Syrië: politiek-geostrategische en militaire terugblik

… omdat de waarheid haar rechten heeft.

Onze redactie bericht regelmatig over de situatie in Syrië. Opdat u niet zou vergeten hoe het allemaal begon, hoe het escaleerde, wie er aan de touwtjes trok, de komedie er gespeeld werd… lees dit uitgeschreven gesprek met Jochen Scholz.

Voormalig officier bij de Duitse Bundeswehr, Oberstleutnant a.d. Jochen Scholz, tevens voormalig beleidsmedewerker in het Duitse defensieministerie, geldt als een gerespecteerd man met een gefundeerde mening over wat er zich op het geopolitieke niveau afspeelt. In onderstaand videogesprek geeft hij weer wat de oorzaak is van de oorlog in Syrië. Het gesprek werd opgenomen tijdens het congres “Brandherd Syrien” nabij Kassel. We herinneren ons een citaat van Jochen Scholz over de schandalige chantage die de VSA uitoefenen op “bondgenoot” Duitsland omwille van de gaspijplijn Nord Stream 2, een citaat dat even zeer op de situatie in Syrië van toepassing is:

“Wat hier op het spel staat is niets anders dan dat de rechtsorde, bepaald in het VN-Handvest (26.6.1945) steeds meer vervangen wordt door het “Faustrecht” (het recht van de sterkste), een ontwikkeling, die sinds het einde der Sovjetunie in vaart toegenomen is.”

Het begint met het beruchte bekendmaking van Wesley Clark dat de Amerikanen binnen een periode van 5 jaar 7 landen willen aanvallen – onze redactie heeft er bij passende gelegenheden aan herinnerd – en de vraag van de reporter of dit geloofwaardig was. (Nvdr: Geloofwaardig? Oordeel zelf! Bekijk de video!)

Scholz bevestigt: Ja, natuurlijk, een voormalige 4**** generaal, Wesley Clark, voormalig commandoleider der NAVO in Europa, heeft dit geheel open voor iedereen in een TV-uitzending van meer dan een uur bekend gemaakt wat hij vernomen had tijdens een samenkomst met oude kameraden van het Pentagon. Die hebben hem medegedeeld wat de Bush-regering van plan was.

Concreet: dat men in de eerstkomende vijf jaar zeven landen in Noord-Afrika en het M.O. zodanig zou destabiliseren dat er een “regime change”, een regeringswissel, zou uitgelokt worden. Wat we vandaag in Syrië zien is een gevolg van die beslissing.

Op de vraag van de reporter waarom men deze politiek voert, antwoordt hij: Vanuit het standpunt der VSA gezien is dat zij na 1945 de absolute dominante macht waren. Ze waren na 1945 de sterkste economische macht, de sterkste technologische macht, de grootste industriestaat van de wereld, de grootste schuldeiser ter wereld. Vandaag zijn de VSA de grootste schuldenaar ter wereld. De dollar is nog steeds het anker van hun macht. Die wordt echter steeds meer in vraag gesteld omdat de internationale handel ook in vraag gesteld wordt. Men heeft immers ingezien dat dit een machtsinstrument is voor de VSA en dat men dit op termijn niet langer op deze manier kan tolereren. Door hun eigen schuld – men kan dat hier nu niet in detail uitleggen… trefwoord: oorlog en andere zaken – wordt hun munt in vraag gesteld werd; trouwens reeds in de ’70er jaren wegens het ontkoppelen van de gouddollar en de wereld zich afvroeg waarom ze nog in de dollar zouden beleggen als niets meer achter staat… Toen kwam men op het slimme idee de olieprijs, of eerder de oliehandel, aan de dollar te binden zodat ieder die olie wou kopen gedwongen werd zich dollars aan te schaffen. Men heeft dan tegelijkertijd Saoedi-Arabië ertoe aangezet haar dollarreserves of -opbrengsten in Amerikaanse leningen (schuldpapieren) te beleggen en deze kringloop houdt Amerika recht.

