Racisme hier, racisme daar… racisme overal…

Zelfs bij medische apparaten! Sajid Javid, de Britse minister van gezondheid gaat de strijd aan tegen vooroordelen bij… medische apparaten, gebruikt in de gezondheidszorg: “het probleem van vooringenomenheid bij het gebruik van medische apparaten werd veel te lang onder de mat geveegd!“. Hij heeft beloofd ten strijde te zullen trekken tegen raciale en geslachtsvooroordelen in medische apparaten. In een artikel, gepubliceerd in The Sunday Times beloofde hij bovendien “de breuk die de pandemie aan het licht heeft gebracht, te zullen dichten en stelde dat de regering onderzoek zal doen naar het onevenredig effect van het coronavirus op etnische minderheden.”

“Het is gemakkelijk naar een machine te kijken en te verwachten dat iedereen dezelfde ervaring ermee heeft. Echter, de technologie is gemaakt en ontwikkeld door mensen… dus vooroordelen, ook onopzettelijke, kunnen hier ook een probleem vormen. Zoals bv. wie de werking uitgedokterd heeft, hoe een product getest werd en wie in de raad van bestuur zit, is van maatgevend belang – in het bijzonder als het om onze gezondheid gaat.”

Om zijn betoog kracht bij te zetten vermeldde hij een recent verslag over zuurstofmeters, waarin gesuggereerd wordt dat een dergelijk apparaat minder accuraat werkt bij donker-getinte patiënten.

Hij wil dus een onafhankelijk onderzoek en voegde eraan toe dat dit ook “andere belangrijke vooroordelen”, zoals deze i.v.m. “het geslacht”, zal nagaan.

Dus, lieve kijkbuiskinderen, àls gepigmenteerde medebewoners van onze westerse landen, in groter aantal en zieker in het ziekenhuis belanden, dan ligt dat niét aan hun overgewicht, aan gebrek aan beweging, aan te weinig opname van frisse lucht, aan de overdadige suikerconsumptie, aan het hoge nicotine-/teergehalte in de waterpijp… maar dan ligt dat aan medische apparaten die via een ingebouwde AI-chip wéten dat het om een gekleurde sukkelaar gaat die de blanke makers van het apparaat alsnog weten uit te schakelen door foutieve data weer te geven met als resultaat dat hij/zij/het niet de nodige medische zorgen krijgt.

Wat ons bijzonder tegen de borst stoot, is dat dé feestvierder op islamitische feesten daar lustig mee staat te dansen, terwijl hij hen willens en wetens laat ver(t)rekken naar Allahs eeuwige jachtvelden. Voer voor het Spionnencentrum!

https://www.thetimes.co.uk/article/sajid-javid-orders-racial-bias-review-after-covid-deaths-wxtsbsxdc