België (laatste bewerking 1.11.2015)

10 gedachten over “Verenigde Europese Vrijmetselaars zijn het eens…

 1. ‘Grand Orient’: de naam zegt alles. Wedden dat ook Fransiscus, de Antichrist, lid is?

 2. Zoals te lezen is in “Mein Kampf” had Adolf Hitler nu negentig jaar geleden reeds de macht van deze obscure groeperingen onderkend en er, na democratisch aan de macht gekomen te zijn, reeds maatregelen tegen getroffen.
  Het is hem, Duitsland en Europa, zwaar te staan gekomen…. namelijk een wereldoorlog als repliek, en wat nu gaande is, is daar slechts het eindoffensief van. Klaarblijkelijk zal de loge er ditmaal in slagen, tenzij…..

 3. De “loge” heeft dus niet alleen gesproken maar vooral “bevolen”.. en haar wil is wet.
  Onderhuids worden er ook al de klassieke bedreigingen geuit, verdraagzaam als de “broeders” zijn.
  T.a.v. Frans :
  Het Vaticaan is reeds de facto onder controle van de “broeders” :
  http://truthseeker2473.blogspot.be/2010/10/grand-lodge-ekklesia-vatican-citys-four_08.html
  Dit bruggetje geeft al een klein gedacht van wat er zich daar zo af speelt in Rome!!
  Een contact in Rome heeft alleen zwijgzaam gezucht toen zijn mening hierover werd gevraagd. Een stilte die “oorverdovend” was!!
  Met deze publicatie over de rol van de “broeders” wordt nogmaals de aandacht getrokken op het gevaar dat dit mafieus systeem uitmaakt voor onze beschaving.
  Een gevaar dat schromelijk wordt onderschat.
  De “broeders” maken nu gebruik van dezelfde duivelse slogans zoals “mensenrechten, verdraagzaamheid, solidariteit …enz.”, als 2 eeuwen geleden toen ze hier binnenvielen in naam de van “vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid”.
  Maak U voor de rest geen illusies, geen enkele loge man of vrouw zal een “vluchteling” binnenpakken of zelfs maar ten laste nemen.
  De “poorten van de tempels” zullen ook hermetisch gesloten blijven, of wat had U gedacht.
  Het is immers aan de “profane wereld ” om op te draaien voor deze invasies.
  T.a.v. Eddy : zonder “mirakel” is het gedaan.
  Ik ben immers geen pessimist, maar een realist. We zitten nu met de gevolgen van een jarenlange ondermijning(sinds mei 68) waardoor de maatschappij volledig verzwakt is. Bovendien heeft men het “paard van Troje” binnengehaald, dat via de “diversiteit”(sic) nu ook al volop doorgedrongen is in het ganse staatsbestel.
  Op alle sleutelposities zitten “broeders” en “kameraden” om te saboteren.
  Ik vrees dan ook voor het ergste als de boel ontploft. Via deze invasies heeft men ook duizenden “Syriëstrijders”(sic) binnengehaald, die ervaring hebben opgedaan..en als speerpunten zullen fungeren van al de rest dat hier al is, maar wacht op “elementen met een voorbeeldfunctie”(sic!!).
  We staan niet alleen met lege handen, maar het “mafieus systeem” staat bovendien klaar om het verzet de dolk in de rug te steken. (zie Le Camp des Saints van Raspail).
  En vergeet vooral niet :” de loge moordt…..!!!”

 4. Soms is de wereld je niet duidelijk, alhoewel.
  Uit de besprekingen van het boek ‘Waarover men niet spreekt’ van Wim Van Rooy komt zijn ideologie duidelijk naar voren. Een socialistisch partij verleden wat op zich niet erg is er zijn er nog die pas later hun vergissing inzagen, althans bij het loopvolk, maar nergens bespeur ik een vonk Vlaams-Nationalisme. Uiteraard is de invasie van de islam een politiek punt waar verzet tegen geboden is, maar een vleugje Vlaams gevoel zou ik toch graag waarnemen.
  Hij heeft 15 jaar beroepsonderwijs gegeven aan moslims, was schooldirecteur van de Yavne en B’nath Jeruzalem school in Antwerpen en logebroeder. ‘Ik heb tientallen bouwstukken (logetaal voor lezingen) voor logebroeders gegeven. Ik mag niet uit de biecht klappen maar er is even sprake geweest om me buiten te gooien. Dat is niet gebeurd. Ik mag blijven zeggen wat ik wil’. Moeten we hieruit besluiten dat Wim nog nuttig kan zijn voor zijn broeders? En is het mij toegestaan hierbij wat wantrouwig te zijn?
  Verder is zijn inspirerende factor en voorbeeld, Julien Benda, een Frans-Joodse filosoof die niet wou dat de ogen gesloten werden voor het VULGAIRE nationalisme en in 1930 communist werd.

  Verder las ik wat over zijn zoon. Geert Wilders lijkt minder vergevingsgezind te zijn dan Wim zijn loge. Want toen Sam Van Rooy op zijn Facebook de vrouwen die een boerka dragen ‘Tuig’ had genoemd kon hij vertrekken. Wat op zich raar is omdat ik al veel ergere bewoordingen uit die hoek heb gehoord. Na een lange zoektocht naar werk in Vlaanderen is Sam uiteindelijk bij het VB terecht gekomen. En in alle eerlijkheid daar hou ik even mijn hart vast. Veel Vlaams reflex heb ik bij Sam nog niet gehoord. Wel de moslim en de nazi problematiek die kunstmatig in leven wordt gehouden omdat wij het gevaar van de islam toch maar zouden onderkennen. Wat mij betreft zou Sam net zo goed over de Jakobijnse problematiek kunnen spreken die net als die van de nazi’s tot het verleden behoort.
  Maar waarom ik mijn hart vast hou? Ik herinner mij Johan Demol, Bart De Bie en Jürgen Verstrepen. Alle drie even ver van het Vlaams Nationalisme verwijdert als van de Noordpool en niettegenstaande met luide trom binnen gehaald.
  Ik hoop mij te vergissen maar blijf waakhond.

  • @Anna, ge vergeet er nog een paar: M.R.Morel, Sevenhans enz.
   En als logebroeders een vlaamse partij infiltreren, is het hek van de dam. Kijk maar naar de NBA…
   Wel eigenaardig dat een aantal van die dubieuze figuren binnengehaald werden of gepromoot door FDW en GA.

  • Anna, heel juist wat u schreef: ” En in alle eerlijkheid daar hou ik even mijn hart vast. Veel Vlaams reflex heb ik bij Sam nog niet gehoord…”
   Terloops, deze week kreeg ik de herfsteditie van de ‘Antwerpse Volksgazet’ in de bus.
   Behalve op de laatste halve bladzijde, waar voorzitter Tom Van Grieken aan het woord komt, heb ik nergens veel Vlaams reflex kunnen lezen… of, anders gezegd, er was nergens ‘n Vlaams reflex op de overige 7 1/2 bladzijden te bespeuren.

 5. ‘De joods-christelijke wortels van Europa’

  Tot de laatste decennia heeft de katholieke wereld zich nooit beroemd op deze wortels, gewoon omdat de bijbel (Oud Testament) door tal van bewegingen werd afgewezen op grond van haar Wet en de gruwelijke gebeurtenissen in dat boek. Hieruit is het katholieke anti-judaïsme voortgekomen wat niets te maken had met de joden als persoon maar met hun leer. Het Oude Testament is nooit een ambtsleer van de Kerk geweest. Zelfs vandaag nog niet.

  • Anna,
   Joods Christelijke wortels ????
   “In de 9de – 10de eeuw heeft men in de katholieke Kerk wanneer het Romeinse recht opnieuw werd ontdekt, een wijs standpunt gehuldigd. Men zei “Ecclesia vivit lege romana”. Dit wil zeggen de Kerk leeft volgens de Romeinse wet. In feite moet het zijn “volgens het Romeinse recht”. De wet van Mozes met alle praktische regels uit de bijbel werden achterwege gelaten en men paste zich in de cultuur van het Romeinse Rijk ”
   Bron : Het geloof van de Islam van Urbain Vermeulen in “Politieke Correctheid” pagina 44.
   Door deze gelukkige keuze werd ons veel ellende bespaart.
   Zeker bij de mannen, met een pijnlijke, vernederende en traumatiserende besnijdenis!!
   Bovendien zijn er veel meer overeenkomsten tussen het Jodendom en de Islam.(dan tussen het Christendom en het Jodendom)
   http://aanirfan.blogspot.be/2014/08/muhammad-was-jewish.html
   Ook in het hedendaagse recht zijn er nog tal van sporen van het Romeinse recht.
   Wat de loge betreft :
   Een vos verlies wel zijn haren, maar niet zijn streken!!!
   Ik stel mij dan ook vragen over wie er allemaal werd binnen gepakt bij het VB. Weet men nu echt niet wat er zich allemaal afspeelt achter de schermen!!! (in het heden en het verleden!!).
   MR.M. was de Mati Hari van de loge, die onnoemelijk veel schade heeft aangericht en in feite het begin was van het einde.
   Ik heb toen de door Eddy geciteerde personen verwittigd. Ik had immers een tip uit een zeer bevoegde bron!!!!! Zonder gevolg echter !!
   Het belangrijkste is echter niet het al of niet hebben van een Vlaamse reflex, maar wel de verborgen agenda die ze moeten uitvoeren. De “mollen” zijn het gevaar. Men zou dan ook beter “kieskeuriger” zijn bij het binnen pakken van “medewerkers”, dan bij het vormen van een rechtse fractie in het EUSSR parlement.(In plaats van daar dan zijn ziel te verkopen aan de duivel zoals Faust, waardoor men nadien moet zwijgen!!).
   Anna,
   Uw wantrouwen is meer dan gerechtvaardigd, en het VB zal het opnieuw tot zijn schade en schande moeten ondervinden.
   Voor de rest vormt de strijd tegen de belgische en EUSSR bezetter en voor de onafhankelijk één geheel, met daarbij de strijd tegen de door de bezetters ingezette wapens.( met o.a. de invasies en de islam). Er zijn er echter ook andere, en ik verwijs naar de drugs!!!
   Het is dus niet of….of, maar en..en…!!
   Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
   Het feit dat Wim Van Rooy deze bezettingen, die de oorzaak is van alle kwaad, achterwege laat, is klaar en duidelijk.
   Het gaat hier opnieuw om een “valse profeet”.

 6. niemand spreekt er over en alles word toegedekt en zijn overal in geinfiltreerd, ook door joden over partijgrenzen heen .kijk Eerdkens ps, Erdman ex voorzitter spa, decerk (dekrol)pvv, siegfried bracke nva: dat zijn er, dat ik weet want in feite wordt alles in het grootste geheim bedisseld Er zou een wet moeten komen dat ze bekend worden maar dat zal nooit gebeuren: ze zijn te machtig

Reacties zijn gesloten.