R.I.P. “Vrij en vrank”

Met de stille hoop dat het tij nog gekeerd wordt heeft onze redactie nog steeds op de startpagina het logo van ‘t Pallieterke laten staan. We zijn echter al geruime tijd geen abonnee meer. En neen, we kopen het ook niet in de gazettenwinkel. Ergens, in de loop der laatste jaren, heeft ‘t Pallieterke dàt verloren, of bewust opzij gezet, wat juist de aantrekkingskracht ervan uitmaakte: “Vrij en vrank”.

We gaan hier niet in detail uit de doeken doen waarom we deze mening toegedaan zijn… een goede verstaander heeft maar een half woord nodig! Of misschien toch een heel woord, nl. “mening”. En ja, zoals de meeste van onze tijdgenoten vinden wij dit een zeer spijtige zaak. ‘t Pallieterke… hoorde bij ons, bij onze ouders. Je had het gevoel dat een kameraad in het weekblad verborgen zat, een kameraad die met een vlotte pen schreef wat wij dachten en voelden. Nu niet meer. Al geruime tijd niet meer. Ergens, nadat ene BDW het scherm en de kiezers veroverde, zette ‘t Pallieterke de zeilen naar de wind. Met af en toe een oploefkoers kwestie van de oude garde-abonnees te vriend te houden, om vervolgens terug af te vallen en met de wind vanachter de koers van de minste weerstand te varen.

Dit Pallieterke is niet meer…

Waarom we dit nu schrijven? Wel, omdat Luc Vermeulen, een dierbare vriend, een werkpaard als geen ander voor de Vlaamse Zaak, een soortgelijke ontgoocheling uitte i.v.m. de berichtgeving over de IJzerwake in ons voormalig lijfblad. We citeren:

“Aan de redactie van ‘t Pallieterke. Het weekblad voor mensen met een goed hart en een slecht karakter.

Geachte redactie,

Zoals elke week, voorbije donderdag trouw mijn Pallieterke gaan kopen bij de plaatselijke dagbladhandelaar en dadelijk op zoek gegaan naar het verslag over één van de grootste Vlaams-nationale manifestaties, de IJzerwake.

Wel de ontgoocheling was groot. Ik ben even gaan kijken of ik wel het juiste weekblad gekocht had.

Ik kan me natuurlijk vergissen maar ik denk, en ik ben niet alleen, dat de auteur PVB zelf geen voet gezet heeft op de IJzerwakeweide.

Het komt mij over dat schrijver geen voeling had (heeft) met het gebeuren op de IJzerwakeweide, noch met de bezoekers van de manifestatie.
Het is een ‘koud’ verslag dat niet de sfeer meegeeft die heerste tijdens deze manifestatie. Van een Vlaams-nationaal weekblad dat ‘tPallieterke toch is, en hopelijk ook blijft, had ik toch iets meer inleving en meeleven verwacht.

Het hele artikel bleef in feite beperkt tot het beklemtonen dat de opkomst het laagste aantal deelnemers kende sinds het ontstaan van IJzerwake. Ik ben de laatste om die cijfers te betwisten maar er was meer volk dan de organisatoren hadden verwacht rekening houdende met het feit dat IJzerwake vorig jaar niet is kunnen doorgaan omwille van de coronaregels en die regels hebben ook dit jaar voor een aantal Vlamingen nog meegespeeld over al dan niet deelnemen aan de Ijzerwake. Ook de weersvoorspellingen waren niet echt gunstig om volk voor een openluchtmanifestatie te mobiliseren. Verder enkele uittreksels uit de spreekbeurten van de gastspreker en de voorzitter van IJzerwake. En daarmee moesten de lezers het stellen.

Geen vermelding van de staande ovatie die de ‘4 van Mechelen’ te beurt viel toen voorzitter Wim De Wit hen met het bewuste spandoek ‘stop de islamisering’ op het podium riep. Inhoudelijk toch wel een belangrijke politieke stellingname .

Geen woord over de succesvolle nevenactiviteiten zoals het IJzerwakedorp en IJzerfolk. Geen woord over het feit dat na de IJzerwake bij de deelnemers enkel maar positieve geluiden te horen waren over zowel inhoud als organisatie van de manifestatie.

Op het einde van zijn artikel wijst PVB nog eens naar de verdeeldheid in de Vlaamse beweging (ik ken geen enkel volk dat een gelijkaardige strijd voert waar geen verdeeldheid is waar geen verschillende strekkingen tegen elkaar opbotsen). Maar de fantastische samenwerking van meerdere verenigingen en vele vrijwilligers waaronder Voorpost, VNJ en S&V bij de opbouw van het hele IJzerwakegebeuren is PVB volledig ontgaan.

