Quo vadis, Syria?

Wie niet met oogkleppen rondloopt, ziet al lang wat er gaande is in Syrië.  De VSA – en in hun schaduw de zgn. coalitie – maken er zelfs geen geheim van:  Syrië moet en zal ontwricht en opgedeeld blijven.  De toestand te stabiliseren kan alleen op voorwaarde dat Rusland, Iran, Hezbollah en Assad zich uit het gebeuren terugtrekken.  Slechts Uncle Sam en zijn vriendjes mogen daar de lakens uitdelen en een vergiftigde vredespijp aanbieden.

US Air Force Brig. Gen. Leah Lauderback verklaarde deze week tijdens een militaire conferentie in Washington dat Rusland Syrië wil stabiliseren door de olievelden, die momenteel door de Koerden en de VSA ten oosten van de Eufraat bezet worden, te heroveren. “Economisch gezien willen ze de olievelden heroveren, ze verwachten biedingen en contracten om Syrië’s infrastructuur te ontwikkelen en zo Syrië op lange termijn te stabiliseren… Wij kunnen dat niet toestaan…” (video)

Logisch toch?  Het gaat om Syrisch grondgebied, zoals ook Idlib Syrisch grondgebied is.  De olievelden behoren aan de Syrische staat, aan het Syrische volk, niet aan Uncle Sam, die als een zetbaas de Koerden daar als oppas geïnstalleerd heeft.  Wat een arrogantie!

Ze zouden daar beter eens komaf maken met de ISIS-enclave, die slechts af en toe – quasi als bezigheidstherapie – door de VSA en YPG aangevallen wordt.  Van verdrijving is geen sprake, integendeel, het grondgebied der enclave werd zelfs uitgebreid. (…)  Als die enclave er niet meer is, dan verdwijnt meteen de reden van de Amerikaanse aanwezig-heid.  Naar verluidt, zo verklaarde Poetin, zou ISIS zelfs ca. 700 buitenlandse gijzelaars (waarbij Europeanen en Amerikanen) ontvoerd hebben, die nu met de dood bedreigd worden, tenzij ISIS’ eisen ingewilligd worden.  Zo niet, zullen ze er 10 per dag doodschieten.  Dat ze hun bedreiging zullen uitvoeren wilden ze duidelijk maken door er om te beginnen al 10 te vermoorden. Benieuwd of hierover ooit de waarheid over het inwilligen van de chantage zullen vernemen. (…)

Wie ze wel aanvallen is de burgerbevolking.  Opnieuw, na 13 oktober toen Hajin (ten oosten van Deir Ezzor) aangevallen werd met de internationaal verboden witte zwavel, kreeg een stad in de regio, al-Swseh, onwelkom bezoek uit de lucht van de internationale coalitie.  Verschillende luchtaanvallen, talrijke doden en veel schade.

De burgerbevolking van het nieuwe district van Aleppo werd opnieuw bestookt door de “gematigde rebellen” vanuit Idlibistan.  Of de getroffen burgerbevolking ook overtuigd is van hun gematigde politieke doeleinden?  (…)   Waarmee bewezen wordt dat Idlibistan moet opgekuist worden.  Geen enkele stad kan leven onder de voortdurende bedreiging van raketten.  Rusland en Turkije geven de terroristen meer tijd om de afgesproken gedemilitariseerde zone te ontruimen.  Gematigd applaus vanuit de VN. (video)

In de eerbiedwaardige VN veroordeelde de Russische permanente vertegenwoordiger, Vasily Nebenzia, opnieuw de sancties, die tegen de internationale wetten indruisen en die alle pogingen om een politieke oplossing te bereiken verhinderen.  Tijdens een zitting van de Veiligheidsraad over de situatie in het M.O., deed Nebenzia beroep op de internationale gemeenschap om de heropbouw in Syrië te steunen en de terugkeer van de gevluchte Syriërs mogelijk te maken.  Terwijl de Astana-vergaderingen “hun werk voortzetten om een politieke oplossing voor de Syrische crisis te vinden, probeert de zgn. “mini groep over Syrië” bevelen op te leggen en een oplossing te verhinderen.”  Hij had het ook over het Idlib-akkoord (gedemilitariseerde zone, terugtrekking van mankrachten en zware wapens), die volgens hem goed opschiet en dat al-Nusra (de grootste niet zo gematigde rebellengroep) dit niet in de weg mag staan (… door hun weigering).  Hij voegde eraan toe dat alle internationale partijen de soevereiniteit en territoriale integriteit van Syrië én eender welke regio in Syrië niet mogen als een apart deel met een eigen identiteit beschouwen.  En herhaalt dat de Russische militairen zich op vraag van de Syrische regering legitiem in Syrië bevinden om hen te helpen bij hun strijd tegen terrorisme.  “Ik vraag de Amerikaanse vertegenwoordiger naar de reden voor de aanwezigheid van de Amerikaanse strijdkrachten in Syrië… Is het om het terrorisme te bestrijden of om het land te verdelen en een koloniale politiek op te leggen?”  En verwijst naar de b.g. luchtaanvallen op de burgerbevolking met internationaal verboden wapens.

