28 gedachten over “Taaldynamiek: ‘de’ of ‘het’ …

 1. Ik herken hier de eigenwijsheid van kinderen met migratie-achtergrond, die niets willen aannemen van leerkrachten of van blanke klasgenootjes, zijzelf weten het altijd beter en daar blijven ze bij. Volgens mij om hun gebrekkig taalgebruik te camoufleren en tot norm te verheffen. Wij hebben hen gekoesterd en verwend, waardoor ze zich machtig voelen, zelfs over onze Nederlandse taal willen ze de baas spelen. Laat hen onze taal niet verkrachten!

 2. De Nederlander is ook niet onschuldig. Ze schijnen een natuurlijk aanvoelen voor een mannelijk of vrouwelijk woord te missen. Dikwijls gelezen dat ze een kat of een koe bestempelen met hij.
  Als Antwerpse kan ik hen een goede raad geven : zeg het in het Antwerps bv
  den neus, den schoenmaker, den bakker, den man, den maan. Als het klinkt weet je dat het mannelijk is. Klinkt het niet zoals bv den kat, den vrouw, den koe, den zon dan is het vrouwelijk. Al het overige is onzijdig.

   • Dat is gewoon Antwerps dialect, terwijl men perfect weet hoe het wel moet.

   • Hola, niet teveel afgeven op het Antwerps.
    Indien Antwerpen, gedurende de 80-jarige Oorlog, niet zou zijn ingenomen door Alexander Farnese, zou het Antwerps – heel waarschijnlijk – nu het A(B)N zijn – beter gezegd het A(B)A zijn. Antwerpen was toen de machtigste stad van de Nederlanden en in Amsterdam en Rotterdam had het zelfs een zekere allure om Antwerps te spreken. Zelfs nu proberen Nederlanders dikwijls – en trouwens vruchteloos – wat simpele zinnetjes Antwerps te frazelen.
    Bovendien wil ik erop wijzen dat geen enkele taal zo klankrijk is als het Antwerps. Om een klein voorbeeld te geven: in Antwerpen heeft men de Twaalfmaandenstraat, dus in het AN simpel drie maal een dubbele A. In het Antwerps wordt dit Twelfmeundestroat.

    • Groot gelijk Wes, ‘breng mij nen Hollander dat ‘m mijn vingers aflikt’ Bredero.

   • Een Antwerpenaar zegt dat gewoon rap : ‘k gon nor ‘t stad, ‘i gon nor ‘t scheld, waardoor die de in de gesproken taal als een t ging klinken. Omdat sommigen dit ook begonnen te schrijven lijkt het alsof we het niet zouden weten.

 3. Nog een geluk dat die moslims thuis niet links rijden of ze deden het hier ook.

  • In het grootste moslimland, Indonesië, wordt er links gereden, hoor. Evenals bijvoorbeeld in Pakistan, Kenya, enz…

   • Nu begrijp ik waarom die Paki’s allemaal naar de UK willen, en waarom Indonesie gewoon niet mee doet aan de invasie.

 4. Naar het schijnt ZOU… eeuwen eerder dan de 80jarige oorlog, in de “vroege Middeleeuwen” het “Brugs” de handelstaal geweest zijn in héél West-Europa.
  Dan hadden wij, Westvlamingen niet de oren gefolterd geweest met de “i” dat de Antwerpenaars verbasterdéren tot “ie”.
  Maar… INDIEN Fikken de hoofdprijs van “Euromillions” HAD GEWONNEN (met de lààtste trekking)… dan was hij een véél gelukkiger man GEWEEST dan heden.
  Er zijn zovéél dingen in de wereld dat ( maar… de verkleinwoorden dan wél steeds “het”: HET mannetje, Het vrouwtje, en natuurlijk dan ook HET bosje.
  Helaas wordt tegenwoordig eveneens het gebruik van “die” vaak verward met “dat”… zoals b.v. het huis die in het groen geschilderd is … terwijl het moet zijn: het huis DAT. (enz)
  MAARrrrr dàt is wél de taak van de leerkrachten om dààr streng op na-te-zien in de éérste jaren van het lager onderwijs
  (op voorwaarde dat ZIJ-zèlf het verschil weten) 🙁

  • ‘Naar het schijnt zou Brugs de handelstaal geweest zij in heel west-europa.’

   Dit was niet naar het schijnt, van Duinkerke to Königsberg was het Vlaams de Hansataal bij uitstek. En heel die kuststreek verstond elkaar. Je had Artevelde maar moeten volgen, dan hadden we nog tot Königsberg één taal gesproken. Maar ja, die altijd ruziemakenende Vlamingen, kunnen zelfs niet verdragen dat de Antwerpse brabander de i als ie uitspreekt. Hoewel ik als brabantse niet begrijp wat mijn Vlaamse broeder daarmee bedoelt.

 5. Hee… een héél stuk tekst verdwenen sedert mijn onderbreking door “visite”.. sorry, maar éérst dineren alvoor aan-te-vullen

 6. Hervatting bij: Er zijn zoveel dingen in de wereld “vatbaar voor verandering” maar wij mogen ons gelukkig prijzen omwille van het taalrijke Nederlands waarin men onderscheid maakt naargelang het woord (via “woordontleding”)
  De tijd waarin men nog sprak van “deN man” (mannelijk enkelvoud),; de moeder (vrouwelijk enkelvoud); het bos (onzijdig enkelvoud)heeft Fikken nog meegemaakt in z’n snotjongestijd, en ongetwijfeld zijn er nog eveneens Golfbrekersfans die dààr ook hun hoofd moesten op breken.
  {En hier sluit het oude betoog terug aan} : maar de verkleinwoorden… enz, enz;
  Nogmaals sorry voor het leesongemak.

  • Gelukkig dus dat we de Spanjaarden en de Inquistie hier hebben gehad om onze taal te redden.

   • ‘gelukkig dat we de Spanjaarden en de (Spaanse) inquisitie hier hebben gehad om onze taal te redden’
    Kan jij me dat even uitleggen?

  • ‘Wij mogen ons gelukkig prijzen voor ons taalrijk Nederlands’
   Het Nederlands heeft het dikste woordenboek ter wereld!

   Voor het overige ‘den’ schrijven wij niet meer, maar in onze spreektaal gebruiken we het nog steeds : we gaan naar den bakker, den boer, den boerentoren enz..
   Willy Lustenhouwer legde ooit eens uit dat men in het Brugse nog 8 naamvallen gebruikt in de spreektaal. Hij gaf daar ook voorbeelden van.
   Voor het overige gebruiken we nog steeds de genitief: des avonds of ‘s avonds, wiens kind is dat, diens vrouw enz.

Reacties zijn gesloten.