Taxshift voor dummies

Nieuwe belasting op elektriciteit: schande!

Zoals u allicht vernomen hebt, voerde de Vlaamse regering een nieuwe belastingverhoging in die de stroomgebruikers zullen moeten betalen om de schulden ten gevolge van een uit de hand gelopen subsidiëring van groene energie weg te werken. De nieuwe belasting bedraagt voor een gemiddeld gezin met een verbruik van 3.500 kWh en één afnamepunt van elektriciteit 100 euro per jaar. Deze belastingverhoging – die vanaf 1 maart 2016 wordt aangerekend – zal u op uw elektriciteitsfactuur terugvinden als ‘heffing bijdrage Energiefonds’.

Belastingregering

Een nieuwe taks, de zesde opeenvolgende stijging van de elektriciteitsfactuur betekent. Twee maal werden de distributienettarieven verhoogd, de vennootschapsbelasting van de energie-intercommunales wordt nu doorgerekend aan de consument, de federale regering verhoogde de BTW op elektriciteit van 6 naar 21%, de gratis stroom werd afgeschaft en daar komt nu dus deze nieuwe heffing bij. Resultaat van dit alles voor een gemiddeld gezin: een stijging van de energiefactuur met ongeveer 400 euro per jaar. Ondertussen bestaat al 80% van de energiefactuur uit kosten en taksen.

Stefaan Sintobin (VB) in het Vlaams Parlement: “De werkende Vlaming, om wie het allemaal te doen was voor de verkiezingen, is opnieuw de pineut. Terwijl onze Vlaamse gezinnen nu al het slachtoffer zijn van allerlei verkapte belastingverhogingen, pleegt u met deze heffing nogmaals een aanslag op het modale inkomen in Vlaanderen.”  Ook alleenstaanden of gezinnen met maar één inkomen, die moeten ook 100 euro betalen en voor hen zal de nieuwe heffing extra hard zal aankomen.  “Deze Vlaamse Regering is net zoals de federale regering een platte, ordinaire belastingregering.” Hij had in het bijzonder ook nog een boodschap voor minister van Financiën Turtelboom (Open VLD): “Voor u, als liberaal, mevrouw de minister, moet het wel bijzonder pijnlijk zijn dat voor eeuwig en altijd uw naam verbonden blijft aan een belasting. De ‘Turteltaks’ zal de geschiedenis ingaan als uw bijdrage aan deze Vlaamse Regering.

De nieuwe belasting moet volgens de Vlaamse regering dienen om de schuldenput van 9,2 miljard euro aan groenestroom-certificaten (2 miljard schulden uit het verleden en 7,2 miljard aan nog uit te betalen groenestroomcertificaten tot 2028) weg te werken. Uit de gegevens die de Vlaamse regering begin 2015 verstrekte op vraag van partijvoorzitter Tom Van Grieken blijkt overduidelijk hoe de Vlaamse gezinnen de factuur betalen van de megawinsten die sommigen via groenestroom-certificaten realiseerden en nog steeds realiseren. Sinds de invoering van het subsidiesysteem voor groene stroom zijn er 2.238 producenten van groene stroom die elk meer dan 100.000 euro subsidie ontvingen, samen goed voor een totaal subsidiebedrag van 1,4 miljard euro.

Sommige bedrijven maakten van zonnepanelen de meest rendabele investering in jaren en strijken via gigantische zonnepaneelparken elk jaar meer dan 10 miljoen euro op. Reeds in 2010 waarschuwde Vlaams Belang-parlementslid Jan Penris voor de gevolgen van het al te gulle subsidiebeleid: “Het zijn bedrijven die met dergelijke projecten niet alleen hun imago oppoetsen, maar ook nog eens extra winsten genereren. Het is de man in de straat die op het einde van de rit de rekening van dit verhaal zal moeten betalen.

Alle partijen zijn collectief schuldig aan het ontsporen van het systeem van de groenestroom-certificaten en dus ook aan deze nieuwe belasting. N-VA bijvoorbeeld protesteerde in 2010 tegen het ‘versneld afbouwen’ van het subsidiesysteem en maakte sinds 2004 deel uit van de Vlaamse regering. Alle beslissingen ter zake heeft N-VA dus mee goedgekeurd. Open VLD is ook medeplichtig. Het systeem werd in 2002 niet alleen ingevoerd door een regering onder leiding van Patrick Dewael, maar Open VLD ging in 2010 zelfs in het verzet tegen een mogelijke vermindering van de steun die de partij omschreef als een “hold-up op de sector van de zonnepanelen”. CD&V gaat evenmin vrijuit: sinds de invoering van het subsidiesysteem bekleedden twee CD&V’ers de post van minister van Energie. In die periode (tot 2009) werden de subsidiebedragen nog verhoogd. De vorige energieminister Freya Van den Bossche en haar partij SP.a zijn natuurlijk ook schuldig omdat ze te lang getalmd hebben met het afbouwen van het systeem.

De regering beweert intussen bij hoog en bij laag dat er geen alternatieven zijn voor de huidige belastingverhoging. Volgens het Vlaams Belang zijn die er echter wel. Het mag geen vanzelfsprekendheid zijn dat bedrijven met grote zonnepaneelparken die megawinsten maakten volledig buiten schot blijven, terwijl de brave burger de rekening betaalt. Bovendien kennen de distributienetbeheerders – intercommunales waarin politici het voor het zeggen hebben – nog steeds winstuitkeringen toe aan hun aandeelhouders, de gemeenten. Tot slot dient ook opgemerkt te worden dat onze regeringen blijkbaar wel bereid zijn 900 miljoen euro te besteden aan de opvang van buitenlandse gelukzoekers in ons land, maar niet aan het dempen van de schuldenputten veroorzaakt door een beroerd subsidiëringsbeleid.

Uw elektriciteitsfactuur wordt als volgt verhoogd:

– distributienettarieven       + €   46
– vennootschapsbelasting + €   11
– BTW 21%                       + € 110
– afschaffing gratis stroom+ €   90
– distributienettarieven       + €   35
– energieheffing (Turtel)     + € 100
– totaal                               + € 392
Wie elektrisch verwarmt mag zich aan een spectaculaire verhoging verwachten.

“De regering beslist opnieuw om bedrijven te ontzien en legt het leeuwendeel van de kosten bij de gezinnen. Een gezin zal in verhouding meer dan 50 keer meer betalen dan een groot bedrijf. Dit wordt niet onderbouwd.” (Trends)

 

1 gedachte op “Taxshift voor dummies

  1. Er is toch licht in de duisternis. Mijn buurman vertelde mij dat de belastingen ermee gaan stoppen, hij kreeg een laatste aanmaning.

Reacties zijn gesloten.