Quo vadis, Syria?

Er is nogal wat opschudding ontstaan (vooral in het buiten-land) over een nieuw wetsvoorstel, voorgelegd door het Syrische ministerie dat zich met geloofsgerelateerde zaken en hiervan afhangende financiële middelen bezig houdt. Bedoeling is extremistische ideeën met alle daarmee verwante ideologieën aan banden te leggen om zo de nationale solidariteit tegen het gevaar van bv. wahabisme, ikhwanisme en andere extreme groeperingen te beschermen.

In par. 4 staat dat de dd. minister verantwoordelijk is, het uiteindelijk zeggen heeft, over de practica en het budget. Kortom: de minister is de eindverantwoordelijke voor islamitische geloofsbeleving en de financiering ervan in Syrië.

In par. 6 wordt gestipuleerd dat er een wetenschappelijke en wetgevende commissie zal opgericht worden onder voorzitterschap van de minister, met de moefti, experts en religieuze afgevaardigden uit alle geloofsgemeenschappen als commissieleden. Ook uit alle christelijke gemeenschappen, die zullen aangeduid worden door hun geestelijke leider.

Het meest opvallende in het wetsvoorstel is wel de verminderde macht van de Syrische groot-moefti. Par. 37-A vermeldt dat de benoeming van de groot-moefti, zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden toegekend worden door de minister voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid deze te verlengen met nog eens drie jaar.

In het verleden werd de moefti’s benoeming door een presidentieel decreet beslist, niet voor een beperkte periode, maar voor het leven, zonder dat een minister hierbij iets te zeggen had. De nieuwe wet geeft in par. 51-A nieuwe macht aan de minister en vermindert de rol van de moefti. In de oude wet waren zakat en goede doelfondsen inbegrepen; in de nieuwe wet echter zal een financieel onafhankelijke expert, benoemd door de minister, zich hierover buigen. (…)

Minister Mohammad Zuheir Kharboutli (energie) ontving woensdag een delegatie uit Iran om de elektriciteitsvoorziening uit te bouwen, resp. te herstellen. Iraanse bedrijven krijgen prioriteit bij de toekenning van de contracten.  (…)

De levering van de 49 Russische S-300 systemen werd voltooid.  De training van de bevoegde militairen zal ongeveer 3 maanden duren.  Voor de VSA en Israël verandert er naar verluidt niets, Israël blijft bij zijn belofte Syrië te blijven beschieten, en  – wat een toeval! – door de VSA (bij monde van hun afgevaardigde bij de NAVO) werd ermee gedreigd eventueel tot een preventieve aanval tegen Rusland te kunnen overgaan.  Dit heeft uiteraard niets met de toestand in Syrië, in Oekraïne, in Iran, in Macedonië, in China … te maken. (…)  

Er verandert inderdaad niets.  De  Amerikaanse luchtmacht overweegt de inzet van de F-22 stealth en de F-16CJ Vipers te gebruiken….euh… te blijven gebruiken…  (…)

Onrustwekkend is de opbouw van het SNA, het “rebellen”amalgaam onder Turkse bescherming in het noorden van Syrië en het akkoord dat de Syrische tak van Al Qaeda met Turkije zou gesloten hebben.  De VSA zouden het Turkse leger trainingslessen gegeven hebben om rond Manbij te patrouilleren.  Erdogan is echter niet zo gelukkig, want volgens hem zouden de VSA hun beloftes i.v.m. de Koerdische aanwezigheid, lees verwijdering, niet waar gemaakt hebben.

De Jordaanse regering is gesprekken begonnen met Rusland over de ontmanteling van het Al-Rukban vluchtelingenkamp in de door de VSA bezette Al-Tanf regio op de Jordaans-Syrische grens opdat de Syriërs terug naar huis kunnen keren.  Er zouden zich daar ca. 70.000 mensen in zeer slechte omstandigheden bevinden.  Er is een tekort aan voedsel en medicijnen. (…)

De dag nadat de christelijke stad, Al Skeilbiyyeh in de nabije regio Idlibistan, door “gematigde rebellen”, gesteund door het Westen,  beschoten werd met internationaal verboden clusterbommen, werd deze boodschap opgenomen.  Een kreet voor hulp…

De gewone burgers willen dat het stopt, dat het westen ophoudt het “kwaad” te ondersteunen.

Zij willen vrede.  De heropbouw van hun land.  Beelden van een tentoonstelling over de heropbouw met de deelname van 270 bedrijven uit 29 landen.  De westerse politieke wereld laat verstek gaan…

Ook dit is Syrië:

Geen idee waarover de burgers een onderonsje met president Assad hadden.  Hij lijkt in elk geval een pak toegankelijker dan Macron die op zijn strepen stond tegenover een jonge sympathisant “Je suis Le Président!…”