Schijnheiligheid

De absurde schijnheiligheid van allochtone cultuurrelativisten

Waarom vragen veel allochtonen tolerantie van Nederland, terwijl in hun land van herkomst racisme heel normaal is? Onterecht wordt de suggestie gewekt dat discriminatie een westers fenomeen is.

We moeten de multiculturele samenleving niet verwarren met de multiculturele ideologie. Die ideologie wordt vooral gedragen door Nederlanders met een andere afkomst. Zij zijn de vurige pleitbezorgers van het multiculturalisme als ideologie.

Lees verder…

FVE