Proficiat Bart, je hebt het verdiend!

Dat de frut zuur was bij de poco media werd meer dan duidelijk in De Afspraak op vrijdag: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/kijk/2022/06/03/daf-laeremenans-reactie-van-grieken-arvato_49370462/ Bart zond ons onderstaand bericht over zijn benoeming als burgemeester van Grimbergen:

Vlaamse vrienden,

Donderdagavond 2 juni mocht ik de eed afleggen als nieuwe (aangewezen) burgemeester van Grimbergen. Een bevestiging van hogerhand moet nog volgen.

Als grootste partij in Grimbergen leveren we daarnaast nog twee schepenen (Karlijne Van Bree en Chantal Lauwers) en de voorzitter van de gemeenteraad (Peter Plessers). N-VA levert twee schepenen en CD&V drie.

Het nieuws van de afgelopen twee weken over de coalitie- en burgemeesterswissel in Grimbergen was voor velen een verrassing. In alle eerlijkheid moet ik u zeggen dat ikzelf deze wending een maand geleden absoluut niet had kunnen voorspellen.

Enkele weken geleden werden we plots geconfronteerd met een Open VLD die een groot probleem zag in het optreden van de eerste schepen (collega Roosen van N-VA), terwijl dit probleem in onze ogen gewoon niet bestond. De spanning had eerder te maken had met tekortkomingen van de vorige burgemeester (Open VLD).

Zonder voorafgaand overleg werden we uitgenodigd door de voorzitter van Open VLD, samen met oppositiepartij CD&V, die zomaar de rol van N-VA zou mogen overnemen. Op die manier breek je natuurlijk alle vertrouwen, zeker wanneer dit gepaard gaat met de dreiging van jarenlange interne conflicten, mochten we N-VA aan boord houden.

We zijn daarop zelf met CD&V gaan praten en vonden in deze lokale ploeg een nieuwe partner. Ook inhoudelijk werden er uiteraard afspraken gemaakt.

Noch N-VA, noch CD&V zagen problemen met de toepassing van de nieuwe wetgeving, die ervoor zorgt dat de grootste stemmentrekker van de grootste coalitiepartij automatisch de burgemeester wordt.

Wel werd gevraagd dat ik bij het begin van de raadszitting een plechtige verklaring zou afleggen, waarin ik namens Vernieuwing nogmaals onze ongebondenheid zou benadrukken en me zou engageren tot een humane invulling van mijn mandaat, ten bate van alle Grimbergenaars. Ik heb dat graag en met overtuiging gedaan.

Ik ben heel vereerd met dit vertrouwen en we zullen Grimbergen de komende 30 maanden naar best vermogen en met een sterke ploeggeest besturen.

Velen waren ontgoocheld dat ik in het begin van de legislatuur geen burgemeester kon worden. Toch denk ik dat ik de voorbije drie jaar als schepen nuttig werk heb kunnen verrichten.

Het burgemeesterschap is mij nu veeleer overkomen dan dat ik ernaar gestreefd heb. Maar uiteraard kon en wilde ik mijn verantwoordelijkheid niet ontlopen.

Hieronder vindt u wat zaken uit de regionale media, met name twee nieuwsuitzendingen van Ring-TV (24 mei en een studiogesprek van 3 juni) en een digitaal bericht van de VRT dd. 3 juni, met daarin een opvallend nijdig interview op Radio1.

Beste groeten!

Bart

Nieuws van vrijdag 3 juni
NIEUWS 03/06/2022 | Ring TV | Jouw zender, Jouw nieuws

Nieuws van dinsdag 24 mei
NIEUWS 22/05/2022 | Ring TV | Jouw zender, Jouw nieuws

Website VRT en Radio-interview
Ex-Vlaams Belanger Bart Laeremans legt eed af als burgemeester van Grimbergen: “Geen aanhangsel van mijn vorige partij” | VRT NWS: nieuws

https://pnws.be/benoeming-burgemeester-laeremans-in-grimbergen-is-ook-goede-zaak-voor-vlamingen-in-rand/

Het hoeft geen betoog dat we het een groot gemis vinden dat hij niet meer als VB-volksvertegenwoordiger ons Vlaams gedachtengoed kan verdedigen. We kozen uit de talrijke video’s Barts toespraak op de IJzerwake, waaruit duidelijk mag blijken dat hij zijn Vlaams hart, ziel en wensen, niet op het altaar van het politiek-correcte denken opgeofferd heeft voor een “postje”… of een burgemeesterssjerp.