Problemen bij justitie

Justitie heeft geld tekort.  20 miljoen euro extra wil Turtelboom krijgen, want de achterstallige facturen voor een bedrag van 33 miljoen euro hopen zich op.

Telefoonrekeningen voor 18 miljoen en andere kosten zoals voor de diensten van deurwaarders, experts-schatters, vertalers-tolken, publicatiekosten voor het Staatsblad, elektriciteit, water in de gevangenissen enz. Eigenlijk bedraagt de achterstand om en nabij 75 miljoen, want de dokterskosten voor de gedetineerden moeten er ook nog bijgeteld worden.
Er liggen zelfs nog rekeningen stof te verzamelen van het jaar 2010.

Zit maar eens als leverancier drie jaar op je geld te wachten.  Of andersom, hoe begripvol is de overheid als wij drie jaar wachten met het betalen van hun aanslagbiljetten?

Toch een raar verhaal, want het zijn net de liberalen die steeds aandringen op besparingen.  Ze zal haar 20 miljoen krijgen, la Turtelboom, de madam onder wiens heerschappij de dhimmitude op de rechtbanken de normale rechtspraak vervangen heeft.  Gedeeltelijk dan toch.  Twee maten en twee gewichten, vertaald in een aparte aanpak voor moslims en niet-moslims.  Wij zijn niet te beroerd om toe te geven dat dit in omringende EU-lidstaten ook het geval is.  Vooral in Duitsland worden de Mohammedvolgelingen met fluwelen handschoenen aangepakt.  De linkse smoesjes van begrip hebben, tijd geven, aanmoedigen in plaats van bestraffen is dikke zever.  Het is gewoon de angst die regeert, de angst voor hun agressie, voor hun wraak.  En angst is een slechte raadgever.

justitia1311 turtelboom dhimmitutia

Turtelboom wordt groter als u op haar klikt.
Studio Rony

FVE