Voor mij alleszins een wat teleurstellend verslag dat helemaal niet de sfeer van de voorbije IJzerwake weergeeft.”

4 gedachten over “R.I.P. “Vrij en vrank”

 1. Volledig eens met bovenstaande visies. Het Pallieterke van mijn jeugd met de moppen en de vrij en vrank taal is al een tijdje onder de noemer vernieuwing verdwenen. Dit belet mij niet het krantje te kopen maar veel leesplezier heb ik er niet meer bij. Al een paar keren een lezersbrief verstuurt maar noppes . De Antwerpse arrogantie is wel hoog te bespeuren met o.a. gesprekken met de Vlaams hater Bart De Wever. Ben benieuwd of zij de aanval van Voka tijdens hun debat(?) op de Vlaamse gemeenschap zullen aankaarten want een verdoken pleidooi om iedereen tot vriend te houden. Trouwens wie nodigt nu Dewin uit om moderator te spelen gezien haar pitbull gehalte om de Vlamingen te bashen.
  Vernieuwing moet maar met behoud van de gevestigde waarden.
  Het debat was meer van het gehalte : we dronken een glas, deden een plas en het bleef zoals het was.

 2. Beste Vlamingen,
  Karl Van Camp schrijft zelf een commentaar (Pallieterke blad 2). Hij neemt de stelling aan dat de pers ons boycot omdat we niet vriendelijk voor hen zijn!

  Hij verklaart dat (het achterste van zijn tong) door te zeggen dat de IJzerwake geen indruk (meer) maakt. Ik zal de zaken eens omkeren en hem op de man af vragen wat IJzerwake moet doen om “salonfähig” te worden. Juist, alle principes verloochenen.

  De IJzerbedevaart-leiding wordt nog giftiger met het jaar (100 deelnemers + een hond met een hoed op). Gelieve de les van Prof. Karel van Wolferen (in zijn podcast zie Cyclus)) goed te noteren, dat vriendelijk zijn voor uw tegenstander slechts misprijzen veroorzaakt. Men kan op geen enkele wijze met hen onderhandelen.

  De IJzerwake was schitterend, en non-conformistisch; ondanks enkele schoonheidsgebreken in de voorbereiding (bussen). We zullen zelf met IJzerwake een herorientatie moeten uitstippelen, die aansluit met de loepzuivere erfenis die we uitdragen vanaf de Frontbeweging en met de basis-militanten in de Beweging.

  Als Pallieterke niet meer in ons gezelschap wil gezien worden, dan trekt de karavaan verder!

  Wel is iedere individuele Vlaming fout, die zich van de toestand van ons land, en de werkelijke redenen van de corona-dictatuur, niets aantrekt. Door niet één keer per jaar aan Vlaanderen te denken of er iets voor te voelen, verraadt hij de toekomst van zijn klein- en achterkleinkinderen.

 3. Met de nieuwe koerswending van mijn ex – lijfblad is de zoveelste Vlaamse domino gevallen. Ik heb het ontdekt in 1972 tijdens mijn legerdienst in Duitsland.(=43A Brakel) en ik heb het tot half 2020 alle losse nummers gekocht en gelezen, maar de laatste jaren dacht ik bij de lezing van sommige teksten Humo of De Morgen in de handen te hebben. In plaats van het moreel op te krikken , begon mijn bloed te koken, en dat is uiteindelijk slecht voor het hart. Het meeheulen met de Covid 19(84) samenzwering deed dan uiteindelijk de deur toe. Ik betaal immers niet om mij te doen bedriegen en te beledigen, met een leugenverhaal.
  De oude garde moet zich dan ook elke dag in hun graf omdraaien, want deze koerswending en in feite het verraad van alles waarvoor het ’t Pallieterke al die jaren heeft gevochten, komt neer op, ik citeer de gevleugelde woorden van Boris Vian, “ J’irai cracher sur vos tombes” (vert : ik zal spuwen op jullie graf).
  In deze moeilijk tijden, en geconfronteerd zijn met een monsterachtige samenzwering, had het ‘t Pallieterke een rots in de branding moeten zijn, in het verzet tegen deze samenzwering, zoals het blad dat ook was na WO II in de strijd tegen de anti – Vlaamse repressie.

Reacties zijn gesloten.