Tegelijkertijd heeft deze politiek ook betekend dat Paul Volcker (toenmalige baas Federal Reserve) – om de dollar verder aantrekkelijk te houden – op het einde van de ’70er jaren de basisrente in de VSA in een heel korte tijdspanne met 300% liet stijgen op ca. 20% van de Federal Reserve, wat ertoe leidde dat veel kapitaal naar Amerika stroomde. Amerikaanse ondernemingen konden echter hierdoor niet meer op lange termijn investeren. Bij deze rente konden ze geen leningen afsluiten. Om die reden zijn ze vertrokken; eerst naar Mexico en daarna naar Azië. Dat heeft dan o.a. tot de ontplooiing van China geleid, samen met de verandering van de Chinese politiek onder Deng en de economische politiek zodat men nu (nog) kan stellen dat China produceert voor de Amerikaanse markt, de Amerikanen kopen de producten, betalen in dollar, de in China producerende bedrijven geven de inkomende dollars aan de Chinese Centrale Bank en de Chinese Centrale Bank belegt deze dollars – voor een groot gedeelte – in Amerikaanse leningen (schuldpapieren).

Dat begint nu te wankelen. De Chinezen verminderen hun dollarverbinding. Ze konden natuurlijk niet plotseling alles verkopen omdat dan de dollar zodanig zou verzwakt worden dat hun reserves in het gedrang komen; het is een ingewikkeld proces.

De reporter komt op de situatie in Syrië terug, vergelijkt met de Balkan, en wil suggereren dat de Russische tussenkomst de etnische spanningen nog heeft doen toenemen. Twijfelt eraan of de situatie binnen 10, 15 of 20 jaar gladgestreken is. Poetin vroeg ooit in de algemene vergadering van de VN aan Obama of deze zich realiseerde wat hij in gang gezet had. Hetzelfde zou men nu Poetin kunnen vragen. Of iemand zich realiseert hoe lang de conflicten die we aangestoken hebben zullen blijven duren.
Scholz antwoordt dat dàt net het doel is, nl. door het ophitsen van deze etnische groepen de regio nog meer te destabiliseren. Dat de destabilisering van deze regio een strategisch doel van de VSA is, is overduidelijk omdat daardoor de nieuwe Zijderoute een gevoelige slag toegebracht wordt, ook wat de verbinding met Europa betreft. Hoe men hier uitgeraakt? Door de Russische tussenkomst is de situatie ten gronde veranderd, is de regering gestabiliseerd en de strijd om Aleppo zal hoogstwaarschijnlijk ten gunste van de Syrische regering beslecht worden (Nvdr: 2016). Om die reden kregen we ook die massale antipropaganda, waanzinnige propaganda, die zich meestal baseert op onbetrouwbare bronnen zoals de Witte Helmen en andere organisaties zoals het zgn. Syrische Observatorium voor Mensenrechten (… éénmansactie in Londen ten gunste van de terroristen).

De reporter herinnert eraan dat bij de bevrijding van Mossoel (Irak) door de VSA, Irak en de Koerden het één en al complimenten regende – al de andere bevrijdingen worden als oorlogsmisdaden beschreven… Dat men daarbij een veiligheidskorrridor open liet waardoor de ISIS-terroristen naar Syrië konden vluchten om daar voor meer ellende te zorgen…: militair-strategisch gezien: misschien geniaal maar wel heel cynisch.

Scholz antwoordt dat dit nog maar eens bewijst dat het de Amerikanen uitsluitend om “regime change” te doen was in Syrië, dit ondanks alle andere lippendiensten. Op de vraag wie ISIS financiert is Scholz voorzichtiger. Hij wijst wel naar de Arabische regio, de Emiraten, Qatar, S.A. – informatie verstrekt door geheime diensten. Ook zij hebben belangen bij “regime change” – “een toffe bende zonder remmingen”. We weten ook dat er logistieke steun uit Turkije kwam. En ze (ISIS) hebben zichzelf ook gefinancierd door olie te verkopen. Jarenlang vertrok de olie via het Syrische en Irakese goed onderhouden wegennet richting Turkije en Israël. Tot de Russische luchtmacht ingreep en het ene na het andere transport uitschakelde. De Amerikanen hebben gedaan alsof ze hen bestreden, wat ze de facto niét gedaan hebben.