Zijn Iraanse collega, Es’haq Al-e Habib, sloot zich hierbij aan.

Verder wordt er ook binnen het Syrische leger werk gemaakt van de verzoening.  Een boodschap, die hier door niemand gehoord wordt: “Wij hebben herhaaldelijk de nadruk gelegd op de nationale verzoening bij de bevrijding van Syrische steden en gemeenten.  Talrijke Syriërs in de voorheen door ISIS bezette steden verzetten zich gewapenderhand tegen deze terroristen. Zij waren verplicht dit buiten het Syrische leger te doen omdat hun steden en families onder directe bedreiging leefden en hadden geen dubbele agenda, behalve hun stad en thuis te verdedigen. Deze mensen, mannen en vrouwen, waren de eersten om tot het SAA (Syrische leger) en Syrische para-militaire groepen toe te treden nadat ze hun wapens neergelegd hadden en het verzoeningsproces doorlopen hadden.  We zijn verbaasd dat menigeen binnen en buiten Syrië niet akkoord ging met de aanvaarding van hen binnen de SAA rangen; velen van hen hadden zelfs nog nooit een wapen in hun handen gehad en waren misleid door de poco media.  Het is noch ongrondwettelijk, noch ethisch, en – wat belangrijker is – noch patriottisch iedereen die buiten het SAA de wapens opnam als terrorist te brandmerken. Talrijke SAA militairen deserteerden omdat ze geen keuze hadden, wegens de bedreigingen door de terroristen aan hun gezinnen, en zij keerden terug binnen de SAA rangen zodra de bedreiging opgeheven werd.  En ja, zij werden elk individueel door een militaire rechtbank onderzocht en desgevallend bestraft, maar onder geen enkel beding kan men hen ervan verdenken op hetzelfde niveau te staan als de terroristische organisaties.  Wie het verdient zal echter gestraft worden. Zoals criminele feiten, als rooftochten, brandstichting, marteling, verkrachting, ontvoering…”

Onze redactie heeft als eerste over de nieuwe wet aangaande militaire amnestie voor deserteurs bericht.  En onmiddellijk aan de oude amnestie-eis in het land b herinnerd.  Iets wat hier onbespreekbaar was… is.

Bedenking: een hele bevolking kan gebombardeerd, uitgehongerd, bezet, verdreven, gedood worden… een dagelijks nieuwtje waar niemand van wakker ligt… maar één Saoedische journalist wordt vermist, waarschijnlijk vermoord, en heel de wereld ligt er wakker van.  Iedereen, behalve Trump, die nog altijd op bewijzen zit te wachten.  De bewijzen voor de zgn. gifgasaanvallen van Assads leger had hij echter niet nodig om Israël te plezieren.

Dat het S-300 afweersysteem werkt mag duidelijk wezen.  Naar verluidt zijn de VSA op zoek naar hun opstelling met drones.  Ze zouden in Kreta opgestegen zijn. Israëlische vliegtuigen hebben geen luchtaanvallen meer uitgevoerd.  Ze komen wel aardig in de buurt in het Libanese luchtruim, maar riskeren toch liever niet afgeschoten te worden.  (…)

Intussen, tot spijt van wie het benijdt, komt er een duidelijk signaal uit Egypte: daar zijn vanaf 15 t/m 26 oktober gemeenschappelijke militaire oefeningen der para’s met Rusland aan de gang, onder het motto “Verdediging van vriendschap 2018”.  (video)