Quo vadis, Syria?

Julian Assange zei ooit:

“The overwhelming majority of information is classified to protect political security, not national security,”

“De overweldigende meerderheid van informatie wordt geheim gehouden om politieke veiligheid te beschermen, niet de nationale veiligheid.”

U kent zijn lot. Beerputten moeten afgedekt blijven, zo niet komt de stank naar boven. Wat er nu aan het licht komt – wat eigenlijk heel de tijd geweten was – over de Amerikaanse vredesmissie in Afghanistan, is het verhaal van Irak, van Syrië, van… Als de Amerikanen hun zin niet krijgen, dan verzinnen ze wel een of andere reden om “de democratie te redden”, steunen ze “vrijheidsgezinde rebellen”, boycotten ze de economie, nemen tegoeden in beslag, vaardigen embargo’s en sancties uit en spannen bondgenoten, mondiale “neutrale” organisaties én financiële instellingen voor hun kar, die op hun beurt bedreigd worden als ze niet in het gareel lopen. N.a.v. de onthullingen, die door de Washington Post (… horresco referens… werd de redactie geïnfiltreerd door Russische spionnen?…) openbaar gemaakt werden, kwam er deze reactie van prof. Max Abrahms, die een studie wijdde aan terrorisme, schrijver van o.a.: Rules for Rebels:

I’m waiting for something like the #AfghanistanPapers to be released about U.S. involvement in Syria.

The story won’t be one about corruption and false reports of progress but of knowingly helping Al Qaeda, its radical rebel friends, even ISIS.

— Max Abrahms (@MaxAbrahms) December 10, 2019

Vert.: Ik wacht op het vrijgeven van iets zoals de Afghanistan Papers over de VS betrokkenheid in Syrië. Het verhaal zal er geen zijn van corruptie en valse vooruitgangsrapporten maar wel over willens en wetens helpen van al-Qaeda, diens radicale rebellen-vrienden, zelfs ISIS.

Afbeeldingsresultaat voor the avengers

Druppelsgewijs dringt de waarheid ook bij poco media door. Zoals de waarheid over de geënsceneerde gifgasaanval in Douma, met een Hollywoodscenario: de VSA & bondgenoten in de rol van de The Avengers.

Er zou echter een échte gifgasaanval gepland worden. Volgens locale bronnen zouden al-Nusra terroristen i.s.m. de Witte Helmen (die zorgden voor het vervoer), onder het goedkeurend oog van Turkse en Europese experten (Frans en Belgisch) chloorgas naar Saraqib en Ma’arat al-Numan in Z-Idlib gebracht hebben. De cylinders zouden woensdag aangekomen zijn.

Astana: Een afsluitende conclusie van de 14de ronde der Astana-bijeenkomst bevestigde de soevereiniteit, onafhankelijkheid, eenheid en territoriale integriteit van Syrië. Een separatistiche agenda werd verworpen. De illegale diefstal en transport van olie werd aangeklaagd. De grondstoffen zijn eigendom van het Syrische volk. De Israëlische militaire aanvallen in Syrië zijn een inbreuk op internationale wetten, op humanitaire internationale wetten; ze ondermijnen de soevereiniteit van Syrië en buurlanden; ze brengen de stabiliteit en veiligheid van de regio in gevaar. De toestand in Idlib werd in detail besproken; de nood tot rust op het terrein benadrukt door de uitvoering van de vorige akkoorden, vooral het memorandum van 17.9.18. De samenwerking om ISIS, al-Nusra en soortgenoten uit te roeien werd bevestigd. De conclusie maakte duidelijk dat er geen militaire oplossing voor de Syrische crisis is en bevestigde opnieuw de inzet om tot een leefbare en blijvende politieke oplossing te komen volgens resolutie 2254 van de VN Veiligheidsraad, dit onder Syrische leiding. Het werk van de Grondwets-commissie wordt gesteund, onder de leiding van Geir Pedersen, zonder buitenlandse inmenging en door buitenstaanders opgelegde tijdslimiet. Verder werd de nood aan een veilige en vrijwillige terugkeer van vluchtelingen naar hun oorspronkelijke woonplaats in Syrië, van zodra de mogelijkheid zich aanbiedt, besproken.

In telegramstijl Tijdens de Astana-bijeenkomst kon HTS opnieuw terrein winnen dat het Syrische leger nog maar net heroverd had in Idlib. De autosnelweg M4 is nu helemaal in handen van het Syrische leger. Turkije en Rusland patrouilleren samen in de N-grensstreek. Het probleem in N-Latakia blijft onveranderd: de “rebellen” kunnen onveranderd rekenen op aanvoer van wapens vanuit Turkije.

Vluchtelingenkamp(en) overspoeld door hevige regenval in N-Syrië.

Intussen maakt Erdogan werk van zijn plan: de verdrijving van Syrische vluchtelingen naar hun vaderland… net over de grens, naar de regio waar hij de Koerden verdreven heeft, niet naar de woonplaatsen waar ze vandaan komen. (zie ook Astana-conclusie bovenaan)

Het Russische leger voor het eerst in Raqqa, deelt humanitaire hulp uit:

Terugkeer vluchtelingen uit Libanon:

en uit Jordanië:

Syrische studente verdedigt haar master in doventaal:

Homs bereidt zich voor op Kerstmis met de hulp van de bezige bijen Chrétiens d’Orient:

Herstel van de straten in Aleppo:

Heropening katholiek-Armeense kathedraal in Aleppo:

Opening universiteits hartkliniek in Aleppo:

In de grootste grot van Hama werd een kerststal ingericht:

En Kerstbeleving in Damascus:

Kerst in Latakia: