Tsjechisch resultaatsverbintenis voor permanente verblijfsvergunning

Ministerie van Onderwijs strijdt tegen het bedrog bij taalexamens voor ‘buitenlanders’

Wie als ‘buitenlander’ een permanente verblijfsvergunning in Tsjechië wil krijgen moet deelnemen aan een taalexamen.  De overheid wil in de toekomst beter controleren of er bij de examens niet gesjoemeld wordt.   Het onderwijsministerie heeft daarvoor enkele voorstellen geformuleerd die intussen door de regering goedgekeurd werden.

Zo zullen privé scholen, die in het verleden reeds meerdere malen door hun gesjoemel – gemanipuleerde examenresultaten – opvielen, geen taalexamens meer mogen organiseren.    Ze zouden zich laten omkopen hebben om kandidaten te laten slagen voor het examen.  Bovendien kwam niet altijd de cursist zelf opdagen op het examen maar wel een plaatsvervanger met een betere taalkennis.

De door het ministerie besloten maatregelen betreffen zes scholen bij dewelke  van begin november 2014 tot einde april 2015  in totaal 629 kandidaten succesvol examens afgelegd hebben.  In totaal legden tijdens deze periode 2.655 buitenlanders de taalexamens af.  Sinds het systeem in januari 2008 ingevoerd werd slaagden meer dan 55.000 kandidaten de taalexamens.  Het aantal kandidaten slinkt van jaar tot jaar.

Niet EU-burgers moeten voor een een permanente verblijfsvergunning hun taalkennis op niveau A1 van het Europese referentiekader kunnen bewijzen.  Dit is het laagste van de 6 niveaus en betekent dat de kandidaat alledaagse uitdrukkingen en heel eenvoudige zinnen kan verstaan en toepassen.  Het ministerie van binnenlandse zaken wil de eisen vanaf 2018 naar niveau A2 doen stijgen.  Het ministerie van onderwijs vindt deze plannen ‘riskant’.  Nu slaagt ca. 70% in het examen; bij een hoger gewenst niveau zouden meer kandidaten de permanente verblijfsvergunning aan hun neus zien voorbij gaan.

En in Vlaanderen, vraagt u zich af.  Hoe is het hier?  Inburgeringscursussen, taalcursussen, deradicaliseringscursussen, flirtcursussen, tafelmanierencursussen… bij de vleet.  Echter zonder resultaatsverbintenis. De EU waakt en Vlaanderen buigt.  Lees meer…

Prager Zeitung

1 gedachte op “Tsjechisch resultaatsverbintenis voor permanente verblijfsvergunning

Reacties zijn gesloten.